Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät 2018

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestetään ympäristöministeriön hallinnonalan strategisesti tärkeistä ja lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat ensisijaisesti tarkoitettu ympäristöhallinnon työntekijöille, tilaisuuskohtaisesti myös keskeisimmille yhteistyötahoille.

Tilaisuuksien tietoja täydennetään kalenteriin sitä mukaa, kun ne tarkentuvat. Tilaisuuksien aineistot ja ohjelmat kerätään  Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien työtilaan (TAIMI).  Etäyhteytenä käytetään pääasiassa videoneuvotteluyhteyttä.   Lähetämme osallistujille tiedot etäyhteydestä ennen tilaisuutta.

Lisätietoja: Assistentti Ulla Ylikoski, ympäristöministeriö, p. +358 295 250 327, yha.koulutus@ym.fi

 

Tilaisuus Yhteyshenkilö    Ajankohta Paikka Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Ilmastopolitiikan neuvottelupäivät kunnille ja alueille 2018 Johanna Kentala-Lehtonen, YM/ YSO Huom päivä muuttunut 23.3.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali

 

Ohjelma

Uusi MARA- ja MASA-asetus Else Peuranen, YM/ YSO 27.3.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali

Ilmoittautuminen  päättyy 21.3.2018

Ohjelmaluonnos

Seurantojen kehittämisen OHKE-hankkeet; tuloksia, kokemuksia ja ideoita Petri Liljaniemi, YM/ LYMO 10.4.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali

Ilmoittautuminen  päättyy  3.4.2018

Ohjelma

Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen neuvottelupäivä Tuija Mikkonen ja Hanna Hämäläinen, YM/ RYMO 11.4.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali

Ilmoittautuminen  päättyy 5.4.2018

Ohjelma

Pohjavesipäivät Juhani Gustafsson, YM/ LYMO 3.5.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali  
Pilaantuneiden maiden neuvottelupäivät

Outi Pyy, SYKE  ja Nina Lehtosalo, YM/ YSO

4.5.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali  
Ympäristövahinkojen torjunnan neuvottelupäivät Kati Leskinen, YM/ YSO 15.-16.5.2018 SYKE Auditorio ja Tallink Silja Europa Ilmoittautuminen
Vesien- ja merenhoidon toimeenpanon koulutuspäivä  Minna Torkkeli, YM/ LYMO 17.5.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali  
Ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Laura Siili-Hakkarainen, YM/ YSO 30.5.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali  
Polttolaitospäivä Anneli Karjalainen ja Sami Rinne, YM/ YSO 31.5.208 Ympäristöministeriö, Pankkisali  
Lajisuojelupäivä Esko Hyvärinen, YM/ LYMO 5.6.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali  
Luonnonsuojeluohjelmien toteuttajien neuvottelupäivät Päivi Gummerus-Rautiainen, YM/ LYMO touko - kesäkuu    
Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät (ympäristöhallinnon sisäiset) Sonja Pyykkönen, YM/ LYMO touko - kesäkuu    
Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät Tapio Heikkilä ja Tuija Mikkonen, YM/ LYMO 29.-30.8.2018 Pirkanmaa  
Vaikuta vesiin -päivät Minna Torkkeli, YM/ LYMO 11.-12.9.2018    
Luonnonsuojelun neuvottelupäivät Hanne Lohilahti, YM/ LYMO syyskuu    
Luontodirektiivin 1. luontotyyppien ja 2. lajien sekä 3. lintudirektiivin raportoinnista 2019 EU-komissiolle Aulikki Alanen ja Esko Hyvärinen, YM/ LYMO syyskuu    
Alueidenkäytön neuvottelupäivät Sanna Andersson ja Anu Kerkkänen, YM/ RYMO 2.-3.10.2018 Pasilan virastokeskus, Helsinki  
YVA-SOVA-neuvottelupäivät Minna Torkkeli, YM/ LYMO 3.-4.10.2018    
Ympäristö- ja vesilupapäivät 2018 Itä-Suomen AVI 9.-10.10.2018 Kuopio Lisätietoja: raili.parjala@avi.fi
Kalankasvatuksen ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Sonja Pyykkönen, YM/ LYMO loka-marraskuu    
Velvoitetarkkailupäivä Petri Liljaniemi, YM/ LYMO loka-marraskuu    
Kansallisen VHS-seurantaverkon suunnittelu: tila-arvioiden luotettavuus ja näytteenottotiheyden optimointi Petri Liljaniemi, YM/ LYMO loka-marraskuu (mahd. 2019)    
Jätealan neuvottelupäivät Nina Lehtosalo, YM/ YSO 6.11.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali  
Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivä Hanne Lohilahti, YM/ LYMO 22.11.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali  
Ympäristöpalvelujen tilaaminen ja laboratorio- ja näytteenottopalvelun laadun arviointi Petri Liljaniemi, YM/ LYMO syksy 2018    
Kaivosten ympäristönsuojelupäivät Saara Bäck ja Ari Kangas, YM/ LYMO syksy 2018    
METSO-toteuttajien neuvottelupäivä Päivi Gummerus-Rautiainen, YM/ LYMO marraskuu    
Rakennetun ympäristön energiakysymykset -neuvottelupäivät. Energiatehokkuus, aurinkoenergia ja tuulivoima Sanna Andersson ja Sanna Jylhä, YM/ RYMO 28.-29.11.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali  
Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät (yhteiset maataloushallinnon kanssa) Sonja Pyykkönen, YM/ LYMO marras-joulukuu    
Luontotyyppien uhanalaisuus 2018 Aulikki Alanen, YM/ LYMO joulukuu    

Ympäristöministeriön  (YM) osastojen lyhenteet:

LYMO = Luontoympäristöosasto
RYMO = Rakennetun ympäristön osasto
YSO = Ympäristönsuojeluosasto

 

Suomen ympäristökeskuksen järjestämät tilaisuudet: SYKE:n koulutuskalenteri

 

Julkaistu 19.12.2017 klo 14.12, päivitetty 19.3.2018 klo 10.43