Kohti nollapäästöjä - blogi ilmastonmuutoksesta - Helmikuu 2018
RSS

EU:n vuoteen 2030 ulottuva ilmastopaketti valmis, mitä seuraavaksi?

28.2.2018 klo 15.05 Marjo Nummelin ja Tuija Talsi
EU on sitoutunut vähentämään päästöjään vähintään 40 % vuoteen 2030 mennessä. Tiiviin neuvottelurupeaman jälkeen tavoite on nyt saatu muokattua sitovaksi lainsäädännöksi. Sopu uudistetusta päästökauppadirektiivistä, taakanjakoasetuksesta sekä LULUCF-asetuksesta saavutettiin jäsenmaiden, EU:n parlamentin ja komission välillä loppuvuodesta 2017, ja säädökset astuvat voimaan alkuvuodesta 2018. Viesti on selkeä: EU on sitoutunut Pariisin sopimuksen toimeenpanoon ja ryhtyy viipymättä toimiin.