Life on Euroopan Unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä

EU:n ympäristöalan rahoitusväline Life:n hankkeet edustavat suurimpia kansallisia ympäristöhankkeita. Ne ovat olleet merkittävä panostus suomalaiseen ympäristön- ja luonnonsuojeluun jo lähes kahden vuosikymmenen ajan.

 

Life-ohjelman taustalla on sitä säätelevä EU:n Life-asetus (N:o 1293/2013)  ja monivuotinen työsuunnitelma 2014-2017 .

Life-rahoitus

Life-rahoituksen hakukierros tapahtuu kerran vuodessa. Haku avautuu alkukesällä ja päättyy syksyllä. Hakemus tehdään komission eProposal-palveluun. Komission Life-rahoitussivuilla löytyy kaikki hakemuksen tekemiseen tarvittava tarkempi ohjeistus.

Life 2016 -hakukierros on käynnissä

Life 2016 haku on auki syyskuulle 2016.

  • 16.5.2016 Haku kansallisista osarahoituksista avataan
  • 19.5.2016 Life 2016 haku avattiin
  • 9.6.2016 Life 2016 infoseminaari (Säätytalo, klo 9:30-15)
  • 14.6.2016 Kansallisen osarahoituksen hakemukset toimittiin YM:öön
  • 23.6.2016 Päätökset kansallisista osarahoituksista. Life 2016 osarahoituspäätös
  • 9/2016 Life 2016 hakemukset tulee esittää komissioon
  • 11/2016-5/2017  Komission arviointi ehdotetuista hakemusaihioista
  • 6/2017 sopimusten allekirjoitus ja hankkeet voivat alkaa

Life 2016-infoseminaari

Ympäristöministeriö järjestää vuosittain Life-infoseminaarin. Tänä vuonna Life-ohjelma seminaari järjestettiin Säätytalossa torstaina 9.6.2016 klo 9:30 -16.

Hakuohjeet tulevat säilymään suurin piirtein samanlaisina kuin 2015 haussa.

Ympäristöministeriön osarahoituksien haku avautuu Life 2016 hakukierrokselle

Integroidut Life-hankkeet

Toisin kuin varisinaisten Life-hankkeiden, integroitujen hankkeiden suunnittelu tapahtuu ympäristöministeriön aloitteesta. EU-komissio arvioi kunkin ehdotetun integroidun hankkeen ja myöntää parhaiksi katsomilleen hakemuksille Life-rahoitusta maksimissaan 60 % hankkeen kustannuksista.

Integroidut hankkeet kattavat laajoja aihealueita ja tähtäävät Euroopan Unionin ympäristö- ja ilmastotoimia koskevien suunnitelmien tai strategioiden täytäntöönpanoon resurssitehokkuuden, ilmaston, Natura2000/biodiversiteetti-hankkeen, jätteen ja veden aluilla. Mahdollisuuksien mukaan integroidut hankkeet tähtäävät myös muiden kuin EU:n Life-rahoituksen käyttöön hyödyntämällä EU:n ja kansallisten ympäristöalan rahoitusmahdollisuuksien synergiaetuja.

Hyväksytyt integroidut Life-hankkeet Suomessa

Ensimmäisellä integroitujen Life-hankkeiden hakukierroksella vuonna 2014 EU-komissioon saapui yhteensä 37 hankehakemusta eri jäsenmaista. Hankehakemukset käsiteltiin kaksivaiheisesti ja joulukuussa 2014 yhteensä 17 hakemusta valittiin jatkoon. Suomesta esitettiin kaksi integroitua hankehakemusta, jotka molemmat valittiin jatkoon.

  • Freshabit –Life (Metsähallitus): Luontodirektiivin ja Vesipuitedirektiivin tavoitteiden yhdistäminen
  • Kiertotalous-Life (SYKE): kansallisen jätehuolto-ohjelman 2016 toteuttaminen

YM oli myöntänyt molemmille hankkeille valmistelurahaa (20 000-40 000€) ja osarahoitusta (100 000€), jos hanke hyväksytään komisiossa. SYKE:n hankkeelle oli lisäksi myönnetty komissiosta teknisen tuen rahaa hankkeen valmisteluun.

Komissio päätti hyväksyä FRESHABIT-hankkeen yhdeksi EU:n kuudesta ensimmäisestä integroidusta LIFE-hankkeesta. Sille myönnettiin EU Life-rahoitusta 12,3 M€.

Vuoden 2015 integroitujen hankkeiden haku

Vuoden 2015 hakuun Suomesta esiteltiin yksi integroitu hankehakemus, yllä mainittu Kiertotalous-hanke (SYKE): kansallisen jätehuolto-ohjelman toteuttaminen. Hanke valittiin jatkoon integroitujen hankkeiden toiselle arviointikierrokselle ja pääsi sen tuloksena alustavasti hyväksyttyjen hankkeiden listalle. Hanke on aloittamassa alkusyksyllä 2016 rahoitusneuvottelut komission kanssa.

Vuosien 2016- integroitujen hankkeiden haku

Vuosien 2016-18 integroitujen hankkeiden hakuja varten Suomesta tullaan näillä näkymin valmistelemaan ilmastopuolen hakemus. Tälle SYKE:n vetämälle hankkeelle on 2015 myönnetty komissiosta teknisen tuen rahaa hankkeen valmisteluun.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, p. 050 365 2359, etunimi.sukunimi@ym.fi

Neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo (Ilmastoasiat), p. 040 684 1517, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 16.5.2016 klo 15.16, päivitetty 19.8.2016 klo 12.53