Tavoitteet ja tulokset

Ympäristöministeriön toimintaa ohjaavat
  • ympäristö-ja asuntopolitiikan strategiset linjaukset
  • hallitusohjelma
  • hallitusohjelman strateginen toimeenpanoasiakirja 

Ympäristöministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelun perustana ovat

  • nelivuotinen valtiontalouden kehyspäätös
  • nelivuotinen toiminta- ja taloussuunnitelma
  • vuosittainen talousarvio ja tulossopimukset.

Ympäristöministeriö vastaa hallinnonalansa toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvioehdotuksen laadinnasta sekä niiden toteuttamisesta ja soveltamisesta. Ministeriö vastaa myös hallinnonalansa toiminnan seurannasta ja raportoinnista.

Julkaistu 14.3.2013 klo 14.19, päivitetty 11.7.2013 klo 15.36