Valmisteilla olevat rakentamismääräykset

Paloturvallisuus -osan valmistelu

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta on valmisteltavana.

Terveellisyys -osan valmistelu

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta on valmisteltavana. Uusi asetus korvaa nykyisen RakMK-osan C2 Kosteus, määräykset ja ohjeet vuodelta 1998. Asetusvalmistelun tueksi on teetetty mm. seuraavia taustaselvityksiä (pdf:t linkkeinä):

Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista (D1) on valmisteltavana.

Käyttöturvallisuus -osan valmistelu

Asetusluonnos rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuudesta (F2) on valmisteltavana.

Energiatehokkuus -osan valmistelu

Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (D2) valmistelu on menneillään.

Julkaistu 29.12.2016 klo 12.47, päivitetty 17.10.2017 klo 15.36