Kestävän kehityksen toimikunta

Kestävän kehityksen toimikunta edistää yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Se pyrkii juurruttamaan kestävän kehityksen strategiset tavoitteet  kansalliseen politiikkaan, hallintoon ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin.

Toimikunnan tehtävät

Toimikunnan tehtävä on

  • edistää ja seurata joulukuussa 2013 hyväksytyn yhteiskuntasitoumuksen toteutumista
  • sitouttaa mahdollisimman monet yritykset, järjestöt, organisaatiot ja muut yhteiskunnalliset toimijat mukaan yhteiskuntasitoumukseen
  • vahvistaa yhdessä eduskunnan valiokuntien kanssa keskustelua kansallisen kestävän kehityksen politiikan suunnasta
  • tukea kansallisen kestävän kehityksen politiikan tiiviimpää kytkentää YK:n, EU:n sekä alueellisiin kestävän kehityksen prosesseihin
  • osallistua yhteistyöhön eurooppalaisten kestävän kehityksen verkostojen kanssa.

Toimikunnan kokoonpano

Pääministeri Jyrki Kataisen vetämämän toimikunnan kausi ulottui vuoden 2012 loppuun saakka. Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen johti toimikuntaa kaudella 2013-2014. Pääministeri Alexander Stubb johti toimikuntaa vajaan vuoden verran 2014-2015 välisenä aikana. Vuoden 2015 lokakuusta lähtien toimikunnan puheejohtajana toimii pääministeri Juha Sipilä ja varapuheenjohtajana maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Löydät  toimikunnan kokoonpanon vasemmalta valikosta löytyvältä alasivulta.

Toimikunnassa on edustajia hallituksesta, eduskunnasta, hallinnosta, elinkeinoelämästä, kunnista ja maakunnista, ammattiliitoista, koulutuksen ja kasvatuksen alalta, kansalaisjärjestöistä, tiede- ja taidemaailmasta sekä kirkkokunnista.

Toimikunnan pääsihteeristö työskentelee ympäristöministeriössä. Pääsihteeristön lisäksi toimikunnan työtä valmistelee ympäristöministeriön asettama verkkosihteeristö, joka koostuu eri ministeriöiden kestävän kehityksen yhteyshenkilöistä.

Toimikunta kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa teemakokouksiin ja järjestää erilaisia seminaareja ja tapaamisia.

Julkaistu 18.6.2013 klo 13.11, päivitetty 7.10.2015 klo 12.33