Pokan mietteet - Marraskuu 2011
RSS

Kalatiet ja vesivoima

23.3.2018 klo 8.39 Hannele Pokka
Ruotsin hallitus ilmoitti äskettäin tuovansa valtiopäivien käsittelyyn lakiesityksen, jolla vanhat vesitalousluvat saatetaan vastaamaan nykyaikaisia ympäristötavoitteita. Mikäli valtiopäivät hyväksyy lain, pysyviä vesilupia, jotka tähän saakka ovat olleet koskemattomia, voidaan muuttaa, ja niihin voidaan lisätä ympäristönsuojelua koskevia velvoitteita.
19.11.2011 klo 11.12 Hannele Pokka
11.11.2011 klo 15.59 Hannele Pokka