Vuoden vaihtuessa

RSS
2.1.2017 Hannele Pokka

Vuoden vaihtuessa ja uuden alettua on hyvä miettiä, mitä tuleva vuosi tuo tullessaan tänne ympäristöhallintoon. 100-vuotisjuhlintaa on luvassa. Täällä ympäristöministeriössä erityisesti odotamme, kun Suomen juhlakansallispuisto, Hossa Suomusalmella vihitään käyttöön tulevana kesänä. Muuten juhliminen taitaa kuitenkin jäädä vähemmälle.

Hallituksen joulun alla sopiman maakunta- ja soteuudistuksen toimeenpanossa riittää vielä työtä useammallekin vuodelle, mutta ennen toimeenpanoa asiaa koskevat hallituksen esitykset olisi saatava eduskunnan käsittelyyn. Aikataulu on kireä. Poliittinen ja virkamiesvalmistelu jatkuu siten jouluntauon jälkeen täydellä teholla.

Viime huhtikuinen hallituksen alue- ja maakuntahallinnon uudistamista koskeva linjaus ympäristötehtävien osalta oli hyvä. Linjauksen mukaan oikeusturvaan, yleiseen edun valvontaan sekä luvitukseen ja valvontaan liittyvät tehtävät keskitetään perustettavaan valtakunnalliseen virastoon, kun taas kehittämistehtävät menevät 18 maakunnalle. 

Tehty linjaus mahdollistaa lyhyemmät lupakäsittelyt, tehokkaamman valvonnan ja paremman asiantuntemuksen yksittäisen lupa-asian ratkaisuun. Valtakunnallisessa virastossa voidaan nykyistä paremmin kohdentaa resursseja sinne, missä on akuutti tarve. Kun suuren tai keskikokoisen lupahankkeen ympäristöllisesti menettelyt ovat samassa viranomaisessa, yhden luukun mallille on luotu hyvät käytännön edellytykset. Yhden luukun mallia koskevaa lakiesitystä valmistellaan parhaillaan ympäristöministeriön johdolla laajan toimijajoukon voimin.

Maakunnissa puolestaan tullaan tekemään aluekehityksen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kannalta tärkeitä päätöksiä. Maakunnat ovat tähänkin saakka vastanneet maakuntakaavoituksesta. Nyt niille siirtyy ELYistä muukin alueiden käytön ohjaus sekä vesienhoidon tavoitteiden suunnittelu ja toimeenpano.

Hallitus linjasi joulukuussa, että maakunnille siirtyy ELYistä myös luonnonsuojelun edistämistehtäviä, kun taas rahoitusmääräykset, lunastusasiat ja muut luonnonsuojelun viranomaistehtävät jäävät valtiolle. Maakunnat saavat toteuttaa vapaaehtoisia suojelupäätöksiä kuten Metso-ohjelmaa.

Alueidenkäytön suunnittelussa kunnat säilyttävät tärkeän asemansa kaavoituksessa ja rakentamisen ohjauksessa.

Kunnille on jo siirretty ja tullaan ympäristönsuojelulakia muuttamalla siirtämään lisää pienehköjä ympäristönkäyttöön liittyviä lupia, joista osan osalta siirrytään vaalikauden aikana ilmoitusmenettelyyn. Pääosa kuntien myöntämistä ympäristöluvista koskee kotieläinrakennuksia.

Selvää on, että tarvitaan erittäin tiivistä ja hyvää yhteistyötä maakuntien, kuntien ja valtion viranomaisten välillä sekä avoimet tietoverkot.

Ja keväällä hallituksella on edessä puolivälitarkastelu. Pääministeri on edellyttänyt, että täällä ministeriöissä erityisesti mietitään, mitä saatiin aikaan ja mihin aikaansaannokset ovat vaikuttaneet.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.