Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja kestävä kehitys logotuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.

Suomen kansallisessa kestävän kehityksen työssä toimeenpannaan YK:n, Euroopan unionin, Arktisen neuvoston ja Pohjoismaisen ministerineuvoston linjauksia.

Suomessa kestävän kehityksen toimikunta huolehtii kestävän kehityksen kansainvälisten tavoitteiden sisällyttämisestä kansalliseen politiikkaan.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus

Suomen kestävän kehityksen tavoitteet on kirjattu yhteiskuntasitoumukseen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksella edistetään kestävää kehitystä kaikkialla yhteiskunnassa. Siinä hallitus ja hallinto yhdessä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa sitoutuvat edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Sitoumukseen kirjatut tavoitteet konkretisoituvat teoilla, joihin yhteiskunnan eri toimijat sitoutuvat kestävän kehityksen edistämiseksi. 

Ajankohtaista RSS

Globaali kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ja Suomi: kestävää kehitystä ja hyvinvointia – miten se tehdään?

27.11.2015
YK:n jäsenmaat hyväksyivät syyskuussa yhteisen kaikkia maita koskevan kestävän kehityksen toimintaohjelman. Suomi on sitoutunut ohjelmaan ja aloittaa toimeenpanon ensi vuoden alusta. Suomi toimeenpanee toimintaohjelmaa monin eri tavoin, mm. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksella.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 13.11.2013 klo 16.12, päivitetty 16.6.2015 klo 9.21