Tutkimus- ja kehittämistoiminta - tietoa päätöksenteon tueksi

tutkimus
iStockphoto

Ympäristöministeriö ohjaa ja rahoittaa ympäristöhallinnon toimintaa ja päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja  kehittämistoimintaa. Tuotettua tietoa pyritään hyödyntämään ministeriön toiminnassa mahdollisimman tehokkaasti ja johdonmukaisesti. Toimintaa koordinoi tutkimusjohtaja ja tutkimustiimi.

Tutkimusteemat ja rahoituksen kohteet

Ministeriön keskeisimmät tutkimusteemat ovat

  • ilmastonmuutos ja ilmansuojelu
  • Itämeri, vesistöt ja vesivarat
  • kulutus, tuotanto ja luonnonvarat
  • ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus
  • rakennettu ympäristö, alueiden käyttö ja asuminen

Tutkimustoiminta kootaan vuosittain koko hallinnonalan kattavaan suunnitelmaan

Ympäristöministeriö vastaa Euroopan unionin ympäristöalan rahoitusvälineen Life kansallisesta toiminnasta. Life -hankkeissa on tavoitteena aikaansaada lupaavista tutkimustuloksista käytännöllistä ympäristöhyötyä.

Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimijat

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöhallinnon oma tutkimuslaitos, joka tutkii ympäristön ja luonnon muutoksia sekä niiden syitä ja seurauksia.

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluva Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua. Ympäristöministeriö ohjaa ARAn kehittämistoimintaa.

Tulanet verkosto vahvistaa valtion tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa ja edistää poikkitieteellistä tutkimusta.

Kerro meille tutkimustuloksistasi

Ympäristöministeriö ottaa mielellään vastaan tutkimustietoa ja pyrkii hyödyntämään sitä toiminnassaan.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Laura Höijer, p. 0295 250 097, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 7.3.2014 klo 11.15, päivitetty 23.3.2018 klo 14.35