Ilmastonmuutokseen sopeudutaan kaupungeissa

RSS
12.11.2017 Elina Rantanen
Kuva Bonn adaptaatiopaneeli, Kuva Bonn adaptaatiopaneeli
Bonnin ilmastokokouksessa käytiin lauantaina 11.11. keskustelua ilmastonmuutokseen sopeutumisesta. Paneelissa olivat mukana edustajat Meksikosta, USA:sta, Suomen Turusta, Marokosta ja Senegalista. Kirjoittaja Elina Rantanen keskellä vasemmalla.

Kaupunkien merkitys ilmastonmuutoksen hillinnässä on tiedostettu jo pitkään. Kaupungeissa syntyy 70 % maailman kasvihuonekaasupäästöistä, joten niihin on myös tartuttava vahvalla paikallisella ilmastopolitiikalla. Monet Suomen kaupungit ovatkin linjanneet kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

Turun kaupunginvaltuusto on asettanut tavoitteeksi, että Turku on hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Turussa on saavutettu jo vahvoja tuloksia ilmastotyössä: vuoden 1990 tasosta päästöjä on vähennetty kolmannes ja kaupungin 800-vuotisjuhlavuoteen 2029 mennessä päästöjä aiotaan vähentää 80 %.

Vaikka ilmastonmuutoksen hillinnässä onnistuttaisiin erinomaisesti, lämpenemistä ei voida pysäyttää. Tuoreimpien ennusteiden mukaan ilmasto tulee lämpenemään 2-4,9 astetta vuosisadan loppuun mennessä. Hillintätoimet eivät riitä; ilmastonmuutokseen on myös sopeuduttava. Sopeutuminen tapahtuu pitkälti kaupungeissa, lähellä ihmisten arkea.

Jo nyt äärimmäiset sääilmiöt ovat kohdistuneet ankaralla voimalla yksittäisiin kaupunkeihin. Pahimmillaan ne saattavat lamauttaa kaupunkeja pitkäksi ajaksi aiheuttaen suuria taloudellisia ja inhimillisiä menetyksiä. Samanaikaisesti investoinnit virtaavat puhtaisiin ratkaisuihin ja kaupungit kilpailevat asemastaan tulevaisuuden fiksujen ratkaisujen edelläkävijöinä.

Suomessa keskustelu ilmastonmuutokseen sopeutumisesta on ollut verrattain vaimeaa. Kansallinen sopeutumissuunnitelma on tehty ja kaupungeissa toteutetaan yksittäisiä toimenpiteitä esimerkiksi lisääntyvien hulevesien hallitsemiseksi, mutta kokonaisnäkemys puuttuu. Suomessa on osittain nukuttu Ruususen unta ajatellen, ettei ilmastonmuutos vaikuta juuri meihin kovin paljon.

Suomen kaupungeissa on kuitenkin odotettavissa esimerkiksi rankkoja sateita ja arvaamattomia sääolojen muutoksia. Kaupunkien on vastattava myös ilmastopakolaisuuteen, joka tulee olemaan huomattavasti vuoden 2015 pakolaisvirtoja isompi kysymys. Nämä ilmiöt tulevat vaikuttamaan tulevien vuosikymmenten elämään kaupungeissa.

Itämeren kaupunkien liiton ja maailman johtavan ilmastoraportointiorganisaation CDP:n yhteisessä raportissa osoitettiin Pohjois-Euroopan kaupunkien erottuvan edukseen vahvalla ilmastonmuutoksen hillintätyöllä, mutta olevan muuta maailmaa jäljessä ilmastonmuutoksen sopeutumistoimissa. Raportin tulokset kertovat, että meidän ei ole vielä ollut pakko ajatella sopeutumista samalla tavalla kuin monien muiden kaupunkien.

Niin Turussa kuin muissakin Suomen kaupungeissa on jatkossa mietittävä kokonaisvaltaisesti, miten kaupunkeja suunnitellaan, kaavoitetaan ja rakennetaan vuosikymmenille, joina myrskyt, sateet ja tulvat lisääntyvät ja saamme lisää asukkaita maista, joissa ei enää pysty asumaan. Muutoksiin varautuminen kannustaa myös yhä kunnianhimoisempaan ilmastonmuutoksen hillintätyöhön.

Elina Rantanen
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Turku

 

Kommentit (1 kommenttia)
mrs. sunshine
9.8.2018
klo 10.51
In turku you need a toimenpidelupa for aurinko paneelit more than 22m2. This is expensive and a nuisance and based on "you have to draw the line somewhere". So confusing when reading the "nollapaastoja blogi". Time for action and change this 22m2 and as
this limit is not based on any reason, it shouldn't be too difficult to just take a pen, make up a bigger number and sign it.