Tieto ja viestintä

Tieto ja viestintä -tulosalue vastaa ministeriön ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä yhteistyössä ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa. Lisäksi vastaamme toimialan ja ministeriön tietohallintohankkeista ja -järjestelmistä sekä osallistumme julkisen hallinnon tietohallinnon ohjaukseen ja yhteistyöhön.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ym.fi

Tieto- ja viestintäjohtaja Jussi Salmi, p. 0295 250 263, Twitter: @jussivhsalmi

Viestinnän sihteeri Mirja Nummelin, p. 0295 250 205

Tietohallintojohtaja Jukka Litmanen, p. 050 467 9829

Erityisasiantuntija
Ympäristöhallinnon kokonaisarkkitehtuurityön koordinointi, digitalisaation ja tietohallintoon liittyvän yhteistyön edistäminen, paikkatietoasiat.

Ylitarkastaja Roni Kiviharju, p. 050 570 8783

Projektikoordinaattori Henna Birkman, p. 0295 250 299

Viestintäpäällikkö Katja Huumo, p. 0295 250 124, Twitter: @KatjaHuumo

Viestintäavustaja Eva Hagelberg, p. 0295 250 073
Verkkosivujen päivittäminen ja ylläpito, muut viestinnän avustavat tehtävät

Viestintäasiantuntija Ulla Ahonen, p. 0295 250 052
Rakentaminen, maankäyttö, energiatehokkuus

Viestintäasiantuntija Sari Laine, p. 0295 250 109
Biotalous, kiertotalous, vesiensuojelu, ymparistöluvat+YSL, Itämeri, jätteet, kemikaalit

Viestintäasiantuntija Riikka Lamminmäki, p. 0295 250 343
Ilmasto, ilmansuojelu, EU- ja kv-viestinnän koordinointi

Viestintäasiantuntija Jussi Palmén, p. 0295 250 219
Biodiversiteetti, luonnonsuojelu, luonnon virkistyskäyttö, kestävä kehitys

Visuaalinen suunnittelija Teemu Pokela, p. 0295 250 271

 

Julkaistu 11.3.2016 klo 18.33, päivitetty 10.8.2017 klo 15.07