Strategia 2030 – Parempi ympäristö tuleville sukupolville

Strategiakuva 2030

Ympäristöministeriön uudistettu strategia kurkottaa vuoteen 2030 asti. Strategialla on kolme laajaa vaikuttavuustavoitetta, joilla halutaan varmistaa kestävä elinympäristö ja kasvu. Strategia elää ajassa. Tavoitteisiin vieviä toimenpiteitä ja konkreettisia toimenpidepolkuja päivitetään vuosittain.

Hyvä ympäristö ja monimuotoinen luonto

 • Itämeren ja vesien hyvä tila on saavutettu
 • Luonnon monimuotoisuuden kato on pysäytetty ja suotuisa tila on turvattu
 • Elinympäristön kehitys parantaa ihmisten hyvinvointia
 • Ympäristöriskit on tunnistettu ja ne hallitaan

Hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta

 • Suomi on vähentänyt kasvihuonekaasupäästöjään merkittävästi
 • Kiertotalous uudistaa yhteiskuntaa
 • Luonnonvaroja käytetään säästeliäästi ja kestävästi
 • Rakennusten elinkaari on vähähiilinen ja materiaalitehokas

Kestävä kaupunkikehitys

 • Kaupunkiseudut lisäävät alueiden kestävää kasvua
 • Lähiympäristöt ovat sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä
 • Asuntoja on eri väestöryhmien tarpeisiin kysyntää vastaavasti
 • Kehitys kaupunkiseutujen ja maaseudun välillä on toisiaan tukevaa ja vuorovaikutteista

Aineistot:

Lisätietoja:

Kehittämisjohtaja Juho Korpi, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 136
Tutkimusjohtaja Laura Höijer, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 097


 

 

Julkaistu 23.5.2018 klo 13.04, päivitetty 7.6.2018 klo 14.13