Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät 2018

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestetään ympäristöministeriön hallinnonalan strategisesti tärkeistä ja lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat ensisijaisesti tarkoitettu ympäristöhallinnon työntekijöille, tilaisuuskohtaisesti myös keskeisimmille yhteistyötahoille.

Tilaisuuksien tietoja täydennetään kalenteriin sitä mukaa, kun ne tarkentuvat. Tilaisuuksien aineistot ja ohjelmat kerätään  Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivien työtilaan (TAIMI).  Etäyhteytenä käytetään pääasiassa videoneuvotteluyhteyttä.   Lähetämme osallistujille tiedot etäyhteydestä ennen tilaisuutta.

Lisätietoja: Assistentti Ulla Ylikoski, ympäristöministeriö, p. +358 295 250 327, yha.koulutus@ym.fi

 

Tilaisuus Yhteyshenkilö    Ajankohta Paikka Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät

Tapio Heikkilä ja Tuija Mikkonen, YM/ LYMO 29.-30.8.2018 Museokeskus Vapriikki Tampere

Ilmoittautuminen  päättyy 17.8.2018

Ohjelmaluonnos

Vaikuta vesiin -päivät

Päivi Saari, YM/ LYMO

Vincent Westberg/Etelä-Pohjanmaan  ELY-keskus

11.-12.9.2018 Vaasa

Ilmoittautuminen päättyy 31.8.2018

Ohjelmaluonnos

Luonnonsuojelun neuvottelupäivät Hanne Lohilahti, YM/ LYMO 12. -13.9.2018 Punkaharju, Savonlinna

Ilmoittautuminen  päättyy 5.9.2018

Ohjelmaluonnos

Koulutus luontodirektiivin 1) luontotyyppien ja 2) lajien sekä 3) lintudirektiivin lajien suojelun toimeenpanon raportoinnista  EU-komissiolle 2019 Aulikki Alanen ja Esko Hyvärinen, YM/ LYMO 19.9.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali

Ilmoittautuminen  päättyy 13.9.2018

Ohjelmaluonnos

Metsäteollisuuden lupa- ja valvontapäivät

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Lisätietoja:pekka.ojanen@ely-keskus.fi 

timo.alander@ely-keskus.fi

25. - 26.9.2018 Varkaus

Ilmoittautuminen paattyy 14.9.2018

Ohjelmaluonnos

METSO-toteuttajien neuvottelupäivä 2018 Päivi Gummerus-Rautiainen, YM/ LYMO , Susanna Anttila, SYKE 27.9.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali

Ilmoittautminen  päättyy 20.9.2018

Ohjelmaluonnos

Miten puolittaa kansalaisten hiilijalanjälki vuoteen 2030 mennessä?

Johanna Kentala-Lehtonen YM

28.9.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali

Ilmoittautuminen   päättyy 19.9.2018

Ohjelmaluonnos

Pilaantuneiden maa-alueiden kokeiluhankkeen päätösseminaari Nina Lehtosalo, YM/ YSO 1.10.2018 Finlandia-talo, Helsinki  
PIMA-neuvottelupäivä Nina Lehtosalo, YM/ YSO 2.10.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali  
Alueidenkäytön neuvottelupäivät Sanna Andersson ja Anu Kerkkänen, YM/ RYMO 2.-3.10.2018 Pasilan virastokeskus, Helsinki

Ilmoittautuminen
päättyy 20.9.2018

Ohjelmaluonnos

YVA-SOVA-neuvottelupäivät

Päivi Saari, YM/ LYMO ,

Eija Lehtonen Uudenmaan ELY-keskus

 

3.-4.10.2018 TEM Auditorio, Helsinki

Ilmoittautuminen  päättyy 27.9.2018

Ohjelmaluonnos

Ympäristö- ja vesilupapäivät 2018 Itä-Suomen AVI 10.-11.10.2018

IsoCee /Finkino Scala,Kuopio

Ilmoittautuminen  päättyy

24.9.2018

Ohjelmaluonnos

Lisätietoja: raili.parjala@avi.fi

Velvoitetarkkailupäivä Petri Liljaniemi, YM/ LYMO loka-marraskuu    
Kansallisen VHS-seurantaverkon suunnittelu: tila-arvioiden luotettavuus ja näytteenottotiheyden optimointi Petri Liljaniemi, YM/ LYMO loka-marraskuu (mahd. 2019)    
Jätealan neuvottelupäivät Nina Lehtosalo, YM/ YSO

31.10. - 1.11.2018

 

Tampere  
Vesien- ja merenhoidon toimeenpanon koulutuspäivä (metsätalous) Jenni Jäänheimo, YM/ LYMO 1.11.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali  
Kaivosten ympäristönsuojelupäivät Saara Bäck ja Ari Kangas, YM/ LYMO, KAI ELY ja Kaivosteollisuus ry 6.11.2018 Radisson Blue Seaside, Helsinki  
Kalankasvatuksen ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Sonja Pyykkönen, YM/ LYMO 7.11.2018    
Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivä Hanne Lohilahti, YM/ LYMO 22.11.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali  
Ympäristöpalvelujen tilaaminen ja laboratorio- ja näytteenottopalvelun laadun arviointi Petri Liljaniemi, YM/ LYMO syksy 2018    
Rakennetun ympäristön energiakysymykset -neuvottelupäivät. Energiatehokkuus, aurinkoenergia ja tuulivoima Sanna Andersson ja Sanna Jylhä ja Simon Le Roux YM/ RYMO 28.-29.11.2018 Ympäristöministeriö, Pankkisali  
Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät (yhteiset maataloushallinnon kanssa) Sonja Pyykkönen, YM/ LYMO

siirtyy helmikuulle 2019

   
Luontotyyppien uhanalaisuus 2018 Aulikki Alanen, YM/ LYMO 18.12.2018 Säätytalo, Helsinki  
Polttolaitospäivä Anneli Karjalainen ja Sami Rinne, YM/ YSO ??    

Ympäristöministeriön  (YM) osastojen lyhenteet:

LYMO = Luontoympäristöosasto
RYMO = Rakennetun ympäristön osasto
YSO = Ympäristönsuojeluosasto

 

Suomen ympäristökeskuksen järjestämät tilaisuudet: SYKE:n koulutuskalenteri

 

Julkaistu 19.12.2017 klo 14.12, päivitetty 17.8.2018 klo 14.32