Kehittämishankkeet 2017-2018

Ympäristöministeriö on myöntänyt 20.1.2017 yhteensä 420 000 euroa neljälle kokeiluhankkeelle, joilla vauhditetaan yhdyskuntajätteiden kierrätystä. Hankerahoitus kuuluu hallitusohjelman kärkihankkeeseen ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon”. Hankkeiden omarahoitus on yhteensä 388 000 euroa. Suomen tulisi lähivuosina saavuttaa yhdyskuntajätteiden 50 % kierrätysaste. Tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä kierrätetään noin 40 %. Hankkeilla kehitetään kierrätystä edistäviä käytännön toimia ja ohjauskeinoja kierrätyksen edistämiseksi sekä kannustetaan jätteen synnyn ehkäisyyn.

Kokeiluhankkeet valittiin avoimella kaksivaiheisella hakumenettelyllä. Erityisesti etsittiin uusia toimintatapoja yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamiseksi sekä alueellisia hankekokonaisuuksia, joissa erilaiset toimijat tekevät työtä yhdessä.  Haussa painotettiin avoimuutta ja uusien toimintatapojen monistettavuutta. Jokaiseen hankkeeseen sisältyy myös omarahoitusta ja laajaa yhteistyötä. Hankkeet valmistuvat vuoden 2018 loppuun mennessä.

Hankkeet

1) Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ”Kotitalousjätteen kierrätysaseen nostaminen monilokeroastia-palvelulla”-hanke sai 128 500 euroa. Hankkeen tavoitteena on laajentaa jätteen keräystä ja keräyslajeja. Samalla tutkitaan, miten kiinteistökohtainen jätteenkeräys saataisiin pientalovaltaisella alueella tukemaan kierrätystä.

Yhteystiedot (vastuullinen johtaja ja päätutkija): Vesa Heikkonen etunimi.sukunimi@rosknroll.fi ja  Åsa Hedman etunimi.sukunimi@sustecon.fi

2) Suomen ympäristökeskuksen ”Lajittelua tehostavat käytännöt” –hanke sai 132 000 euroa.  Hanke pyrkii kehittämään uusia kierrätykseen kannustavia taksoja eri jätelajeille kokeilualueenaan Pirkanmaa. Hankkeessa kokeillaan muun muassa punnitsevia astioita ja autoja ja erityyppisiä taksoja eri jätelajeille pientalovaltaisilla alueilla. Yhteystiedot (vastuullinen johtaja ja päätutkija): Hanna Salmenperä ja Helena Dahlbo etunimi.sukunimi@ymparisto.fi;

3) Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n ”Tekstiilien lajittelu- ja hyödyntämisketju”-hanke sai 100 000 euroa. Siinä on tavoitteena tekstiilien valtakunnallisen keräysverkoston järjestäminen ja tekstiilien lajittelutapojen yhtenäistäminen. Tavoitteena on saada hyvälaatuista tekstiilimateriaalia uusiin hyödyntämisinnovaatioihin. Yhteystiedot (vastuullinen johtaja ja päätutkija): Jukka Heikkilä etunimi.sukunimi@lsjh.fi ja Sini Ilmonen etunimi.sukunimi@gmail.com

4) Natural Stepin ”Tukkutori Futures Lab” sai 60 000 euroa. Tavoitteena on saada Helsingin Kalasataman Tukkutorin tapahtumat sekä yritykset mukaan vähentämään jätettä 30 % ja lisätä kierrätystä uusilla innovatiivisilla digitaalisilla menetelmillä. Yhteystiedot (vastuullinen johtaja ja päätutkija): Outi Ugas ja Marleena Ahonen etunimi.sukunimi@naturalstep.fi

Lisätietoja:

Kehittämispäällikkö Pasi Iivonen, p. 0295 250 098, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 20.3.2017 klo 12.24, päivitetty 21.8.2018 klo 13.33