Kestävän kehityksen sitoumustietokanta on avattu - katso annetut sitoumukset ja jätä omasi osoitteessa:

sitoumusbanneri

Ohjeita sitoumuksen antajille

1. Organisaatiolta sisäinen päätös

Pohtikaa ja päättäkää sisäisesti, mikä on sellainen organisaationne toiminnalle luonteva teema tai asia, jonka ympärille solmitte sitoumuksen. Sitoumusidea voi lähteä oman toimintanne kehittämisestä, jo olemassa olevan tavoitteen kirittämisestä, kokonaan uudesta toimintamallista, tuotteesta tai ratkaisusta tai jonkin asian levittämisestä laajemmalle yhteiskuntaan. Jotta sitoumusprosessilla on todellista vaikuttavuutta, on toimenpidesitoumuksissa oltava jotakin uutta sitoumuksen antajalle. Konkreettinen sitoumus voi kohdistua yhteen tai moneen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteeseen.

Voitte tehdä toimenpidesitoumuksen yksin, yhdessä jonkin toisen toimijan kanssa, koko toimialana tai haastaa toisia toimijoita. Konkreettisten toimenpidesitoumusten ei tarvitse rajoittua Suomeen; kestävän kehityksen periaatteiden (globaali, ylisukupolvisuus) mukaisesti voi sitoumus kohdistua myös toimitusketjuihin, maihin tai toimintoihin Suomen ulkopuolella. Sitoumus voi olla iso tai pieni, pitkän aikavälin muutos tai kampanjaluonteinen teko.

2. Kirjaa sitoumus verkkoon

Toimenpidesitoumuksen voi laatia kätevästi verkossa osoitteessa http://sitoumus2050.fi.

Toimenpidesitoumuksella tulee olla:

  • otsikko
  • tavoitteet ja tavoitteiden mittarit
  • aikataulu
  • mahdollisesti toimenpidesitoumukseen liittyvää muuta lisätietoa, jonka haluaa jakaa muiden kanssa

3. Tuumasta toimeen – ja seurantaan!

Toimenpidesitoumuksessa määritettyjen tavoitteiden saavuttaminen vaatii työtä, seurantaa ja aktiivista viestintää. Kun sitoumus on annettu verkkoon ja julkaistu, tulee se julkiseksi kaikille. Kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeristö ja asiantuntijapaneeli seuraavat ja tukevat sitoumuksia ja niiden edistymistä. Kestävän kehityksen pääsihteeristö pyytää sitoumuksen tehneitä tahoja raportoimaan pari kertaa vuodessa sitoumuksen etenemisestä. Silloin sitoumuksen antaja raportoi omien toimiensa sujumisesta samaan tietokantaan, johon hän on antanut sitoumuksensa. Sitoumuksen antaja voi raportoida toimenpidesitoumuksen etenemisestä myös omien seurantajärjestelmiensä tai raportointiaikataulujensa mukaan.

Julkaistu 17.2.2014 klo 14.45, päivitetty 16.6.2015 klo 10.39