Kiertotalous

Kuusakoski19.jpg
Kuva: Wilma Hurskainen, YHA-kuvapankki

Kiertotaloudessa resurssit säilytetään taloudessa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Tavoitteena on jo lähtökohtaisesti suunnitella ja valmistaa tuotteet siten, että ne pysyvät käytössä ja kierrossa mahdollisimman pitkään. Kierrätyksessä, johon kiertotalous helposti sekoitetaan, keskitytään puolestaan löytämään käyttötarkoituksia jo syntyneelle jätteelle. 

Siirtyminen kiertotalouteen edellyttää muutoksia koko arvoketjussa aina tuotteen suunnittelusta uusiin liiketoiminta- ja markkinointimalleihin sekä kulutuskäyttäytymiseen. Nimestään huolimatta kiertotalous ei ole erillinen talous, vaan monialainen ja mittava muutos toimintatavoissa

EU:n komission joulukuussa 2015 antama ehdotus kiertotaloudesta sisältää laajan toimintasuunnitelman sekä joukon tätä tukevia ehdotuksia säädösmuutoksista. Paketin toimeenpano ajoittuu pääosin vuosille 2016 ja 2017.

Vuosi kiertotalouspaketin julkistamisen jälkeen komissio julkaisi ns. minipaketin, johon sisältyy:

  • Raportti (EU) kiertotalouden toimintasuunnitelman toimeenpanosta ja sitä koskeva liite (EU)
  • Jätteen energiahyödyntämistä koskeva tiedonanto (EU)
  • Eräiden vaarallisten aineiden rajoittamista sähkö- ja elektronissa laitteissa koskevan (RoHS) direktiivin muutosehdotus (EU)
  • Mediatiedote ja faktalehti (EU)

Pääministeri Sipilän hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi kiertotalouden kärkimaaksi vuoteen 2025 mennessä. Biotalous ja puhtaat ratkaisut kärkihankkeilla vauhditetaan tämän tavoitteen toteutumista.

Kiertotalouden tiekartta on Sitran, ministeriöiden ja laajasti eri toimijoiden yhteistyönä valmistunut suunnitelma, jolla kiertotalouden mahdollisuuksia pyritään toteuttamaan. Myös tiekartan toimeenpano tapahtuu laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken.

Kiertotalouden potentiaaleja on selvitetty useissa hankkeissa

Ajankohtaista RSS

Ministeri Tiilikainen Berliinissä: kiertotalous kestävän kehityksen kärkeen

28.3.2017
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen edusti Suomea 28.3. Berliinissä YK:n Partnership for Action on Green Economy (PAGE) -ministerikonferenssissa. Useiden tapaamisten ohella ministeri toimi tilaisuudessa puheenjohtajana kestävää ja vähähiilistä elämäntapaa koskevassa paneelikeskustelussa.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 31.1.2017 klo 9.28, päivitetty 6.7.2017 klo 11.05