Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva

Kehityskuva luo näkymiä Suomen aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle vuoteen 2050 saakka. Valtakunnallisen, pitkän aikavälin kehityskuvan tarkoituksena on tukea Suomen kehitystä kilpailukykyiseksi, hyvinvoivaksi ja vähähiiliseksi maaksi. Kehityskuva on tarpeen, jotta yhteisiä resursseja sekä kaikkien alueiden vahvuuksia ja voimavaroja voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Kehityskuva toimii tausta-aineistona erityisesti valtionhallinnon ja maakuntien liittojen pitkän aikavälin suunnittelulle. Se tarjoaa myös lähtökohtia kansainväliselle aluesuunnitteluyhteistyölle tuomalla esille Suomen näkökulmaa ja yhteistyötarpeita.

Kehityskuva laadittiin valtioneuvoston toimeksiannosta ympäristöministeriön johdolla yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön sekä Liikenneviraston kanssa. Vuorovaikutteiseen valmisteluprosessiin osallistuivat myös maakuntien liitot sekä ELY-keskukset.

Kehityskuva perustuu tulevaisuuden ennakointiin ja erilaisiin vaihtoehto- ja näkökulmatarkasteluihin. Valmistelun aikana sidosryhmille järjestettiin useita alueellisia esittely- ja keskustelutilaisuuksia eri puolilla Suomea.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Timo Turunen,  p. 02952 50303, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 11.2.2014 klo 15.05, päivitetty 20.6.2016 klo 13.50