Kemikaalien ympäristöriskit

Ajankohtaista RSS

Kansainvälisten kemikaali- ja jätesopimusten osapuolet kokoontuivat

8.5.2017
Kolmen kansainvälisen kemikaali - ja jätesopimuksen yhteinen kokous pidettiin Genevessä 24.4.–5.5.2017. Kokouksen osanottajamäärä oli historiallisen suuri: 1300 henkilöä yli 170 maasta kokoontui yhteen Baselin, Rotterdamin ja Tukholman osapuolikokouksiin tavoitteena suojella ihmisen terveyttä ja ympäristöä haitallisilta kemikaaleilta ja jätteiltä.
Kaikki ajankohtaiset
iStockphoto
iStockphoto

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että vaarallisten aineiden aiheuttamat riskit tunnetaan ja ne eivät aiheuta merkittäviä ympäristö- ja terveyshaittoja.  Kemikaalien ympäristöriskejä voidaan vähentää lainsäädännön (ja taloudellisen ohjauksen) keinoin. Lainsäädäntöön vaikuttavat kansallisten tavoitteiden ohella EU-lainsäädäntö sekä joukko kemikaalien riskien vähentämiseen tähtääviä kansainvälisiä sopimuksia, joihin Suomi on sitoutunut.

Ympäristöministeriölle kuuluu kemikaalilain (ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten) noudattamista koskevan valvonnan ylin johto ja ohjaus kemikaalien aiheuttamien ympäristöhaittojen ehkäisemisen ja torjumisen osalta. Lisäksi ministeriö vastaa kemikaalien ympäristöhaittojen ehkäisemiseen tähtäävästä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Viranomaisten tehtävät

Kemikaalien ympäristöriskien hallintaan osallistuvat viranomaistahot ovat Suomen ympäristökeskus (SYKE), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä kunnan  ympäristösuojeluviranomaiset.

Julkaistu 29.7.2014 klo 13.38, päivitetty 23.5.2016 klo 9.59