Vaasan hallinto-oikeus päätti

RSS
28.4.2016 Hannele Pokka

Vaasan hallinto-oikeus on tänään 28.4.2016 antanut päätöksensä aluehallintoviraston Terrafame-yhtiölle (entinen Talvivaara) myöntämistä ympäristöluvista.

Eniten julkisuudessa ollut yhtiön hakemus saada johtaa käsiteltyjä kaivosvesiä purkuputken kautta Nuasjärveen sai nyt ratkaisunsa. Hallinto-oikeus lisäsi jonkin verran välipäätöksellään sallimaansa kuormitusta. Kun välipäätöksessä sulfaattikuormitus sai olla enintään 12 000 tonnia vuodessa, tänään annettu päätös sallii 15 000 tonnia vuodessa. AVIn luvassa päästömäärä oli 24 000 tonnia. Lupa on voimassa kolme vuotta. Jos yhtiö haluaa jatkaa veden johtamista purkuputken kautta, sen tulee hakea uusi lupa ensi vuoden elokuun loppuun mennessä.

Hallinto-oikeus otti kantaa myös siihen, olisiko Kainuun ELY-keskuksen ollut tarpeen edellyttää ympäristövaikutusten arvioinnin laatimista putkisuunnitelmalle. Hallinto-oikeuden mielestä näin ELY-keskuksen olisi tullut tehdä. Hallinto-oikeus ei kuitenkaan palauttanut putkiasiaa AVIn käsiteltäväksi, vaan katsoi, että sen sallimalla pienemmällä vesimäärällä YVA:aa ei tarvita.

Huomionarvoinen linjaus hallinto-oikeudelta on, että kaikki kaivosyhtiön ympäristöluvat ovat nyt määräaikaisia. Mikäli yhtiö aikoo jatkaa toimintaansa vuoden 2018 jälkeen, sen on haettava uudet luvat.

Vaasan päätökset ovat monisatasivuisia ja niihin tutustuminen vie aikaa. Nopea johtopäätös on, että hallinto-oikeuden antamat ympäristöluvat ja niihin sisällytetyt päästörajat ovat tiukkoja. Purkuputken lupamääräykset eivät kuitenkaan poista kaivoksen vesitaseongelmaa. Vesi ei vähene, vaan sitä jopa kertyy lisää. Mikäli kaikki kaivosvedet puhdistettaisiin kaivosalueella, tarvittaisiin merkittäviä lisäinvestointeja ja uusien menetelmien kehittämistä.

Ympäristöturvallisuuden kannalta kaivoksen vesitilanne on yhtä haastava tilanteessa, jossa kaivostoiminta jatkuu tai jos se joudutaan ajamaan alas. Vesiasiat on aina hoidettava niin, ettei ympäristön tila vaarannu.

Kommentit (1 kommenttia)
ATV
27.5.2016
klo 3.53
Miksi näin merkittävää päätöstä ei julkisteta sähköisessä muodossa?