Virkamiesjohto

Pentti Hokkanen, YHA Kuvapankki
Kuva: Pentti Hokkanen, YHA Kuvapankki

Kansliapäällikkö 

Kansliapäällikkö on ministeriön ylin virkamies. Kansliapäällikkö johtaa, kehittää ja valvoo ministereiden apuna ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Hän
 • johtaa ministeriön toimintaa ja strategista suunnittelua
 • sovittaa yhteen ministeriön strategian toimeenpanoa
 • vastaa sisäisen valvonnan toimivuudesta
 • johtaa hallinnonalan tulosohjausta.

Kansliapäällikkö Hannele Pokka, etunimi.sukunimi@ym.fi,
Twitter: @HannelePokka

Johdon assistentti
Eeva Gustafsson, p. 029 525 0235, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Osastojen ja tulosalueiden johto 

Ministeriön osastoja johtavat osastopäälliköt, joilla on ylijohtajan arvonimi. Lisäksi tulosalueita johtavat hallinto- ja kansainvälisten asian johtaja sekä tieto- ja viestintäjohtaja.

Luontoympäristöosaston päällikkö

Ylijohtaja Ari Niiranen , etunimi.sukunimi@ym.fi,
Twitter: @AriNiiranen

Johdon assistentti Ritva Illman, p. 02952 50199,
etunimi.sukunimi@ym.fi

Ari Niiranen
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rakennetun ympäristön osaston päällikkö

Helena Säteri
Kuva: Olli Häkämies, YHA Kuvapankki

Ylijohtaja Helena Säteri, etunimi.sukunimi@ym.fi,
Twitter: @HelenaSateri

Johdon assistentti Melica Hellén, p. 02952 50207,
etunimi.sukunimi@ym.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ympäristönsuojeluosaston päällikkö

Tuula Varis
Kuva: Olli Häkämies, YHA Kuvapankki

Ylijohtaja Tuula Varis, etunimi.sukunimi@ym.fi,
Twitter: @TuulaVaris

Johdon assistentti Heidi Tanskanen, p. 02952 50290,
etunimi.sukunimi@ym.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallinto ja kansainväliset asiat -tulosalueen päällikkö

Hallinto- ja kansainvälisten asain johtaja Ismo Tiainen, etunimi.sukunimi@ym.fi, Twitter: @IsmoTiainen

Johdon assistentti Hanna Aho, p. 02952 50331,
etunimi.sukunimi@ym.fi

Ismo Tiainen
Kuva: Olli Häkämies, YHA Kuvapankki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieto ja viestintä -tulosalueen päällikkö

Tieto- ja viestintäjohtaja Jussi Salmi, p. 02952 50263,
etunimi.sukunimi@ym.fi, Twitter: @jussivhsalmi

Johdon assistentti Mirja Nummelin, p. 02952 50205,
etunimi.sukunimi@ym.fi

Jussi Salmi
Kuva: Olli Häkämies, YHA Kuvapankki
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muu johto

Tutkimusjohtaja

Olli Häkämies, YHA Kuvapankki
Kuva: Olli Häkämies, YHA Kuvapankki
 • johtaa ministeriön tutkimuspolitiikan valmistelua
 • huolehtii ministeriön strategisten tavoitteiden huomioon ottamisesta tutkimus- ja kehittämistoiminnassa
 • johtaa ja ohjaa tutkimus- ja kehittämisasioiden valmistelua, yhteensovittamista ja määrärahojen käytön suunnittelua
 • toimii ministeriön tutkimustiimin ja ennakointiverkoston puheenjohtajana.

Tutkimusjohtaja Laura Höijer, etunimi.sukunimi@ym.fi,
Twitter: @HoijerLaura

Johdon assistentti Eeva Gustafsson, p. 029 525 0235 etunimi.sukunimi@ym.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lainsäädäntöjohtaja

Urapolku_RiittaRönn.jpg
Kuva:Atelier Nyblin

 

 • vastaa ministeriön lainsäädännön valmistelun, kehittämisen ja toimeenpanon yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön ja ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa
 • avustaa ministeriön johtoa lainsäädäntötarpeen arvioinnissa, säädöshankkeiden seurannassa ja niiden vaikutusten arvioinnissa
 • osallistuu tarvittaessa ministeriön keskeisiin säädöshankkeisiin
 • hoitaa ministeriön yhteisiä koordinointitehtäviä.

Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, etunimi.sukunimi@ym.fi

Johdon assistentti Eeva Gustafsson, p. 029 525 0235 etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Kehittämisjohtaja

 • vastaa hallitusohjelman toimeenpanon seurannasta ja yhteensovittamisesta yhteistyössä kansliapäällikön ja ministeriön osastojen ja yksiköiden kanssa
 • avustaa ministeriön johtoa strategisessa suunnittelussa, ohjauksessa, kehittämisessä ja strategian toimeenpanon seurannassa.
 • osallistuu tarvittaessa ministeriön keskeisiin kehittämishankkeisiin.
 • hoitaa ministeriön yhteisiä koordinointitehtäviä.

Kehittämisjohtaja Juho Korpi etunimi.sukunimi@ym.fi,

Johdon assistentti Eeva Gustafsson, p. 029 525 0235 etunimi.sukunimi@ym.fi

 
Korpi_kuva_rajattu
Kuva: Johanna Kinnari, YHA Kuvapankki
Julkaistu 5.3.2015 klo 16.13, päivitetty 28.8.2017 klo 15.05