Suunnittelun ja seurannan asiakirjat (Netra) - Ympäristöministeriön hallinnonala

iStockphotoYmpäristöministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomukset ja tilinpäätökset sekä ministeriön antamat kannanotot kirjanpitoyksiköiden ja valtion rahastojen tilinpäätöksiin.

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tulosohjausasiakirjat

 

Ympäristöministeriön tulostavoitteet

 

Ministeriön ja sen ohjaamien virastojen ja laitosten väliset tulossopimukset

 
Suomen ympäristökeskus

2016

2015

Liitteet

2014

Liitteet

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus   2015

 

2014

2013

Metsähallitus   Liite
2015

2014

Liite

2013

 

 

 

 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten  (ELY) toiminnalliset tulossopimukset ympäristöministeriön toimialan tehtävistä

Uudenmaan ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet  2013
Varsinais-Suomen ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet  2013
Hämeen ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Pirkanmaan ELY 2015 (pilottisopimus) 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Kaakkois-Suomen ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Etelä-Savon ELY 2015 (pilottisopimus) 2014 kansi 2014 tavoitteet  2013
Pohjois-Savon ELY 2015 (pilottisopimus) 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Pohjois-Karjalan ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Keski-Suomen ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Etelä-Pohjanmaan ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Pohjois-Pohjanmaan ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Kainuun ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Lapin ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategiset tulossopimukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivulla:

Aluehallintovirastojen strategiset tulossopimukset ovat aluehallintovirastojen verkkosivuilla:

 

Eduskunnan päättämät talousarviot (YM:n pääluokka on 35)

 

Seurantatiedot

 

Ympäristöministeriön tulostavoitteiden seuranta

2015 2014 2013

 

Hallituksen vuosikertomus, ympäristöministeriön toimialan toiminnan tuloksellisuuden kuvaukset (vuoteen 2011 asti Valtion tilinpäätöskertomus)

2014 2013 2012

 

Ympäristöministeriön tilinpäätöskannanotot

Suomen ympäristökeskus     2014 2013 2012
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät     2014 2013 2012
Öljysuojarahasto 2015   2014 2013 2012
Valtion asuntorahasto     2014 2013 2012
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2015   2014 2013  

 

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Ympäristöministeriö 2015 2014 2013
Suomen ympäristökeskus 2015 2014 2013
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 2015 2014 2013
Öljysuojarahasto 2015 2014 2013
Valtion asuntorahasto 2015 2014 2013
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2015 2014 2013

 

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Ympäristöministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmien sisältöä ei vahvisteta valtioneuvostossa tai eduskunnassa.

 

Ministeriön ehdotukset talousarvioiksi

Ympäristöministeriön talousarvio- ja lisätalousarvioehdotukset ovat ministeriön ehdotuksia eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, millaiseksi sisältö muotoutuu jatkovalmistelussa hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

 

Ehdotukset YM:n hallinnonalan talousarvioiksi

2016 2015 2014

 

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset löytyvät VTV:n sivuilta

Lisätietoja

Talouspäällikkö Timo Jaakkola, p. 02952 50214, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ylitarkastaja Tiina Kotonen-Pekkanen, p. 02952 50007, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 23.10.2015 klo 13.45, päivitetty 10.5.2016 klo 9.14