Valtakunnallinen jätesuunnitelma

Voimassa oleva valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 linjaa Suomen jätehuollon kehittämisen tavoitteet ja kuvaa toimet tavoitteiden saavuttamiseksi. Valtioneuvosto hyväksyi jätesuunnitelman vuonna 2008.

Jätesuunnitelman keskeiset päämäärät ovat:

VALTSU-logo

  • jätteen syntymistä ehkäistään,
  • jätteiden materiaalikierrätystä ja biologista hyödyntämistä lisätään,
  • kierrätykseen soveltumattoman jätteen polttoa lisätään,
  • jätteiden haitaton käsittely ja loppusijoitus turvataan,
  • jätehuollosta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä pienennetään erityisesti vähentämällä biohajoavan jätteen sijoittamista kaatopaikoille ja lisäämällä kaatopaikoilla syntyvän metaanin talteenottoa.
Paperinkeräys
Wilma Hurskainen, YHA Kuvapankki

 

Nykyinen valtakunnallinen jätesuunnitelma on voimassa vuoden 2016 loppuun. Sen toteutumista seurataan ja seurantaraportteja on julkaistu vuosina 2012 ja 2014.

Alueelliset ympäristökeskukset eli nykyiset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat laatineet valtakunnallisen suunnitelman toimeenpanon tueksi alueelliset jätesuunnitelmat.

Uusi valtakunnallinen jätesuunnitelma vuodesta 2017 eteenpäin

Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman päivitystyö on käynnistynyt keväällä 2015. Uusi suunnitelma valmistuu vuoden 2017 aikana lähtökohtanaan voimassa olevan valtakunnallisen jätesuunnitelman saavutukset sekä uudet velvoitteet mm. EU:n taholta. Uutta valtakunnallista jätesuunnitelmaa valmistellaan tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

 

Valtsun päivitystyön etenemistä voi seurata myös verkossa:

Valtakunnallisen jätesuunnitelman vuoteen 2016 valmistelun aikana tehtyjä taustaselvityksiä

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sirje Stén, etunimi.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 276

Keskustelutilaisuus valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vuoteen 2023 26.4.2017
Ympäristöminsiteriö järjestää keskustelutilaisuuden valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta 30.5.2017.
Lue lisää
Valtakunnallisen jätesuunnitelman ensimmäinen osa valmis 19.4.2017
Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman 2030 ensimmäinen osa, taustaraportti, on valmis. Siinä esitellään Suomen jätehuollon tämänhetkinen tila ja kehitys sekä ennakoidaan tulevia jätemääriä
Lue lisää
Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt 12.6.2015
Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt ympäristöministeriössä. Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman tarkoituksena on viitoittaa suomalaisen jätehuollon tulevaisuutta ja tavoitteita vuosiksi 2017 - 2022.
Lue lisää
Julkaistu 25.4.2016 klo 10.41, päivitetty 5.9.2016 klo 12.53