Kansainvälinen yhteistyö ja EU-asiat – jätteet

Metalliromu
Wilma Hurskainen, YHA Kuvapankki

Ympäristöministeriö osallistuu Euroopan unionin jätepolitiikan valmisteluun. EU:n jätelainsäädännön valmistelu tapahtuu lukuisissa eri työryhmissä.

EU:n jätealan direktiivien uudistaminen on loppusuoralla. Jätedirektiivien uudistuksen keskeisenä tavoitteena on asettaa uudet, nykyistä kunnianhimoisemmat tavoitteet yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen uudelleenkäytön valmistelulle ja kierrätykselle sekä yhdyskuntajätteen kaatopaikkakäsittelyn vähentämiselle.

  Jätedirektiiviehdotuksista saavutettiin alustava sopu kolmikantaneuvotteluissa Euroopan Parlamentin, neuvoston ja komission kesken joulukuussa 2017.

  Jäsenmaiden EU suurlähettiläät hyväksyivät 23.2.2018 jätepaketista joulukuussa saavutetun alustavan sovun (alla linkit hyväksyttyihin direktiivien muutosehdotuksiin). Seuraavaksi jätepaketti menee parlamentin äänestettäväksi ja sen jälkeen vielä lopullisesti neuvoston hyväksyttäväksi.

  Direktiivit tulevat näillä näkymin voimaan kesällä 2018 ja ne tulisi panna täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä 24 kuukauden kuluttua voimaan tulosta eli kesällä 2020.

  Direktiiviehdotusten käsittely alkoi jo 2.12.2015, kun komissio antoi 2.12.2015 niin sanotun kiertotalouspaketin yhteydessä uuden ehdotuksen kuuden jätealan direktiivin muuttamiseksi. Ehdotus korvasi komission heinäkuussa 2014 antaman ja sittemmin poisvetämän ehdotuksen.

  Ohessa linkit komission alkupseräiseen ehdotukseen ja valtioneuvoston ja eduskunnan kantaan ehdotuksesta.

  Kansainväliset sopimukset

  Vaarallisten jätteiden maanrajan ylittävien siirtojen ja niiden käsittelyn valvontaa koskeva Baselin yleissopimus on laajin ja merkittävin jätteitä koskeva kansainvälinen sopimus. Se säätelee vaarallisten jätteiden kansainvälisiä siirtoja tavoitteenaan minimoida vaarallisten jätteiden syntymistä ja jätteiden rajat ylittäviä siirtoja. Sopimus tuli voimaan toukokuussa 1992. Tähän mennessä 186 valtiota on ratifioinut Baselin sopimuksen.

  Baselin sopimuksen alainen vastuu- ja vahingonkorvauspöytäkirja allekirjoitettiin vuonna 1999. Sopimus ei ole vielä kansainvälisesti voimassa.

  OECD-maiden on valvottava OECD:n alueella hyödynnettävien jätteiden maan rajat ylittäviä siirtoja. Tavoitteena on vahvistaa, yksinkertaistaa ja täsmentää jätteiden siirtoja koskevia valvontamenettelyjä ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

  Hongkongin yleissopimus alusten turvallisesta ja ympäristön kannalta asianmukaisesta purkamisesta (2009) ei ole tullut voimaan. EU:ssa sopimus on pantu pääosin toimeen nk. Aluskierrätysasetuksella (asetus (EU) N:o 1257/2013). Asetusta täydentävät kotimaiset säännökset on hyväksytty eduskunnassa ja ne vahvistetaan syyskuussa 2017. Suomen ratifiointia valmistellaan.

  Lisätietoja

  EU:n jätedirektiivit: Ympäristöneuvos Riitta Levinen, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 162

  Baselin sopimus ja jätteiden kansainväliset siirrot: Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 225

  Hongkongin sopimus: Neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 059

  OECD-yhteistyö: Neuvotteleva virkamies Tarja-Riitta Blauberg, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 059

  Julkaistu 8.3.2018 klo 13.09, päivitetty 8.3.2018 klo 13.08