Työmme jatkuu luvituksen pullonkaulojen kimpussa

RSS
20.1.2017 Hannele Pokka

EK:n tuoreen yrityskyselyn perusteella viranomaisten ympäristölupien käsittelyajat ovat edelleen turhan pitkät. Myös EK:ssa ja sen jäsenyrityksissä kuitenkin nähdään, että parempaan suuntaan ollaan menossa.

Vireillä olevien ympäristölupahakemusten määrä on laskenut viime vuosina ja samalla ratkaistujen asioiden määrä on noussut. Tähän ovat vaikuttaneet toisaalta ympäristöllisiin menettelyihin tehdyt muutokset, kuten automaattisesta lupien tarkistuksesta luopuminen, ja toisaalta käytössä olleet lisävoimavoimavarat aluehallintovirastojen ruuhkien purkamiseen.

Kaikkien lupahakemusten käsittelyajan keskimääräinen tarkastelu ei anna oikeaa kuvaa. Tilanne vaihtelee toimialoittain. Myös sillä on merkitystä, onko kysymyksessä toiminnan muutos vai kokonaan uuden toiminnan aloittaminen. Ympäristöluvan käsittelyyn vaikuttaa myös suuresti hankkeen laajuus, intressiriitojen lukumäärä sekä selvitys- ja täydennystarpeiden määrä.

Kuten myös EK toteaa, hakemusten alkuvaiheen kehittämiseen on satsattu niin, että lupahakemukset tulevat mahdollisimman täydellisinä lupaviranomaiselle. Viranomaisten ennakkoneuvotteluista on tullut pääsääntö etenkin laajojen hankkeiden kohdalla. Tämä toimintatapa on kirjattu myös parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevaan ympäristövaikutusten arviointia koskevaan lakiesitykseen.

Monen toimialan kohdalla pelkkä ympäristölupa ei riitä, vaan tarvitaan myös muita lupia ja viranomaishyväksyntöjä. Ympäristöministeriössä on käynnissä lainuudistushanke, jolla mahdollistetaan luvanhaku yhdeltä luukulta. Lakiesitys valmistuu vuoden loppuun mennessä. Yhden luukun menettely tehostaa ja nopeuttaa lupamenettelyjä ja samalla vähentää tarvetta muutoksenhakuun.

Yhden luukun mallin käyttöönottamisessa samoin kuin kaikessa muussakin asioinnissa viranomaisten kanssa tarvitaan mittavia digitaalisia uudistuksia. Julkishallinto on myös näissä kysymyksissä nyt etenemässä ripeästi.

Menossa on myös maakunta- ja aluehallintouudistus, jossa valtiolle kuuluvat ympäristöluvat ja viranomaishyväksynnät sekä niiden valvonta kootaan perustettavaan valtakunnalliseen virastoon.

Lisäksi yritysten investointeja jouduttaa keväällä eduskunnalle annettava hallituksen esitys, jonka myötä ympäristönsuojelu- ja vesiasioissa pääsee valittamaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain valitusluvalla.

Meneillään olevia muutoksia valmistellaan hyvässä yhteistyössä elinkeinoelämän ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.