Euroopan ensimmäinen tulosperusteinen ympäristörahasto valmisteilla Suomeen

Uutinen 21.12.2017 klo 8.41

Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Sitran valmistelevat Euroopan ensimmäistä tulosperusteista ympäristörahastoa (Environmental Impact Bond, EIB). Se kanavoisi näillä näkymin rahoitusta Saaristomeren ravinnepäästöjen ja kuntien kasvihuonepäästöjen vähentämiseen. Tavoitteena on, että rahasto aloittaa toiminnan vuonna 2019.

Rahastossa on kyse vaikuttavuusinvestoimisesta. Julkinen sektori asettaa investoinnille selkeät, etukäteen sovitut vaikuttavuus- ja taloudelliset tavoitteet sekä maksaa vain saavutetuista tuloksista, joiden toteutumista mitataan. Yksityiset sijoittajat rahoittavat tarvittavat toimet ja kantavat taloudelliset riskit. Vaikuttavuusinvestoinnit ovat on keino lisätä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä ympäristöongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Investointeja lannan jalostamiseen ja kasvihuonekaasujen vähentämiseen

EIB-hanketta suunnittelu avoimessa työpajassa, johon on osallistunut noin 50 asiantuntijaa. Jatkojalostukseen päätyi kotieläinten lannan tarjoamien liiketoimintamahdollisuuksien kehittäminen. Tavoitteena on prosessoida lanta korkean jalostusasteen lannoitustuotteeksi, vähentää merkittävästi Saaristomereen päätyviä ravinnepäästöjä ja lisätä Suomen ravinneomavaraisuutta.

Lisäksi jatketaan ideointia siitä, miten kuntia autetaan siirtymään hiilineutraalisti ja resurssiviisaasti tuotettuihin palveluihin. Hankkeeseen kootaan joukko kuntia, jotka haluavat kehittää yhdessä yritysten ja palveluntuottajien kanssa ratkaisuja, toimia pienoislaboratoriona uusille innovaatioille sekä sitoutua yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteena on leikata osallistuvien kuntien kasvihuonekaasupäästöjä 80 prosenttia ja vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Lisätietoja:

Taina Nikula, neuvotteleva virkamies, p. 02952 50202, etunimi.sukunimi@ym.fi