Tutkimus- ja kehittämistoiminta - tietoa päätöksenteon tueksi

tutkimus
iStockphoto

Ympäristöministeriö ohjaa ja rahoittaa ympäristöhallinnon toimintaa ja päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja  kehittämistoimintaa. Tuotettua tietoa pyritään hyödyntämään ministeriön toiminnassa mahdollisimman tehokkaasti ja johdonmukaisesti. Toimintaa koordinoi tutkimusjohtaja ja tutkimustiimi.

Tutkimusteemat ja rahoituksen kohteet

Ministeriön keskeisimmät tutkimusteemat ovat

  • ilmastonmuutos ja ilmansuojelu
  • Itämeri, vesistöt ja vesivarat
  • kulutus, tuotanto ja luonnonvarat
  • ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus
  • rakennettu ympäristö, alueiden käyttö ja asuminen

Tutkimustoiminta kootaan vuosittain koko hallinnonalan kattavaan suunnitelmaan

Ympäristöministeriö vastaa Euroopan unionin ympäristöalan rahoitusvälineen Life kansallisesta toiminnasta. Life -hankkeissa on tavoitteena aikaansaada lupaavista tutkimustuloksista käytännöllistä ympäristöhyötyä.

Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimijat

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöhallinnon oma tutkimuslaitos, joka tutkii ympäristön ja luonnon muutoksia sekä niiden syitä ja seurauksia.

Luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteenliittymä (LYNET) toimii luonnonvara- ja ympäristötutkimuksen yhteisenä osaamis- ja palveluyksikkönä ja tutkimuksen, asiantuntijuuden ja tietovarantojen hallinnan keskuksena.

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluva Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua. Ympäristöministeriö ohjaa ARAn kehittämistoimintaa.

Kerro meille tutkimustuloksistasi

Ympäristöministeriö ottaa mielellään vastaan tutkimustietoa ja pyrkii hyödyntämään sitä toiminnassaan.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Laura Höijer, p. 0295 250 097, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 7.3.2014 klo 11.15, päivitetty 25.9.2017 klo 8.41