Paloturvallisuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. Palon syttymisen vaaraa on rajoitettava. Rakennuksen kantavien rakenteiden on oltava sellaiset, että ne palon sattuessa kestävät vähimmäisajan ottaen huomioon rakennuksen sortuminen, poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saaminen. Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan. Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuuden kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja.

Rakennuksen on oltava sellainen, että siinä olevat voivat palon sattuessa pelastautua tai heidät voidaan pelastaa. Pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. Lupaviranomainen voi edellyttää laadittavaksi turvallisuusselvityksen poistumisturvallisuuden kannalta erittäin vaativasta kohteesta.

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, rakenteellinen paloturvallisuus

Asetus

Ohje

Taustamateriaali

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (2017)
Vastuuhenkilö Jorma Jantunen

E1 (2011) Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
Vastuuhenkilö Jorma Jantunen

 

Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta (pdf, 334 kb)

E1 (2011) perustelumuistio (pdf)

  E2 (2005) Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet
Vastuuhenkilö Jorma Jantunen

 

 

Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (2017)
Vastuuhenkilö Jyrki Kauppinen

E3 (2007) Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
Vastuuhenkilö Jyrki Kauppinen

 

Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (pdf, 418 kb)

Savupiipun läpivientieristeen orgaanisen aineen palamisen vaikutus savupiipun läpiviennin paloturvallisuuteen (pdf, 4 Mt) Tutkimusselostus Nro Palo 2466/2016, Tampereen teknillinen yliopisto

  E4 (2005) Autosuojien paloturvallisuus, ohjeet
Vastuuhenkilö Jorma Jantunen
 
  E7 (2004) Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet
Vastuuhenkilö Jyrki Kauppinen

Osan E7 uusiminen, esiselvitys  (pdf, 6 Mt)

Ilmanvaihtolaitteistojen paloturvallisuusopas (pdf)

  E8 (1985) Muuratut tulisijat, ohjeet
Vastuuhenkilö Jyrki Kauppinen
 
  E9 (2005) Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet
Vastuuhenkilö Jyrki Kauppinen
 

 

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ym.fi, Jorma Jantunen: etunimi.o.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.12.2016 klo 12.38, päivitetty 5.12.2017 klo 15.29