Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät 2019

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestetään ympäristöministeriön hallinnonalan strategisesti tärkeistä ja lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat ensisijaisesti tarkoitettu ympäristöhallinnon työntekijöille, tilaisuuskohtaisesti myös keskeisimmille yhteistyötahoille.

Tilaisuuksien tietoja täydennetään kalenteriin sitä mukaa, kun ne tarkentuvat. Etäyhteytenä käytetään pääasiassa videoneuvotteluyhteyttä.   Lähetämme ilmoittautuneille tiedot etäyhteydestä ennen tilaisuutta.

Lisätietoja: Assistentti Ulla Ylikoski, ympäristöministeriö, p. +358 295 250 327, yha.koulutus(at)ym.fi

 

Tilaisuus Yhteyshenkilö    Ajankohta Paikka Lisätiedot , aineistot ja ilmoittautuminen
Kuntien ilmastoratkaisut vauhtiin! Olli-Pekka Pietiläinen ja Miia Berger, YM/YSO 14.1.2019 YM/Pankkisali  Aineistot
Koulutus uudesta YVA-hankeluettelosta Seija Rantakallio ja Piia Kähkölä, YM/LYMO 23.1.2019 YM/Pankkisali Lisätiedot ja aineistot
Osallistuminen YVA-menettelyssä -koulutus palvelumuotoiluhankkeen tulosten pohjalta Päivi Saari, YM/LYMO 24.1.2019 YM/Pankkisali Lisätiedot ja aineistot

Vesienhoidon uusien tietojärjestelmien käyttökokemukset ja päivitykset

Petri Liljaniemi, YM/LYMO 30.1.2019 YM/Pankkisali Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät Sanni Turunen, YM/ LYMO 12.-13.2.2019 Jyväskylä

Ohjelma (pdf)

Ilmoittautumisohje (pdf)

Vesiensuojelun tehostamisohjelma, sidosryhmätilaisuus ja yleinen info Saara Bäck, YM/LYMO Ajankohta muuttunut 11.3.2019    
Haitallisten aineiden päivä Petri Liljaniemi, YM/LYMO 12.3.2019 YM/Pankkisali  
Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden neuvottelupäivät Ari Kangas, YM/LYMO  ja Olli Hirsimäki, POSELY 3.-4.4.2019 Kuopio Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen ajankohtaispäivä Hanna Hämäläinen, YM/RYMO 10.4.2019 YM/Pankkisali  
Tunturilajiston suojelu -seminaari Esko Hyvärinen, YM/LYMO 11.4.2019    
PIMA-riskienhallintakoulutus Nina Lehtosalo, YM/YSO ja Outi Pyy/SYKE 25.4.2019 Sonckin sali/Helsinki  
Pohjaveden suojelun neuvottelupäivät Juhani Gustafsson, YM/LYMO ja Ritva Britschgi/SYKE   Vaasa  
Hallinnon sisäinen PIMA-neuvottelupäivä Nina Lehtosalo, YM/YSO ja Outi Pyy/SYKE 8.5.2019 YM/Pankkisali  
Vesienhoidon (ja merenhoidon) toimenpiteiden suunnittelu, hallinnon sisäinen Antton Keto ja Jan Ekebom, YM/LYMO ja Milla Mäenpää/SYKE 14.5.2019 YM/Pankkisali  
MASA-koulutus  Kaija Järvinen, YM/YSO 22.5.2019 YM/Pankkisali  
Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Anneli Karjalainen ja Tia Laine-Ylijoki-Laakso, YM / YSO 4.-5.6.2019 YM/Pankkisali  
Luonnonsuojeluohjelmien toteuttajien neuvottelupäivät Päivi Gummerus-Rautiainen, YM/LYMO 4.-5.6.2019    
Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät (KuMaHoNe) Tapio Heikkilä, YM/LYMO ja Tuija Mikkonen, YM/RYMO 27.-28.8.2019 Pori/Köyliö  
Vaikuta vesiin -päivät Minna Torkkeli, YM/LYMO ja Milla Mäenpää/SYKE 27.-28.8.2019 YM/Pankkisali  
Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toteutuminen Antton Keto ja Jan Ekebom, YM/LYMO ja Milla Mäenpää/SYKE 29.8.2019 YM/Pankkisali  
Luonnonsuojelun neuvottelupäivä Hanne Lohilahti, YM/LYMO 10.-11.9. 2019 Kuhmo  
Metsätalouden vesiensuojelupäivä Maarit Loiskekoski, YM/LYMO vko 37    
Maa-ainespäivät Juhani Gustafsson,YM/LYMO 18.9.2019    
Alueidenkäytön neuvottelupäivät Anu Kerkkänen, YM/RYMO 8.-9 10.2019 Lappeenranta  
YVA-SOVA-neuvottelupäivät Minna Torkkeli, YM/LYMO ja Mari Heikkinen/Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2.-3.10.2019 Pohjois-Karjala  
Kaikille alan toimijoille avoin PIMA-neuvottelupäivä Nina Lehtosalo, YM/YSO ja Outi Pyy/SYKE 10.10.2019 YM/Pankkisali  
Polttolaitospäivä Sami Rinne, YM / YSO vko 42 15.10. tai 17.10. YM/Pankkisali  
METSO tutkimus / hankeseminaari Aulikki Alanen,YM/LYMO ja Kimmo Syrjänen 21.10.2019 YM/Pankkisali  
METSOn toteuttajien koulutuspäivä Päivi Gummerus-Rautiainen,YM/LYMO Susanna Anttila/SYKE 22.10.2019 YM/Pankkisali  
JÄSTI-koulutus Jenni Lehtonen, YM/YSO 23.10.2019 YM/Pankkisali  
Kalankasvatuspäivät Sonja Pyykkönen, YM/LYMO ja MMM sekä VAR ELY 23.-24.10.2019    
Seurannan suunnittelu ja tila-arvioiden luotettavuus Petri Liljaniemi, YM/LYMO 29.10.2019 YM/Pankkisali  
Vesien- ja merenhoidon toimeenpanon edistämisen teemapäivä Minna Torkkeli, Antton Keto ja Jan Ekebom, YM/LYMO 30.10.2019? YM/Pankkisali  
Jätealan neuvottelupäivä Nina Lehtosalo, YM/YSO 31.10.-1.11.2019    
Neuvottelupäivä KAISUn toimeenpanon vauhdittamiseen Olli-Pekka Pietiläinen ja Miia Berger, YM/YSO 5.11.2019    
Eliötyöryhmäseminaari Esko Hyvärinen, YM/LYMO ja Heidi Kaipiainen-Väre, SYKE 6.11.2019    
Ennallistamisen ja luonnonhoidon neuvottelupäivä Aulikki AlanenYM/LYMO ja Kaisu Aapala 12.11.2019 YM/Pankkisali  
Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivä Hanne Lohilahti, YM/LYMO 13.11.2019 YM/Pankkisali  
Maatalouden ympäristönsuojelupäivät, hallinnon sisäinen Sonja Pyykkönen, YM/LYMO 19.-20.11.2019    
Velvoitetarkkailupäivä Petri Liljaniemi, YM/LYMO 21.11.2019 YM/Pankkisali  
Rakennetun ympäristön energiakysymykset -neuvottelupäivät Sanna Andersson, Sanna Jylhä, YM/RYMO 27.-28.11.2019 YM/Pankkisali  
Alueelliset koulutustilaisuudet ELYille alueidenkäytön ajankohtaisiin kysymyksiin liittyen Anu Kerkkänen, YM/RYMO marras-joulukuu ELYjen tilat viidellä eri paikkakunnalla  
Ympäristö- ja vesilupapäivät        
         
Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät

Yhdyshenkilöt: Minna Koskinen, Keski-Suomen ELY-keskus ja Vuokko Väistö, Uudenmaan ELY-keskus

20.-21.3.2019

Paviljonki, Lutakonaukio 12, Jyväskylä

Linkki meluntorjuntapäivien nettisivulle

Ympäristöministeriön  (YM) osastojen lyhenteet:

LYMO = Luontoympäristöosasto
RYMO = Rakennetun ympäristön osasto
YSO = Ympäristönsuojeluosasto

 

Suomen ympäristökeskuksen järjestämät tilaisuudet: SYKE:n koulutuskalenteri

 

Julkaistu 19.12.2017 klo 14.12, päivitetty 22.1.2019 klo 11.38