Suunnittelun ja seurannan asiakirjat (Netra) - Ympäristöministeriön hallinnonala

iStockphotoYmpäristöministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomukset ja tilinpäätökset sekä ministeriön antamat kannanotot kirjanpitoyksiköiden ja valtion rahastojen tilinpäätöksiin.

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tulosohjausasiakirjat

 

Ympäristöministeriön tulostavoitteet

Ministeriön ja sen ohjaamien virastojen ja laitosten väliset tulossopimukset

 
Suomen ympäristökeskus 2018  2017

 2016

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2018 2017 2016
Metsähallitus 2018 2017 2016

 

 

 

 

 

 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten  (ELY) toiminnalliset tulossopimukset ympäristöministeriön toimialan tehtävistä

Uudenmaan ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet  2013
Varsinais-Suomen ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet  2013
Hämeen ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Pirkanmaan ELY 2015 (pilottisopimus) 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Kaakkois-Suomen ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Etelä-Savon ELY 2015 (pilottisopimus) 2014 kansi 2014 tavoitteet  2013
Pohjois-Savon ELY 2015 (pilottisopimus) 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Pohjois-Karjalan ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Keski-Suomen ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Etelä-Pohjanmaan ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Pohjois-Pohjanmaan ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Kainuun ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013
Lapin ELY 2015 2014 kansi 2014 tavoitteet 2013

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten strategiset tulossopimukset ovat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivulla:

Aluehallintovirastojen strategiset tulossopimukset ovat aluehallintovirastojen verkkosivuilla:

 

Eduskunnan päättämät talousarviot (YM:n pääluokka on 35)

Seurantatiedot

 

Ympäristöministeriön tulostavoitteiden seuranta

2016 2015 2014

 

Hallituksen vuosikertomus, ympäristöministeriön toimialan toiminnan tuloksellisuuden kuvaukset

2016 2015 2014

 

Ympäristöministeriön tilinpäätöskannanotot

Suomen ympäristökeskus 2107 2016 2015
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 2017 2016 2015
Öljysuojarahasto 2017 2016 2015
Valtion asuntorahasto 2017 2016            2015
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2017 2016 2015

 

 

 

 

 

 

 

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Ympäristöministeriö 2017 2016 2015
Suomen ympäristökeskus 2017 2016 2015
Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 2017 2016 2015
Öljysuojarahasto 2017 2016 2015
Valtion asuntorahasto 2017 2016 2015
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 2017 2016 2015

 

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Ympäristöministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelmien sisältöä ei vahvisteta valtioneuvostossa tai eduskunnassa.

 

Ministeriön ehdotukset talousarvioiksi

Ympäristöministeriön talousarvio- ja lisätalousarvioehdotukset ovat ministeriön ehdotuksia eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, millaiseksi sisältö muotoutuu jatkovalmistelussa hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

 

Ehdotukset YM:n hallinnonalan talousarvioiksi

2019 2018 2017 2016

 

Ministeriön lisätalousarvioehdotukset

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset löytyvät VTV:n sivuilta

Lisätietoja

Talouspäällikkö Timo Jaakkola, p. 0295 250 214, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Raili Venäläinen, p. 0295 250 256 , etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 31.5.2016 klo 13.30, päivitetty 10.1.2019 klo 10.56