Kansainväliset ilmastoneuvottelut

Kansainvälisellä tasolla tärkeimmät ilmastopoliittiset linjaukset on tehty vuonna 1994 voimaan tulleessa YK:n ilmastonmuutosta koskevassa puitesopimuksessa ja sen alaisessa Kioton pöytäkirjassa ja Pariisin sopimuksessa. Ilmastosopimuksen tavoitteena on saada ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet vaarattomalle tasolle.

Itse ilmastosopimus ei sisällä määrällisiä velvoitteita, vaan teollisuusmaat sitoutuvat vähentämään sovitusti hiilidioksidipäästöjään sopimusta tarkentavassa Kioton pöytäkirjassa. Kioton ensimmäinen velvoitekausi oli vuosina 2008–2012 ja toinen velvoitekausi kattaa vuodet 2013–2020.

iStockphoto
iStockphoto

Joulukuussa 2015 hyväksytty Pariisin sopimus tuli voimaan marraskuussa 2016. Sopimusta on yleisesti pidetty merkittävänä saavutuksena kansainvälisessä ilmastopolitiikassa, sillä se sisältää monia yhdenmukaisia velvoitteita kaikille sopimusosapuolille. Pariisin sopimus ei sisällä määrällisiä päästövähennysvelvoitteita vaan osapuolet sitoutuvat sopimuksessa valmistelemaan, tiedottamaan, ylläpitämään sekä saavuttamaan peräkkäiset kansalliset päästötavoitteensa. Lisäksi Pariisissa neuvoteltiin ratkaisuista, joilla päästöt saataisiin vahvempaan laskuun jo ennen vuotta 2020.

Ympäristöministeriöllä on koordinointivastuu YK:n ilmastosopimuksesta ja sen alaisista ilmastoneuvotteluista Suomessa.

Ilmastosopimuksen velvoitteet

YK:n ilmastonmuutosta koskevassa puitesopimuksessa osapuolille asetettuja velvoitteita ovat muun muassa:

  • Maiden tulee laatia ja toteuttaa kansallisia ilmastonmuutosta hillitseviä ja siihen sopeuttavia ohjelmia.
  • Maiden tulee selvittää kasvihuonekaasupäästöjensä määrä ja raportoida niistä ilmastosopimuksen sihteeristölle (UNFCCC Secretariat).
  • Maiden on suojeltava maaperän, metsien ja merien hiilivarastoja ja hiilinieluja.
  • Maiden on tuettava ilmastohavainnointia ja aiheeseen liittyvää tutkimusta.
  • Teollisuusmailla on erityinen velvollisuus johtaa toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
  • Vauraimpien teollisuusmaiden tulee järjestää kehitysmaille rahallista apua ja asiantuntija-apua sekä hillitsemis- ja sopeutumisohjelmia että raportointia varten.

Teollisuusmaiksi ilmastosopimuksessa katsotaan Euroopan unionin maat, 24 OECD:n alkuperäistä jäsentä ja 14 siirtymätalousmaata. Kioton pöytäkirjassa 1997 velvoitettiin teollisuusmaita vähentämään päästöjään. Kehitysmaille ei ole asetettu velvoitteita. 

Sopimusten noudattamisen valvonta

Ilmastosopimuksen osapuolet raportoivat kasvihuonekaasujen päästönsä ja hiilinielunsa vuosittain YK:n ilmastosopimukselle. YK:n ilmastosopimus edellyttää, että sen osapuolet raportoivat sille säännöllisesti (3–4 vuoden välein) myös ilmastopoliittisista toimista, joita ne ovat tehneet ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi.

Lisäksi Euroopan unionin jäsenmaat esittävät komissiolle kahden vuoden välein niin sanotun maaraportin politiikkatoimistaan ja niiden vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöjen kehitykseen.

Ilmastosopimuksen osapuolten konferenssit

YK:n ilmastosopimuksen ylin päättävä elin on osapuolten konferenssi (Conference of the Parties, COP). Sen ensimmäinen istunto (COP 1) pidettiin Berliinissä vuonna 1995, ja siitä lähtien COP-kokouksia on pidetty vuosittain.

Lisätietoja osapuolten konferensseista ja ja ilmastosopimuksen alaisista jatkoneuvotteluista löytyy Suomen valtuuskunnan raporteista. Aikaisemmat raportit ovat saatavilla pyydettäessä ministeriöstä.

COP23 (Bonn, Saksa 5.-18.11.2017)

COP 22, COP/MOP 12 (Marrakech, Marokko 7.-18.11.2016)

COP 21, COP/MOP 11 (Pariisi, Ranska 30.11.-11.12.2015)

COP 20, COP/MOP 10 (Lima, Peru 1.-13.12.2014)

COP 19, COP/MOP 9 (Varsova, Puola 11.-22.11.2013)

COP 18, COP/MOP 8 (Doha, Qatar 26.11.-7.12.2012)

COP 17, COP/MOP 7 (Durban, Etelä-Afrikka 28.11.-9.12.2011)

COP 16, COP/MOP 6 (Cancún, Meksiko 29.11.–10.12.2010):

COP 15, COP/MOP 5 (Kööpenhamina, Tanska 7.–8.12.2009)

COP 14, COP/MOP 4 (Poznan, Puola 1.–12.12.2008)

COP 13, COP/MOP 3 (Bali, Indonesia 3.–14.12.2007)

 

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Outi Honkatukia, p. 0295 250 272, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 18.8.2016 klo 13.27, päivitetty 3.1.2018 klo 16.05