Maankäyttö ja rakentaminen

Maankäytön ja rakentamisen suunnittelulla luodaan edellytykset laadukkaalle ja elinvoimaiselle rakennetulle ympäristölle. Hyvin suunnitellut kaavoitus- ja rakentamisratkaisut luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä.

Maankäyttöä ja rakentamista säännellään muilla säädöksillä ja määräyksillä. Niissä määritellään yksityisiä toimijoita koskevat velvoitteet ja vastuut sekä viranomaisten ohjaus- ja valvontatehtävät. Tavoitteena on

  • luoda terveellinen, turvallinen ja viihtyisä rakennettu ympäristö ja jossa eri väestöryhmien tarpeet on otettu huomioon
  • varmistaa rakentamisen hyvä laatu ja energiatehokkuus
  • tiivistää ja eheyttää yhdyskuntarakennetta sekä edistää kestävää kehitystä
  • turvata kansalaisille osallistumismahdollisuus maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa.

Ajankohtaista RSS

Digitalisaatio 3

Sähköinen osallistuminen vakiintumassa alueidenkäytössä, eriarvoistuminen huolettaa

20.9.2018
Sähköinen osallistuminen on vakiintumassa osaksi alueidenkäytön suunnittelua. Uudet ”tulevaisuuden” välineet, kuten 3D-mallit ja täydennetyn todellisuuden sovellukset koetaan hyödyllisiksi, mutta digityökalujen eriarvoistava vaikutus huolettaa. Tämä selvisi kyselyssä, jolla ympäristöministeriö kartoitti sähköisen osallistumisen käytäntöjä ja tulevaisuuden näkymiä kuntien, kaupunkien ja maakuntien alueidenkäytön suunnittelussa työskenteleville.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 28.4.2015 klo 10.57, päivitetty 16.7.2018 klo 15.23