Ympäristöministeriö – yhdessä kestävään tulevaisuuteen

Ympäristöministeriö vastaa valtioneuvoston ja eduskunnan käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta, jotka koskevat yhdyskuntia, rakennettua ympäristöä, asumista, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä ympäristönsuojelua.

Ympäristöministeriön tavoitteena on olla yhteistyöhakuinen johtava vaikuttaja

  • kestävän kehityksen,
  • hyvän elinympäristön ja
  • monimuotoisen luonnon turvaamisessa nykyisille ja tuleville sukupolville.

Ympäristöministeriötä johtaa asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ministeriö vastaa hallinnonalansa

  • strategisesta suunnittelusta
  • ohjauksesta ja voimavaroista
  • säädösvalmistelusta
  • kansainvälisestä yhteistyöstä.

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluvat Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA).

Ympäristöministeriö ohjaa omalla toimialallaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia ja aluehallintovirastoja.

Lisäksi ministeriö ohjaa ja rahoittaa Metsähallituksen luontopalveluja.

Ajankohtaista RSS

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2018 talousarvioesitys

19.9.2017
Hallituksen esitys ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2018 talousarvioksi on yhteensä noin 181,2 miljoonaa euroa, mikä on 5,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa. Ympäristön- ja luonnonsuojelun menoihin esitetään 100,3 miljoonaa euroa. Alueidenkäyttöön, asumiseen ja rakentamiseen esitetään 23,6 miljoonaa euroa. Hallinnonalan toimintamenoihin esitetään 57,3 miljoonaa euroa.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 8.7.2015 klo 14.04, päivitetty 31.5.2017 klo 13.10