Toimittajien ja valokuvaajien matka-apurahat

Toimittajien ja kuvaajien matka-apurahoja myönnetään vuodesta 2019 alkaen harkinnanvaraisista valtionavustuksista. Avustusta voi hakea ympäristöasioita koskevan toimituksellisen työn aiheuttamiin kotimaan tai ulkomaanmatkan matka- ja majoituskustannuksiin.

Lisäksi tulevat haettavaksi avustukset muuhun viestintään. Näitä avustuksia voivat hakea yksityishenkilöt sekä rekisteröidyt yhdistykset joko yksin tai yhdessä muiden hakuehdot täyttävien toimijoiden kanssa.

Hakukuulutukset ja -ohjeet julkaistaan helmikuussa 2019.

Lisätietoja

Ulla Ahonen
viestintäasiantuntija
ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@ym.fi
0295 250 052

Julkaistu 4.3.2013 klo 14.52, päivitetty 14.2.2019 klo 14.56