Yhden luukun lainsäädäntöhanke

Ajankohtaista RSS

Ohjausryhmä näytti vihreää valoa yhden luukun lakiluonnoksille

19.12.2017
Yhden luukun lakihankkeen ohjausryhmä kokoontui 18.12. viimeistä kertaa. Ohjausryhmä totesi, että lakiluonnokset ovat valmiita lausuntokierrokselle. Ympäristöministeriö tulee lähettämään luonnoksen hallituksen esitykseksi lausuntokierrokselle alkuvuonna 2018.
Kaikki ajankohtaiset
Hallituksen kärkihanke

Ympäristöministeriö on ryhtynyt valmistelemaan lakia, joka sujuvoittaisi ministeriön toimialan lupa-asiointia. Uudistus koskisi ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, ympäristövaikutusten arviointia ja rakennuslupia. Tavoitteena on, että eri menettelyjen yhteensovittaminen ja yhdistäminen tekisi lupa-asioinnista asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa.

Asiointia sujuvoittava laki on edellytys yhden luukun mallin toteuttamiselle. Yhden luukun mallissa lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä eli ”luukulta”, josta voisi hoitaa kaikki tiettyyn hankkeeseen tarvittavat luvat kerralla.

Nyt käynnistynyt lakihanke mahdollistaa yhdenmukaiset menettelytavat, mutta yhden luukun palvelut vaativat toimiakseen viranomaisilta merkittävää sähköisen asioinnin kehittämistä. Tätä edistetään osana julkishallinnon laajempaa digitalisaatiota.

Tavoitteena on, että hallituksen esitys yhdennetyistä ympäristömenettelyistä annettaisiin eduskunnalle keväällä 2018.

Yhden luukun palvelujen toteuttamisen lähtökohta on hallituksen linjaus suuria ja keskisuuria hankkeita koskevien ympäristölupa- ja valvontatehtävien kokoamisesta valtakunnallisen toimivallan omaavalle viranomaiselle. Lakihanke pohjautuu selvitykseen ’Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa’, joka valmistui kesäkuussa 2016.

Lisätietoja:
Lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, p. 0295 250 255, etunimi.sukunimi@ym.fi
Hallitusneuvos Satu Sundberg, p. 0295 250 370, etunimi.sukunimi@ym.fi
Julkaistu 17.10.2016 klo 12.45, päivitetty 21.12.2017 klo 11.03