Life on Euroopan Unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä

EU:n ympäristöalan rahoitusväline Life:n hankkeet edustavat suurimpia kansallisia ympäristöhankkeita. Ne ovat olleet merkittävä panostus suomalaiseen ympäristön- ja luonnonsuojeluun jo lähes kahden vuosikymmenen ajan.

 

Life-ohjelman taustalla on sitä säätelevä EU:n Life-asetus (N:o 1293/2013)  ja monivuotinen työsuunnitelma 2014-2017 .

Life-rahoitus

Life-rahoituksen hakukierros tapahtuu kerran vuodessa. Haku avautuu alkukesällä ja päättyy syksyllä. Hakemus tehdään komission eProposal-palveluun. Komission Life-rahoitussivuilla löytyy kaikki hakemuksen tekemiseen tarvittava tarkempi ohjeistus.

Life 2017 -hakukierros avautuu

Komissio avaa Life 2017 hakukierroksen lähiviikkoina. Haku on auki syyskuulle 2017.

  • 4.4.2017 Haku kansallisista osarahoituksista avataan

  • 28.4.2017 Komissio avaa Life 2017 haun

  • 22.5.2017 Life 2017 infoseminaari (Säätytalo, klo 9:00-15)

  • 24.5.2017 Kansallisen osarahoituksen hakemukset tulee toimittaa YM:öön

  • 30.5.2017 Päätökset kansallisista osarahoituksista. Ilmoitetaan tällä www-sivulla

  • 9/2017 Life 2017 hakemukset tulee esittää komissioon

  • 10/2017-4/2018 Komission arviointi ehdotetuista hakemusaihioista

  • 6/2018 sopimusten allekirjoitus ja hankkeet voivat alkaa

Life 2017-infoseminaari

Ympäristöministeriö järjestää vuosittain Life-infoseminaarin. Tänä vuonna Life-ohjelma seminaari järjestetään Säätytalossa maanantaina 22.5.2017 klo 9-16. lmoittaudu tästä: https://www.lyyti.in/Life_2017infoseminaari_4757

Hakuohjeet tulevat säilymään suurin piirtein samanlaisina kuin 2016 haussa. Ilmoitamme olennaisista muutoksista tällä sivulla kun saamme komissiosta tietoa.

Ympäristöministeriön osarahoituksien haku avautuu Life 2017 hakukierrokselle

Ympäristöministeriö voi myöntää kansallista osarahoitusta strategiaansa palveleville kilpailukykyiselle Life 2017 hankkeille. Jos kyseisen hankkeen varsinainen Life 2017 rahoitushakemus hyväksytään komissiossa, ympäristöministeriö valmistautuu myöntämään hankkeelle osarahoitusta 30 000 tai 50 000 euroa (+ alv). Tämä osarahoitus jakaantuu hankkeen koko keston (tyypillisesti 4-5 vuotta) ajalle.

Life 2017 –hakukierroksen hakemukset tulee toimittaa syyskuussa komissioon. Osarahoituksen edellytyksenä on, että hakemusta toimitettaessa sen ns. eProposal on merkitty näkyväksi myös kansalliselle Life-vastuutaholle. Komission Life-rahoitussivuilla löytyy kaikki hakemuksen tekemiseen tarvittava tarkempi ohjeistus.

Osarahoitusta haettaessa tulee esittää noin 8-10 sivun hankesuunnitelma, josta tulee ilmetä hankkeen aihepiiri, tavoitteet ja sisältö, hankkeen vastuuhenkilön nimi ja yhteystiedot, yhteistyötahot, aikataulu, kustannusarvio, suunnitellut rahoittajatahot ja alustava rahoitussuunnitelma.

Osarahoitusta myönnetään kilpailukykyisiksi arvioiduille hankkeille ja hakemuksen arvioinnissa käytetään seuraavia kriteereitä:

1. Sopivuus LIFE:n yleisiin tavoitteisiin;

2. Hankkeen EU-lisäarvo

3. Hankkeen merkittävyys kansallisesti (konkreettinen ympäristöhyöty ja vaikutus ympäristöpolitiikkaan /lainsäädäntöön)

4. Yhteistyöverkoston laajuus ja laatu (käsiteltävän ympäristöongelman parantamiseksi)

5. Hankkeen tekninen ja taloudellinen johdonmukaisuus ja laatu

Kansallisen osarahoituksen hakemukset tulee toimittaa 24.5.2017 klo 16:15 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon, PL 35, 00023 Valtioneuvosto (käyntiosoite Aleksanterinkatu 7, Helsinki). Hakemuksen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteeseen palvelu.virastotunnus@ym.fi  [palvelu=kirjaamo, virastotunnus=ym]

Päätökset kansallisesta osarahoituksesta ilmoitetaan tällä www-sivulla 30.5.2017

Integroidut Life-hankkeet

Toisin kuin varisinaisten Life-hankkeiden, integroitujen hankkeiden suunnittelu tapahtuu ympäristöministeriön aloitteesta. EU-komissio arvioi kunkin ehdotetun integroidun hankkeen ja myöntää parhaiksi katsomilleen hakemuksille Life-rahoitusta maksimissaan 60 % hankkeen kustannuksista.

Integroidut hankkeet kattavat laajoja aihealueita ja tähtäävät Euroopan Unionin ympäristö- ja ilmastotoimia koskevien suunnitelmien tai strategioiden täytäntöönpanoon resurssitehokkuuden, ilmaston, Natura2000/biodiversiteetti-hankkeen, jätteen ja veden aluilla. Mahdollisuuksien mukaan integroidut hankkeet tähtäävät myös muiden kuin EU:n Life-rahoituksen käyttöön hyödyntämällä EU:n ja kansallisten ympäristöalan rahoitusmahdollisuuksien synergiaetuja.

Hyväksytyt integroidut Life-hankkeet Suomessa

Suomesta on hyväksytty kaksi integroitua hanketta:

  • Suomen ympäristökeskus SYKE: "CIRCWASTE -Kohti kiertotaloutta" on alkanut 1.10.2016. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALTSU) sekä edistää kiertotaloutta Suomessa. Hankkeelle myönnettiin LIFE-rahoitusta n. 11,1 M euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 18.8 M€ ja mukana on 20 kumppania. Kyseessä on ensimmäinen jätteisiin liittyvä LIFE IP -hanke Euroopassa.  Lisätietoa hankesivuilta: www.syke.fi/hankkeet/circwaste

Vuoden 2017 integroitujen hankkeiden haku

Vuoden 2017 hakuun Suomesta esitetään ilmastopuolen hakemus. Tälle SYKE:n vetämälle hankkeelle on myönnetty komissiosta teknisen tuen rahaa hankkeen valmisteluun.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, p. 050 365 2359, etunimi.sukunimi@ym.fi

Neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo (Ilmastoasiat), p. 040 684 1517, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 6.4.2017 klo 12.46, päivitetty 6.4.2017 klo 12.46