Virkamiesjohto

Hannele Pokka
 

Kansliapäällikkö

Kansliapäällikkö on ministeriön ylin virkamies. Kansliapäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo ministereiden apuna ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Hän

 • johtaa ministeriön toimintaa ja strategista suunnittelua

 • sovittaa yhteen ministeriön strategian toimeenpanoa

 • vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta

 • johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Kansliapäällikkö Hannele Pokka
etunimi.sukunimi@ym.fi
Twitter: @HannelePokka

Johdon assistentti Sanna Laine
p. 0295 250 350
etunimi.sukunimi@ym.fi

Osastojen ja tulosalueiden johto

Ministeriön osastoja johtavat osastopäälliköt, joilla on ylijohtajan arvonimi. Lisäksi tulosalueita johtavat hallinto- ja kansainvälisten asian johtaja sekä tieto- ja viestintäjohtaja.

Ari Niiranen
 

Luontoympäristöosaston päällikkö

Ylijohtaja Ari Niiranen
etunimi.sukunimi@ym.fi
Twitter: @AriNiiranen

Johdon assistentti Ritva Illman
p. 02952 50199
etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Helena Säteri
 

Rakennetun ympäristön osaston päällikkö

Ylijohtaja Helena Säteri
etunimi.sukunimi@ym.fi
Twitter: @HelenaSateri

Johdon assistentti Melica Hellén
p. 02952 50207
etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Tuula Varis
 

Ympäristönsuojeluosaston päällikkö

Ylijohtaja Tuula Varis
etunimi.sukunimi@ym.fi
Twitter: @TuulaVaris

Johdon assistentti Heidi Tanskanen
p. 02952 50290
etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Ismo Tiainen
 

Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalueen päällikkö

Hallinto- ja kansainvälisten asiain johtaja Ismo Tiainen
etunimi.sukunimi@ym.fi
Twitter: @IsmoTiainen

Johdon assistentti Hanna Aho
p. 02952 50331
etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Jussi Salmi
 

Tieto ja viestintä -tulosalueen päällikkö

Tieto- ja viestintäjohtaja Jussi Salmi
p. 02952 50263,
etunimi.sukunimi@ym.fi
Twitter: @jussivhsalmi

Johdon assistentti Mirja Nummelin
p. 02952 50205
etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Muu johto

 
 

Tutkimusjohtaja

 •  vastaa ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan, yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön, osastojen ja tulosalueiden kanssa
 • avustaa ministeriön johtoa tutkimus- ja selvitystarpeiden arvioinnissa, hankkeiden seurannassa ja niiden vaikutusten arvioinnissa

Tutkimusjohtaja Tanja Suni
etunimi.sukunimi@ym.fi
 

Johdon assistentti Sanna Laine
p. 029 525 0235
etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Riitta Rönn
 

Lainsäädäntöjohtaja

 • vastaa ministeriön lainsäädännön valmistelun, kehittämisen ja toimeenpanon yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön ja ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa
 • avustaa ministeriön johtoa lainsäädäntötarpeen arvioinnissa, säädöshankkeiden seurannassa ja niiden vaikutusten arvioinnissa
 • osallistuu tarvittaessa ministeriön keskeisiin säädöshankkeisiin
 • hoitaa ministeriön yhteisiä koordinointitehtäviä.

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn
etunimi.sukunimi@ym.fi
Twitter: @RiittaRonn

Johdon assistentti Sanna Laine
p. 029 525 0235
etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Juho Korpi
 

Kehittämisjohtaja

 • vastaa hallitusohjelman toimeenpanon seurannasta ja yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön ja ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa
 • avustaa ministeriön johtoa strategisessa suunnittelussa, ohjauksessa, kehittämisessä ja strategian toimeenpanon seurannassa
 • osallistuu tarvittaessa ministeriön keskeisiin kehittämishankkeisiin
 • hoitaa ministeriön yhteisiä koordinointitehtäviä.

Kehittämisjohtaja Juho Korpi
etunimi.sukunimi@ym.fi

Johdon assistentti Sanna Laine
p. 029 525 0235
etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 1.2.2018 klo 17.16, päivitetty 7.11.2018 klo 12.52