Lausuntokierros antoi vauhtia ilmastosuunnitelmalle

RSS
27.6.2017 Johanna Kentala-Lehtonen

Maamme historian ensimmäisestä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (KAISU) järjestettiin lausuntokierros toukokuussa. Näkemyksensä sai jakaa kuka tahansa aiheesta kiinnostunut.

Lausuntopyyntö lähetettiin suoraan 175 taholle ja sitä levitettiin myös somessa ja KAISU:n nettisivuilla. Lausuntoja saatiin yhteensä 84. Joukossa oli paljon tahoja, jotka eivät olleet saaneet virallista lausuntopyyntöä, vaan olivat aiheesta kiinnostuneita järjestöjä tai yksityishenkilöitä. Lausuntojen keräämiseen käytettiin lausuntopalvelu.fi-sivustoa, jonne jätetyt lausunnot tulivat saman tien vapaasti luettaviksi. Annettuja lausuntoja voi käydä tutkailemassa siellä edelleen.

Lausuntojen läpikäynti kertoi meille virkamiehille paitsi suomalaisten toimijoiden ilmastopoliittisista näkemyksistä ja KAISU:n linjausehdotusten hyväksyttävyydestä myös siitä, miten päästövähennystoimet voivat vaikuttaa kansalaisiin, elinkeinoihin ja teollisuudenaloihin. Lisäksi saimme paljon hyvin käytännönläheisiä ehdotuksia siitä, miten päästövähennystoimia kannattaisi panna toimeen.

Kaikkea tätä tietoa analysoidaan ministeriössä huolellisesti ja tullaan käyttämään KAISU:n toimeenpanossa – ja ilmastopolitiikan suunnittelussa myös jatkossa. Myös muille KAISU:n laadinnassa mukana olleille ministeriöille on toimitettu tiedot heidän vastuullaan oleviin päästövähennystoimenpiteisiin tulleista kommenteista ja ehdotuksista.

KAISU-lausuntojen lukeminen on ollut minulle yksi tämän valmisteluprosessin huippuhetkiä. Pidempiaikaisilta virkamieskollegoilta sain hyväntahtoista kannustusta innokkuudestani tutustua lausuntokierroksen satoon varsin yksityiskohtaisesti. On ollut etuoikeutettua käyttää työaikaa siihen, että tutustuu tällaiseen läpileikkaukseen suomalaisten ilmastopoliittisista ajatuksista. Erityisen hienoa on kaikki se asiantuntemus, joka lukuisista selvästi paneutuen kirjoitetuista lausunnoista huokuu: käytännön tekijöillä on luonnollisesti toisenlainen tuntuma asioihin, joita suunnitelmassa pyritään ohjaamaan.

Lausuntoyhteenvetoa laatiessa monet lausuntojen hienot yksityiskohdat jäävät valitettavasti varjoon, eikä yhteenvedosta ilmene, miten lausuntoja on hyödynnetty. Lausuntokierroksen hienous piilee kuitenkin juuri yksityiskohdissa: konkreettiset ehdotukset aina sähköpyörien hankintatuesta ja päästöttömien autojen kaistaetuuksista pysyville nurmimaille sopiviin kasvilajeihin herättivät huomaamaan miten monenlaiset asiat ilmastopolitiikan piiriin kuuluvat.

Vaikkei kaikkia ehdotuksia ole voitu sellaisenaan ottaa suunnitelmassa huomioon, lausuntojen pohjalta KAISU:un tehtiin lukuisia pieniä korjauksia aina faktojen korjaamisesta lisätaustoitukseen. Eniten eväitä saatiin KAISU:n toimeenpanoon sekä tulevien suunnitelmien linjauksiin.

Seuraavaksi edessä on ilmastosuunnitelman toimeenpanon käytännön suunnittelu. Siinä keskeisessä asemassa ovat paikalliset tahot kaikkialla Suomessa. Yksi lausuntokierroksen ja laajasti eri tahoja osallistaneen valmistelun isoista hyödyistä on se, että tunnemme nyt paremmin yhteistyökumppanimme, kun KAISUa lähdetään viemään käytäntöön. Innokkuutta ja halua viedä ilmastotoimia eteenpäin löytyy monelta suunnalta.

Olemme kaikille KAISU:sta lausuneille täällä YM:n ilmastoyksikössä erittäin kiitollisia, työnne ei mennyt hukkaan! Seuraavaksi KAISU etenee valtioneuvoston käsittelyyn elokuussa.

Voit ladata lausuntoyhteenvedon tästä. Kaikki annetut lausunnot löydät täältä.

Kirjoittaja on ylitarkastaja, joka on toiminut KAISU-työryhmän sihteerinä.

Kommentit (1 kommenttia)
Tuure Nyqvist
29.6.2017
klo 10.50
Äkkäilkääpättempäs, ettei tämäkin suunnitelma, kuten hallituksen monet "kärkihankkeetkin" latistu mm. puunpoltto- ja siksi myös Keski-Aikaiseksi Ilmastopolitiikan SUunnitelmaksi (KAISU)