Pokan mietteet - Elokuu 2012
RSS

Kalatiet ja vesivoima

23.3.2018 klo 8.39 Hannele Pokka
Ruotsin hallitus ilmoitti äskettäin tuovansa valtiopäivien käsittelyyn lakiesityksen, jolla vanhat vesitalousluvat saatetaan vastaamaan nykyaikaisia ympäristötavoitteita. Mikäli valtiopäivät hyväksyy lain, pysyviä vesilupia, jotka tähän saakka ovat olleet koskemattomia, voidaan muuttaa, ja niihin voidaan lisätä ympäristönsuojelua koskevia velvoitteita.
22.8.2012 klo 15.35 Hannele Pokka