1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen

Lausuntopyyntö energiatodistuslain ja energiatodistusrekisterilain muutosehdotuksesta
Uutinen | Julkaistu: 1.10.2015

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jossa esitetään muutoksia energiatodistusta sekä energiatodistusrekisteriä koskeviin lakeihin. Lausuntoja pyydetään viimeis......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Lausuntopyynnöt > Lausuntopyyntö energiatodistuslain ja energiatodistusrekisterilain muutosehdotuksesta
Ajankohtaista > Lausuntopyyntö energiatodistuslain ja energiatodistusrekisterilain muutosehdotuksesta

Luonnos hallituksen esitykseksi (.pdf, 317kt) Lausuntopyyntö energiatodistuslain ja energiatodistusrekisterilain muutosehdotuksesta_energiatodistus (.pdf, 258kt) Energiatodistuslomakkeen ensimmäisen sivun muutosluonnos (.pdf, 104kt)
Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Uutinen | Julkaistu: 13.4.2017

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten ernegiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä an......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Lausuntopyynnöt > Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Ajankohtaista > Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Ajankohtaista > Uutiset > Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta
Maankäyttö ja rakentaminen > Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi rakennusten energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta

Luonnos. HE laiksi rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain muuttamisesta ja laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain 3 ja 5 §:n muuttamisesta.pdf (.pdf, 206kt) Lausuntoyhteenveto (.pdf, 177kt)
Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia
Tiedote | Julkaistu: 12.3.2015

Pientalojen energiatodistuksen kehittämistä selvittänyt asiantuntijatyöryhmä luovutti raporttinsa kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitaselle torstaina 12.3. Työryhmä tarkasteli ja arvioi viittä vaih......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia
Ajankohtaista > Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia
Ajankohtaista > Tiedotteet > Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2015 > Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia
Asuminen > Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia
Maankäyttö ja rakentaminen > Ministeri Viitanen: Pientalojen energiatodistukseen tulee muutoksia

Pientalon energiatodistuksen kehittäminen, loppuraportti (.pdf, 3185kt)
Lausuntoyhteenvedot
Sisältösivu | Julkaistu: 13.4.2016

Ympäristöministeriön 1.11.2017 jälkeen antamat lausuntopyynnöt ja niihin liittyvät asiakirjat löytyvät oikeusministeriön ylläpitämästä Lausuntopalvelusta. Lausuntoyhteenveto löyty...

Ajankohtaista > Lausuntoyhteenvedot
Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen
Uutinen | Julkaistu: 17.12.2015

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja asetusluonnoksesta jonka tarkoituksena on muuttaa rakennusten energiatodistuksesta annettua asetusta. Lausunnot toimitetaan viimeistään 29.1. ympäristöministeriön......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Lausuntopyynnöt > Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen
Ajankohtaista > Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen
Ajankohtaista > Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen
Ajankohtaista > Uutiset > Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen
Maankäyttö ja rakentaminen > Lausuntopyyntö rakennuksen energiatodistuksesta annetun asetuksen muuttaminen

Perustelumuistioluonnos_energiatod (.pdf, 226kt) Asetusmuutosluonnos_energiatod (.pdf, 164kt)
Energiatodistustietojärjestelmä lisää vertailutietoa
Tiedote | Julkaistu: 4.12.2014

Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä. Uutta tietojärjestelmää hallinnoi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Laki on tekninen, ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Energiatodistustietojärjestelmä lisää vertailutietoa
Ajankohtaista > Energiatodistustietojärjestelmä lisää vertailutietoa
Ajankohtaista > Tiedotepalvelu > Energiatodistustietojärjestelmä lisää vertailutietoa
Ajankohtaista > Tiedotteet > Energiatodistustietojärjestelmä lisää vertailutietoa
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2014 > Energiatodistustietojärjestelmä lisää vertailutietoa
Asuminen > Energiatodistustietojärjestelmä lisää vertailutietoa
Energiatodistustietojärjestelmä lisää vertailutietoa

HE energiatodistustietojärjestelmäsu2611.pdf (.pdf, 213kt)
Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä valmis
Tiedote | Julkaistu: 30.6.2017

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Ympäristöministeriö on teettänyt selvityksen tieka......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä valmis
Ajankohtaista > Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä valmis
Ajankohtaista > Tiedotteet > Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä valmis
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2017 > Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä valmis
Maankäyttö ja rakentaminen > Rakentamisen ohjaus > Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä valmis
Maankäyttö ja rakentaminen > Rakentamisen ohjaus > Vähähiilinen rakentaminen > Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä valmis
Maankäyttö ja rakentaminen > Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä valmis
Ympäristö > Ilmasto ja ilma > Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä valmis
Ympäristö > Selvitys rakennusten hiilijalanjäljen vähentämisestä valmis

Viranomaisnäkökulma rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkiohjaukseen. Rakennustarkastusyhdistyksen raportti 29.6.2017.pdf (.pdf, 942kt) Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioonottamiseksi rakentamisen ohjauksessa.pdf (.pdf, 2109kt)
Työn tuloksia
Sisältösivu | Julkaistu: 19.7.2018

© Päivi Tahvanainen, ympäristöhallinnon kuvapankki   Tältä sivulta löydät ympäristöministeriön teettämiä kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoon liittyviä selvityksiä ja...

Maankäyttö ja rakentaminen > Ohjelmat ja strategiat > Kulttuuriympäristöstrategia > Työn tuloksia
Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa
Tiedote | Julkaistu: 27.2.2013

Valtioneuvosto hyväksyi 27. helmikuuta asetukset, jotka yhdessä samaan aikaan annettujen ympäristöministeriön asetusten kanssa viimeistelevät rakennusten energiatodistusta koskevan uudistuksen. Energi......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa
Ajankohtaista > Tiedotteet > Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2013 > Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa
Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa
Maankäyttö ja rakentaminen > Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen: pientaloille todistus myynti- ja vuokraustilanteissa

Energiatodistus VERKKOSIVUILLE QA_270213.pdf (.pdf, 351kt) Rakennuksen energiatodistus uudistuu_verkkosivuille_270213_Final.pdf (.pdf, 971kt) YM asetus energiatodistuksesta_270213_su.pdf (.pdf, 636kt) VNA asuntojen markkinoinnista_270213.pdf (.pdf, 69kt) VNA rakennuksen energiatodistuksen laatijan pätevyydestä_270213.pdf (.pdf, 148kt)
Suunnittelun ja seurannan asiakirjat (Netra)
Sisältösivu | Julkaistu: 22.1.2016

Ympäristöministeriön hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnitte...

Ministeriö > Tavoitteet ja tulokset > Suunnittelun ja seurannan asiakirjat (Netra)
Energiatodistus esillä jo useimmissa asuntonäytöissä
Tiedote | Julkaistu: 24.3.2011

Ympäristöministeriö ja Motiva tiedottavat Energiatodistukset ovat aiempaa paremmin esillä asuntojen myyntitilanteissa, selvisi ympäristöministeriön tilaamasta kyselystä. Energiatodistus o......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2011 > Energiatodistus esillä jo useimmissa asuntonäytöissä
Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Uutinen | Julkaistu: 14.3.2016

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lakia on tarve muuttaa kahdesta syystä: siirtymiseksi uusissa rakennuksissa lähes ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Lausuntopyynnöt > Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Ajankohtaista > Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Maankäytön ja rakentamisen valmisteilla oleva lainsäädäntö > Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Luonnos hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (.pdf, 672kt) Lausutnoyhteenveto_07_07_2016 (.pdf, 217kt) Luonnos ympäristöministeriön asetukseksi uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (.pdf, 387kt)
Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä
Tiedote | Julkaistu: 19.6.2017

Heinäkuun alusta alkaen tulee energiatodistus esittää myynnin tai vuokrauksen yhteydessä myös vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille. Todistuksen voi laatia luonnoksena jo ennakko......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä
Ajankohtaista > Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä
Ajankohtaista > Tiedotteet > Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2017 > Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä
Maankäyttö ja rakentaminen > Energiatodistus esitettävä vanhoille, ennen vuotta 1980 käyttöönotetuille pientaloille 1.7.2017 alkaen myynnin ja vuokrauksen yhteydessä
Pientalot rakennusten energiatodistusten piiriin
Tiedote | Julkaistu: 8.11.2012

Valtioneuvosto on tänään 8. marraskuuta antanut eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rakennuksen energiatodistuksesta. Jatkossa energiatodistus tarvittaisiin myös vanhan pientalon myynnin ......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2012 > Pientalot rakennusten energiatodistusten piiriin

Energiatodistus VERKKOSIVUILLE QA_081112_Final.pdf (.pdf, 46kt)
Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntö
Sisältösivu | Julkaistu: 10.3.2017

Ympäristöministeriön asettama hanke valmistelee lainsäädäntöä ja ohjeita, joilla Suomessa siirrytään uudisrakentamisessa lähes nollaenergiarakentamiseen EU:n yhteisten tavoitteiden mukaisesti. ...

Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Maankäytön ja rakentamisen valmisteilla oleva lainsäädäntö > Lähes nollaenergiarakentamisen lainsäädäntö
Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi muuttuu – kuulemistilaisuus ympäristöministeriössä 19.12.
Uutinen | Julkaistu: 12.12.2016

Ympäristöministeriö järjestää 19.12. kuulemistilaisuuden rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä koskevista muutosehdotuksista. Muutosehdotukset koskevat muun muassa sähköautojen latauspisteitä rakenn......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi muuttuu – kuulemistilaisuus ympäristöministeriössä 19.12.
Ajankohtaista > Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi muuttuu – kuulemistilaisuus ympäristöministeriössä 19.12.
Ajankohtaista > Uutiset > Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi muuttuu – kuulemistilaisuus ympäristöministeriössä 19.12.
Maankäyttö ja rakentaminen > Lainsäädäntö ja ohjeet > Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi muuttuu – kuulemistilaisuus ympäristöministeriössä 19.12.
Maankäyttö ja rakentaminen > Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi muuttuu – kuulemistilaisuus ympäristöministeriössä 19.12.

Petri Pylsy: Kiinteistönomistuksen alustava näkökulma (.pdf, 1410kt) Maarit Haakana: EPBD muutosehdotukset (.pdf, 404kt)
Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi
Sisältösivu | Julkaistu: 11.9.2017

Ympäristöministeriön tavoitteena on, että rakennuksen elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä ohjataan lainsäädännöllä 2020-luvun puoliväliin mennessä. Vähähiilisen rakentamisen kriteereitä pilot...

Maankäyttö ja rakentaminen > Rakentamisen ohjaus > Vähähiilinen rakentaminen > Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi
Rakennusten energiatodistusten uudistus lausunnoille
Tiedote | Julkaistu: 19.4.2012

Rakennusten energiatodistusten uudistamista koskeva lakiesitys lähtee tänään 19. huhtikuuta lausuntokierrokselle. Keskeinen muutos koskee vanhoja pientaloja, jotka uudistuksen myötä tulisivat v......

Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2012 > Rakennusten energiatodistusten uudistus lausunnoille

VNA energiatodistus luonnos osittain.pdf (.pdf, 86kt)
Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Tiedote | Julkaistu: 12.11.2013

Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat ovat yleisesti ottaen kohtuullisia: keskimäärin noin 520 euroa ja yli 90 %:ssa alle 700 euroa. Energiatodistuksen saa myös suhteellisen nopeas......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Ajankohtaista > Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Ajankohtaista > Tiedotteet > Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Ajankohtaista > Tiedotteet > Tiedotteet 2013 > Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Maankäyttö ja rakentaminen > Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Maankäyttö ja rakentaminen > Rakentamisen ohjaus > Olemassa olevien omakotitalojen energiatodistusten hinnat kohtuullisia
Rakentamisen resurssitehokkuuden EU-mittarien testaus alkaa
Uutinen | Julkaistu: 19.12.2017

EU:n yhteisten rakentamisen resurssitehokkuuden indikaattorien testaus käynnistettiin ympäristöministeriön, GBC Suomen, Rakennustiedon ja ARAn työpajassa 14. joulukuuta 2017. Vapaaehtoisten mittarien ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ajankohtaista > Rakentamisen resurssitehokkuuden EU-mittarien testaus alkaa
Ajankohtaista > Rakentamisen resurssitehokkuuden EU-mittarien testaus alkaa
Ajankohtaista > Uutiset > Rakentamisen resurssitehokkuuden EU-mittarien testaus alkaa
Maankäyttö ja rakentaminen > Rakentamisen ohjaus > Rakentamisen resurssitehokkuuden EU-mittarien testaus alkaa
Maankäyttö ja rakentaminen > Rakentamisen ohjaus > Vähähiilinen rakentaminen > Rakentamisen resurssitehokkuuden EU-mittarien testaus alkaa
Maankäyttö ja rakentaminen > Rakentamisen ohjaus > Vähähiilinen rakentaminen > Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi > Rakentamisen resurssitehokkuuden EU-mittarien testaus alkaa
Maankäyttö ja rakentaminen > Rakentamisen resurssitehokkuuden EU-mittarien testaus alkaa

14.12.2017 työpajan esitykset (.zip) (.zip, 2838kt)

1
2
3
4
5
Seuraava Viimeinen