Ympäristö

Ympäristöministeriö pyrkii ympäristönsuojelussa turvaamaan hyvän ympäristön tilan ja ekologisesti kestävän kehityksen. Ministeriön strategisia tavoitteita ovat
  • kasvihuonekaasupitoisuuksien vakiinnuttaminen ilmakehässä tasolle, joka estää vaaralliset muutokset ja mahdollistaa sopeutumisen,
  • ympäristöriskien tunnistaminen ja hallinta sekä
  • tuotannon ja kulutuksen materiaali- ja energiatehokkuuden parantaminen.

Tavoitteisiin pyritään lainsäädännöllä, taloudellisella ohjauksella, vapaaehtoisilla ohjauskeinoilla sekä ympäristötietoisuutta lisäämällä.

Ajankohtaista RSS

Valtioneuvostolta periaatepäätös ympäristövahinkojen torjunnan strategiasta

13.6.2018
Valtioneuvosto teki tänään periaatepäätöksen ympäristövahinkojen torjunnan kansallisesta strategiasta, jolla varaudutaan öljyvahinkojen ja aluskemikaalivahinkojen torjuntaan ja torjunnan vaikutuksiin ympäristössä. Torjuntamenetelmät on valittava niin, että ne eivät tarpeettomasti haittaa luontoa vaan edistävät luonnon palautumista vahingon jälkeen.
Kaikki ajankohtaiset
Julkaistu 9.10.2015 klo 15.09, päivitetty 6.10.2017 klo 13.51