Ympäristöministeriö työpaikkana

Ympäristöministeriössä työskentelee noin 280 henkilöä hyvin erilaisissa tehtävissä. Tyypillisimpiä ovat säädösvalmistelun, ympäristö- ja asuntopolitiikan sekä hallinnon asiantuntija- ja avustavat tehtävät.

Lainsäädäntö- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevät ovat pääsääntöisesti korkeakoulututkinnon suorittaneita. Avustavissa tehtävissä toimivilla on yleensä keskiasteen tutkinto.

Työtehtävät ovat haastavia ja monipuolisia.  Työ on yhteiskunnallisesti merkityksellistä ja tarjoaa näköalapaikan valtion- ja ympäristöhallintoon.

palaveri
Olli Häkämies, YHA Kuvapankki

Ympäristöministeriöstä jää lähivuosina eläkkeelle suuri määrä virkamiehiä. Tulevaisuudessa tarve osaavan henkilöstön palkkaamiseen korostuu entisestään.

Ministeriö on asiantuntijaorganisaatio, jonka toiminta riippuu osaavasta henkilöstöstä. Ministeriö on laatinut henkilöstöstrategian henkilöstönsä osaamisen ja hyvinvointi kehittämiseksi.

Palvelussuhde ja palkkaus

Palvelussuhteet ministeriössä ovat pääosin virkasuhteita. Palvelussuhteiden ehdoissa noudatetaan valtion virkamieslainsäädäntöä sekä valtion yleisiä virka- ja työehtoja.

Ministeriössä on oma palkkausjärjestelmä. Tehtävät on jaettu vaativuusluokkiin, joilla on omat palkkaluokkansa. Palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.

Julkaistu 14.5.2013 klo 10.27, päivitetty 31.7.2015 klo 12.54