Ympäristöministeriön myöntämät avustukset

Ympäristöministeriö avaa harkinnanvaraisten valtionavustusten haun vuosittain. Hakukuulutus julkaistaan lokakuussa ja hakuaika päättyy marraskuun lopussa.

Avustukset valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden toimintaan

Yleisavustusta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toimintakenttä ja toiminnan laatu, laajuus ja vaikuttavuus sekä se, miten avustuksen hakijan toiminta vaikuttaa edistävästi valtion talousarvioesityksen mukaisiin ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteisiin. Harkinnassa huomioidaan myös järjestön ympäristöhallinnon tavoitteita edistävän toiminnan osuus sen kokonaistoiminnasta. Lisäksi harkinnassa huomioidaan avustuksen tarpeellisuus toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden. Harkinnan tukena käytetään hakulomakkeen ja sen liitteiden tietoja.

Lisätietoja

Miliza Malmelin
p. 0295 250 176
etunimi.sukunimi@ym.fi

Rakennettuun ympäristöön liittyen:
Tuija Mikkonen
p. 0295 250 184
etunimi.sukunimi@ym.fi

Avustukset valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoimintaan

Valistus- ja neuvontatoiminnan yleisavustusta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toimintakenttä ja avustettavan toiminnan laatu, laajuus ja vaikuttavuus sekä se, miten avustuksen hakijan toiminta vaikuttaa edistävästi valtion talousarvioesityksen mukaisiin ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteisiin. Harkinnassa huomioidaan järjestön ympäristöhallinnon tavoitteita edistävän toiminnan osuus sen kokonaistoiminnasta. Lisäksi harkinnassa huomioidaan avustuksen tarpeellisuus toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden. Harkinnan tukena käytetään hakulomakkeen ja sen liitteiden tietoja.

Lisätietoja

Tuija Mikkonen
p. 0295 250 184
etunimi.sukunimi@ym.fi

Avustukset saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan

Avustusta myönnetään sekä merialueen että sisämaan saaristoalueiden jätehuoltoa ja ympäristönsuojeluvalistusta edistävään toimintaan. Tuettavalla toiminnalla edistetään Suomen merialueiden, sisävesien, rantojen ja saariston roskaantumisen ehkäisyä, puhtautta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä veneily- ja retkeilymahdollisuuksia. Avustuksen kohteena voi olla näiden päämäärien eteen tehtävä konkreettinen jätehuoltotyö sekä yleinen ympäristönsuojelukasvatus ja ympäristövalistus sekä näihin liittyviä kehittämishankkeita.

Erityislainsäädäntö

Lisätietoja

Sirje Stén
p. 0295 250 276
etunimi.sukunimi@ym.fi

Miliza Malmelin
p. 0295 250 176
etunimi.sukunimi@ym.fi

Avustukset seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan

Avustusta myönnetään vain seudullisesti tai valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan, mikäli hankinta samalla edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua. Avustusta voidaan myöntää kunnille tai kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille.

Lisätietoja

Miliza Malmelin
p. 0295 250 176
etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Avustuksia haetaan sähköisillä hakulomakkeilla osoitteessa:  hakulomake.fi

Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku vuodelle 2019 on käynnissä 24.10.2018
Ympäristöministeriön hallinnonalan valtionavustusten hakuaika vuodelle 2019 on alkanut. Haku on käynnissä 24.10.2018 alkaen ja 30.11.2018 asti. Tiettyjen avustusten osalta hakuaika saattaa olla toinen – tällöin asiasta on kuitenkin kerrottu erikseen avustuksen tarkemmassa hakuohjeessa.
Lue lisää
Julkaistu 1.2.2017 klo 12.33, päivitetty 24.10.2018 klo 14.02