Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelma (KULTU)

KULTU-logoVähemmästä viisaammin

Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman ”Vähemmästä viisaammin” tavoitteena on vähentää niin kotien kuin julkisen sektorin ympäristöhaittoja ja kasvihuonekaasupäästöjä. Sen mukaan valtion ja kuntien tulee näyttää esimerkkiä sekä luoda edellytyksiä kestävämmille ratkaisuille. Samalla luodaan mahdollisuuksia vihreälle taloudelle ja työpaikkojen syntymiselle.

Ohjelma tavoittelee

  • energiaviisasta ja mukavaa asumista
  • laadukasta ruokaa, jota ei haaskata sekä
  • sujuvaa ja vähän kuormittavaa liikkumista

Valtioneuvosto teki ohjelmasta periaatepäätöksen Vähemmästä viisaammin kesäkuussa 2013. Osittain Kestävän kulutuksen ja tuotannon ohjelman valmisteluun liittyy myös kesäkuussa hyväksytty periaatepäätös Kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech-ratkaisut) edistämisestä julkisissa hankinnoissa. 

Vähemmästä viisaammin -ohjelman ehdotusta valmistelivat ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä muiden ministeriöiden, tutkimuslaitosten sekä Tekesin ja SITRA:n kanssa. Lisäksi työssä oli mukana noin 190 eri sektoria edustavaa asiantuntijaa.

Ohjelman tavoitteita edistävät myös kahdeksan hanketta, joissa kokeillaan ekotehokkaita ratkaisuja liikkumisessa, asumisessa ja ruokailussa.

Vähemmästä enemmän ja paremmin

Vähemmästä viisaammin -ohjelmaa edelsi Vähemmästä enemmän ja paremmin -ohjelma, joka valmistui ensimmäisten joukossa maailmassa vuonna 2005.

Ohjelman myötä Suomeen muun muassa perustettiin materiaalitehokkuuskeskus, ja valtioneuvosto teki keväällä 2009 periaatepäätöksen julkisista kestävistä hankinnoista. Lisäksi on toteutettu monia tutkimushankkeita, joissa on arvioitu kansantalouden materiaalivirtojen ympäristövaikutuksia sekä kehitetty havainnollisia työkaluja omien valintojen vaikutusten arvioimiseksi.

Kestävä kulutus ja tuotanto Euroopan unionissa

Euroopan unionin tasolla ja jäsenmaissa on koko 2000-luvun pyritty edistämään tuotteiden ympäristölaadun parantamista muun muassa ekologisella tuotesuunnittelulla, ympäristöjohtamisjärjestelmillä, ympäristömerkinnöillä sekä julkisilla hankinnoilla.

EU:ssa hyväksyttiin vuonna 2008 tiedonanto kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta sekä kestävästä teollisuuspolitiikasta.

Parhaillaan komissio valmistelee tiedonantoa, jossa ehdotetaan keinoja, joilla lisätään vihreiden tuotteiden saatavuutta mm. kehittämällä kannustamia sekä lisäämällä tietoa.

Kansainvälinen 10-vuotinen puiteohjelma

Kestävän kehityksen Rio +20 -kokouksen loppuasiakirjassa hyväksyttiin kansainvälinen puiteohjelma kestävän tuotannon ja kulutuksen edistämiseksi:

Puiteohjelman tavoitteena on muun muassa parantaa resurssitehokkuutta, edistää yritysten yhteiskuntavastuuta, lisätä kestäviä hankintoja sekä kehittää ympäristöstandardeja tuoteketjuihin.

Lisätietoja

  • Neuvotteleva virkamies Taina Nikula, p. 0295 250 202, etunimi.sukunimi@ym.fi
  • Neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo, p. 0295 250 078, etunimi.sukunimi@ym.fi
Julkaistu 13.6.2013 klo 14.05, päivitetty 13.1.2017 klo 16.18