Öljy- ja kemikaalivahingot

Ajankohtaista RSS

Esitys: Kansainvälinen arktinen osaamiskeskus Perämeren rannikolle

11.12.2014
Liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö esittävät, että käynnistetään Perämeren rannikolle sijoittuvan kansainvälisen arktisen merenkulun testaus-, harjoitus- ja koulutuskeskuksen suunnitteluvaihe. Ministeriöiden esitys liittyy Suomen arktiseen strategiaan.
Kaikki ajankohtaiset

Ympäristöministeriö ohjaa öljyvahinkojen torjuntaa maalla ja merellä sekä kemikaalivahinkojen torjunta merellä. Ministeriö turvaa tarvittavat resurssit, kehittää lainsäädäntöä ja ohjaa lainsäädännön toimeenpanoa. Ympäristöministeriö myös koordinoi kansainvälistä öljyn- ja kemikaalitorjuntasopimuksiin liittyvää yhteistyötä.

Torjuntavalmiutta on rakennettu pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti. Hallitusohjelman (2011) mukaisesti Suomi parantaa öljyn ja kemikaalien torjuntakapasiteettia muun muassa hankkimalla uusia torjunta-aluksia. Öljysuojarahaston kautta ohjatuilla varoilla ylläpidetään öljyvahinkojen torjuntavalmiutta maalla ja merellä sekä korvataan niiden kustannuksia.

Öljyntorjunta meripuomi
Jouko Pirttijärvi, YHA Kuvapankki

Öljyvahingot merellä

Suomen vähimmäistavoite vuonna 2015 on kyetä torjumaan Suomenlahdella 30 000 tonnin, Saaristomerellä 20 000 tonnin ja Pohjanlahdella 5000 tonnin öljyvahinko avovesioloissa kolmessa vuorokaudessa ja jääoloissa kymmenessä vuorokaudessa yhteistyössä naapurivaltioiden kanssa.

Meren saaristo- ja rannikkovesillä öljyvahingot on kyettävä torjumaan niin, että öljyn pääsy sisäsaaristoon sekä mantereen rannoille voidaan estää ja kerätä öljy talteen kuukauden kuluessa. Rannikolla tavoitteena on, että pääosa rannoista on puhdistettu kolmen kuukauden kuluessa onnettomuudesta.

Viranomaisten tehtävät

Ympäristövahinkoja torjutaan yhteistyössä useiden viranomaisten kanssa, joista keskeisiä ovat Suomen ympäristökeskus, elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukset, kunnat, Liikenteen turvallisuusvirasto, merivoimat, pelastuslaitokset ja rajavartiolaitos. Merellisten öljyvahinkojen torjuntaan osallistuvat lisäksi liikelaitokset, kuten Arctia Shipping Oy ja Meritaito Oy sekä järjestöt, kuten Maailman Luonnon Säätiö WWF.

Julkaistu 4.3.2013 klo 16.53, päivitetty 30.7.2015 klo 12.46