Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely ympäristöministeriössä

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Ympäristöministeriö
PL 32, 00023 Valtioneuvosto
Puhelinvaihde 0295 16001
kirjaamo@ym.fi

Tietosuojavastaava

Anna Saarinen
tietosuoja@ym.fi

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelylle tulee olla lakisääteinen peruste. Pääsääntöisesti tietoja tarvitaan ministeriön lakisääteisten tehtävien hoitamiseen, palveluiden toteuttamiseksi ja yhteydenpitoon. Annettuja henkilötietoja ei käsitellä muissa kuin sitä varten esitetyissä käyttötarkoituksissa.

Henkilötietoja käsittelevät palveluja ylläpitävät henkilöt ministeriöissä sekä palvelua tuottavat yhteistyökumppanit alihankkijoineen. Ministeriö on sopinut henkilötietojen käsittelystä yhteistyökumppanien ja alihankkijoiden kanssa tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Oikeus tarkistaa omat tiedot

Voit pyytää ja saada nähtäväksesi tallennetut henkilötietosi. Tietoja voi pyytää täyttämällä tulostettavan lomakkeen ja lähettämällä sen ministeriön kirjaamoon. Voit pyytää tietoja myös sähköpostitse tai puhelimitse ministeriön kirjaamosta.

Lomakkeessa kysytään henkilö- ja muita tietoja, jotta voimme toimittaa tallennetut henkilötiedot tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Täytä lomake huolellisesti, tulosta ja lähetä se kirjeitse ministeriön kirjaamoon. Voit myös tuoda täytetyn lomakkeen Ritarikadun palvelupisteeseen.

Kirjaamon yhteystiedot: Kirjaamo, Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, Helsinki
Aukioloajat: ma-pe klo 7.30 - 16.15
Sähköpostiosoite: kirjaamo@ym.fi
Puhelin: 02952 50300

Jos huomaat tiedoissasi virheitä tai puutteita, voit pyytää niihin korjausta. Kerro korjauspyynnössäsi, millainen virhe tiedoissasi on, ja miten tietoja tulisi muuttaa.

Ilmoittaessasi virheistä tiedoissasi, voit myös pyytää niiden käsittelyn rajoittamista, kunnes tietojen paikkansapitävyys on varmistettu.

Tietyissä tapauksissa – esimerkiksi ympäristöministeriön tiedotteiden ja uutiskirjeiden osalta – voit myös pyytää tietojesi poistamista.

Tarvittaessa voit valittaa tai tehdä kantelun tietojesi käsittelystä tietosuojavaltuutetulle.

Jos tarvitset lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä ympäristöministeriössä, ota yhteyttä ministeriön tietosuojavastaavaan (tietosuoja@ym.fi).

Tallennetut henkilötiedot

YM.fi

YM.fi-verkkopalvelu ei kerää tietoja, joista yksittäinen sivustolla vieraileva kävijä voitaisiin tunnistaa. Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelun kehittämiseen. Tietojen keräämiseen käytetään evästeitä, mutta käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Analytics -ohjelmiston evästettä ja JavaScript-koodia.

Sähköpostiosoitetta ja/tai muita yhteystietoja kysytään YM.fi-sivustolla palautteen antamisen yhteydessä. Käyttäjä voi lähettää palautteen myös nimettömänä, mutta yhteystiedot tulee antaa, mikäli palautteeseen haluaa vastauksen.

Viestintä ja tapahtumat

Tallennamme tiedot, jotka olet antanut palveluun liittyessäsi.

  • Tiedotteiden ja muiden ajankohtaisaineistojen tilaukset
  • Uutiskirjeiden tilaukset
  • Tiedot, jotka olet antanut ilmoittautuessasi ympäristöministeriön järjestämiin tapahtumiin

Voit peruuttaa tiedotteiden, uutiskirjeiden ja muiden ajankohtaisaineistojen tilaukset milloin tahansa. Linkki tilausten peruuttamiseen löytyy jokaisesta lähetetystä sähköpostiviestistä.

Tietoja säilytetään palvelun elinkaaren ajan tai kunnes henkilö poistaa tietonsa sähköpostilinkin kautta tai pyytää ministeriötä poistamaan tiedot.

Asiointi ja yhteydenotot

Tallennamme lähettämäsi palautteet, kirjeet, asiakirja- tai tietopyynnöt ja muut yhteydenottosi. Tietoja säilytetään ministeriön tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Ympäristöministeriön työnantajana keräämät tiedot

Henkilöstöä koskevia tietoja kerätään lakisääteisten henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien hoitamiseen. Tiedot saadaan virkamieheltä itseltään ja valtionhallinnon rekistereistä. Tietoja säilytetään arkistolain ja ympäristöministeriön tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti. Käsitellyt henkilötietoryhmät koskevat mm. henkilön yhteystietoja, nimittämistä, palkkausta, palvelussuhteita ja työaikaa.

Julkiset huomionosoitukset

Valtion virka-ansiomerkit

Valtion virka-ansiomerkkien myöntämiseen tarvittavat tiedot saadaan valtionhallinnon henkilöstöä koskevista rekistereistä ja nimikirjasta. Tiedot on määritelty virka-ansiomerkkiasetuksessa. Käsitellyt henkilötiedot ovat nimi, henkilötunnus, nimike ja virasto sekä palvelusuhteet valtiolla. Tietoja säilytään ministeriössä nimikirjalain ja arkistolain mukaisesti.

Ympäristöministeriön hallinnonalan kunniamerkit

Ministeriö kokoaa vuosittain hallinnonalaltaan kunniamerkkiesitykset Ritarikuntia varten. Käsittely perustuu lakiin julkisista huomionosoituksista sekä Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ohjesääntöön, asetukseen Suomen Leijonan ritarikunnan perustamisesta sekä Ritarikuntien määräyksiin kunniamerkkien antamisesta. Ehdotuksen tekijän on varmistettava sen henkilön suostumus, jolle kunniamerkkiä esitetään. Tietoja säilytetään ministeriössä kunniamerkkien myöntämisen käsittelyn ajan.

Ympäristöministeriön tietosuojaselosteet

Julkaistu 24.5.2018 klo 16.01, päivitetty 15.11.2018 klo 8.33