Ympäristöministeriön myöntämät avustukset

Ympäristöministeriö avaa seuraavien harkinnanvaraisten valtionavustusten haun vuosittain. Hakukuulutus julkaistaan lokakuussa näillä sivuilla, ja hakuaika päättyy marraskuun lopussa.

Avustukset valtakunnallisille luonnonsuojelu- ja ympäristöjärjestöille niiden toimintaan

Yleisavustusta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toimintakenttä ja toiminnan laatu, laajuus ja vaikuttavuus sekä se, miten avustuksen hakijan toiminta vaikuttaa edistävästi valtion talousarvioesityksen mukaisiin ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteisiin. Harkinnassa huomioidaan myös järjestön ympäristöhallinnon tavoitteita edistävän toiminnan osuus sen kokonaistoiminnasta. Lisäksi harkinnassa huomioidaan avustuksen tarpeellisuus toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden. Harkinnan tukena käytetään hakulomakkeen ja sen liitteiden tietoja.

Lisätietoja: Miliza Malmelin, p. 0295 250 176, ja rakennettuun ympäristöön liittyen Tuija Mikkonen, p. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ym.fi

Avustukset valtakunnallisille asunto- ja rakennusalan järjestöille niiden suorittamaan valistus- ja neuvontatoimintaan

Valistus- ja neuvontatoiminnan yleisavustusta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toimintakenttä ja avustettavan toiminnan laatu, laajuus ja vaikuttavuus sekä se, miten avustuksen hakijan toiminta vaikuttaa edistävästi valtion talousarvioesityksen mukaisiin ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteisiin. Harkinnassa huomioidaan järjestön ympäristöhallinnon tavoitteita edistävän toiminnan osuus sen kokonaistoiminnasta. Lisäksi harkinnassa huomioidaan avustuksen tarpeellisuus toiminnan laatuun, laajuuteen ja muihin tukiin nähden. Harkinnan tukena käytetään hakulomakkeen ja sen liitteiden tietoja.

Lisätietoja: Tuija Mikkonen, p. 0295 250 184, etunimi.sukunimi@ym.fi

Avustukset saaristoalueiden jätehuoltoa edistävään toimintaan

Avustusta myönnetään sekä merialueen että sisämaan saaristoalueiden jätehuoltoa ja ympäristönsuojeluvalistusta edistävään toimintaan. Tuettavalla toiminnalla edistetään Suomen merialueiden, sisävesien, rantojen ja saariston roskaantumisen ehkäisyä, puhtautta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä veneily- ja retkeilymahdollisuuksia. Avustuksen kohteena voi olla näiden päämäärien eteen tehtävä konkreettinen jätehuoltotyö sekä yleinen ympäristönsuojelukasvatus ja ympäristövalistus sekä näihin liittyviä kehittämishankkeita.

Erityislainsäädäntö:

Lisätietoja: Sirje Stén, p. 0295 250 276 ja Miliza Malmelin, p. 0295 250 176, etunimi.sukunimi@ym.fi

Avustukset seudullisesti ja valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan

Avustusta myönnetään vain seudullisesti tai valtakunnallisesti merkittävien virkistysalueiden hankintaan, mikäli hankinta samalla edistää luonnon monimuotoisuuden suojelua. Avustusta voidaan myöntää kunnille tai kuntien virkistysalueiden hankintaa varten perustamille yhteisöille.

Lisätietoja: Miliza Malmelin, p. 0295 250 176, etunimi.sukunimi@ym.fi

Avustuksia haetaan ensisijaisesti sähköisillä hakulomakkeilla (suomi.fi). Käytettäessä tulostettavaa hakulomaketta, hakulomake tulee toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon. Yhteystiedot löytyvät avustuksia koskevasta kuulutuksesta.

Julkaistu 1.2.2017 klo 12.33, päivitetty 15.3.2018 klo 12.55