Ympäristöministeriö – yhdessä kestävään tulevaisuuteen

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

Ympäristöministeriön tavoitteena on olla yhteistyöhakuinen johtava vaikuttaja

  • kestävän kehityksen,
  • hyvän elinympäristön ja
  • monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.

Ympäristöministeriötä johtaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ministeriö vastaa hallinnonalansa

  • strategisesta suunnittelusta
  • ohjauksesta ja voimavaroista
  • säädösvalmistelusta
  • kansainvälisestä yhteistyöstä.

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Ympäristöministeriö ohjaa omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja aluehallintovirastoja.

Lisäksi ministeriö ohjaa ja rahoittaa Metsähallituksen luontopalveluja.

Ajankohtaista RSS

Ympäristöministeriö haastoi valtioneuvoston kanslian seuraamaan ministeriöiden ympäristövaikutuksia

5.2.2018
Ympäristöministeriö on tehnyt aloitteen valtioneuvoston kanslialle, että se ryhtyy keräämään ja julkistamaan vertailutietoa ministeriöiden keskeisistä ympäristötunnusluvuista eli energian, paperin ja veden kulutuksesta, jätemääristä sekä matkustamisesta.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 8.7.2015 klo 14.04, päivitetty 31.5.2017 klo 13.10