Life on Euroopan Unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä

EU:n ympäristöalan rahoitusväline Life:n hankkeet edustavat suurimpia kansallisia ympäristöhankkeita. Ne ovat olleet merkittävä panostus suomalaiseen ympäristön- ja luonnonsuojeluun jo lähes kahden vuosikymmenen ajan.

 

Life-ohjelman taustalla on sitä säätelevä EU:n Life-asetus (N:o 1293/2013)  ja monivuotinen työsuunnitelma 2014-2017 .

Life-rahoitus

Life-rahoituksen hakukierros tapahtuu kerran vuodessa. Haku avautuu alkukesällä ja päättyy syksyllä. Hakemus tehdään komission eProposal-palveluun. Komission Life-rahoitussivuilla löytyy kaikki hakemuksen tekemiseen tarvittava tarkempi ohjeistus.

Life 2017 -hakukierros avautuu

Komissio avaa Life 2017 hakukierroksen lähiviikkoina. Haku on auki syyskuulle 2017.

  • 4.4.2017 Haku kansallisista osarahoituksista avataan

  • 28.4.2017 Komissio avaa Life 2017 haun

  • 22.5.2017 Life 2017 infoseminaari (Säätytalo, klo 9:00-15)

  • 24.5.2017 Kansallisen osarahoituksen hakemukset tulee toimittaa YM:öön

  • 30.5.2017 Päätökset kansallisista osarahoituksista. Ilmoitetaan tällä www-sivulla

  • 9/2017 Life 2017 hakemukset tulee esittää komissioon

  • 10/2017-4/2018 Komission arviointi ehdotetuista hakemusaihioista

  • 6/2018 sopimusten allekirjoitus ja hankkeet voivat alkaa

Life 2017-infoseminaari

Ympäristöministeriö järjestää vuosittain Life-infoseminaarin. Tänä vuonna Life-ohjelma seminaari järjestetään Säätytalossa maanantaina 22.5.2017 klo 9-16. lmoittaudu tästä: https://www.lyyti.in/Life_2017infoseminaari_4757

Hakuohjeet tulevat säilymään suurin piirtein samanlaisina kuin 2016 haussa. Ilmoitamme olennaisista muutoksista tällä sivulla kun saamme komissiosta tietoa.

Ympäristöministeriön osarahoituksien haku avautuu Life 2017 hakukierrokselle

  • Tähän tulee hakuilmoitus 4.4.2017.

Integroidut Life-hankkeet

Toisin kuin varisinaisten Life-hankkeiden, integroitujen hankkeiden suunnittelu tapahtuu ympäristöministeriön aloitteesta. EU-komissio arvioi kunkin ehdotetun integroidun hankkeen ja myöntää parhaiksi katsomilleen hakemuksille Life-rahoitusta maksimissaan 60 % hankkeen kustannuksista.

Integroidut hankkeet kattavat laajoja aihealueita ja tähtäävät Euroopan Unionin ympäristö- ja ilmastotoimia koskevien suunnitelmien tai strategioiden täytäntöönpanoon resurssitehokkuuden, ilmaston, Natura2000/biodiversiteetti-hankkeen, jätteen ja veden aluilla. Mahdollisuuksien mukaan integroidut hankkeet tähtäävät myös muiden kuin EU:n Life-rahoituksen käyttöön hyödyntämällä EU:n ja kansallisten ympäristöalan rahoitusmahdollisuuksien synergiaetuja.

Hyväksytyt integroidut Life-hankkeet Suomessa

Suomesta on hyväksytty kaksi integroitua hanketta:

  • Suomen ympäristökeskus SYKE: "CIRCWASTE -Kohti kiertotaloutta" on alkanut 1.10.2016. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa valtakunnallista jätesuunnitelmaa (VALTSU) sekä edistää kiertotaloutta Suomessa. Hankkeelle myönnettiin LIFE-rahoitusta n. 11,1 M euroa. Hankkeen kokonaisbudjetti on 18.8 M€ ja mukana on 20 kumppania. Kyseessä on ensimmäinen jätteisiin liittyvä LIFE IP -hanke Euroopassa.  Lisätietoa hankesivuilta: www.syke.fi/hankkeet/circwaste

Vuoden 2017 integroitujen hankkeiden haku

Vuoden 2017 hakuun Suomesta esitetään ilmastopuolen hakemus. Tälle SYKE:n vetämälle hankkeelle on myönnetty komissiosta teknisen tuen rahaa hankkeen valmisteluun.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Pekka Harju-Autti, p. 050 365 2359, etunimi.sukunimi@ym.fi

Neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo (Ilmastoasiat), p. 040 684 1517, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 27.3.2017 klo 12.48, päivitetty 27.3.2017 klo 12.46