Itämeri ja merensuojelu

Ajankohtaista RSS

Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke starttasi vauhdikkaasti

27.4.2016
Ravinteiden kierrätyksen kärkihankkeen aloitusseminaari Ravinteet kiertoon – vesistöt kuntoon keräsi suuren suosion 19–20. huhtikuuta Helsingissä. Yli 300 ravinteiden kierrätyksen asiantuntijaa ja osaajaa yhteen keränneessä seminaarissa esiteltiin ravinteiden kierrätyksen uusia liiketoimintamahdollisuuksia, jotka osaltaan vähentävät Itämeren ja vesistöjen ravinnekuormitusta. Seminaarin avasi ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.
Kaikki ajankohtaiset

Itämeri on ominaispiirteittensä vuoksi herkkä ja haavoittuva ekosysteemi, joka on altis kuormitukselle ja ihmisen aiheuttamille käyttöpaineille. Itämeren vakavin ongelma on liiallinen ravinnekuormitus ja sen aiheuttama rehevöityminen. Myös eräiden vaarallisten aineiden pitoisuudet ovat korkeita. Itämerta uhkaa lisäksi alati kasvava meriliikenne, joka aiheuttaa päästöjä ja lisää öljy- ja kemikaalionnettomuuden riskiä.

Itämeren suojelemiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä, mutta meren hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu missään Itämerellä. Itämeren tilan parantaminen edellyttää, sekä meren että sitä ympäröivän valuma-alueen käyttöä, hoitoa ja suojelua tarkastellaan kokonaisvaltaisesti.

Itämeren suojelun tärkeyttä ja kiireellisyyttä osoittaa se, että valtioneuvosto on hyväksynyt viime vuosina useita periaatepäätöksiä, joilla pyritään vähentämään ihmisen aiheuttamaa kuormitusta ja haittoja sekä parantamaan meren tilaa.

Rehevöityminen kuriin

Hallitusohjelmassa (2011) halutaan tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma (2012-2015) pyrkii vähentämään maatalouden kuormitusta.

Hallitusohjelmassa on päätetty tehostaa toimia Itämeren tilan parantamiseksi sekä kansallisesti että yhteistyössä muiden Itämeren valtioiden kanssa muun muassa toimeenpanemalla EU:n meristrategiadirektiiviä, Itämeren suojelukomission toimintaohjelmaa ja EU:n Itämeren alueen strategiaa.

Hallitusohjelmassa on myös päätetty uudistaa maatalouden ympäristötuki siten, että se edistää vesistöjen ja vesiluonnon monimuotoisuuden suojelua nykyistä paremmin. Hallitus on varautunut myös parantamaan öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiutta muun muassa kalustoinvestoinneilla.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, p. 050 571 9333, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 29.12.2014 klo 9.39, päivitetty 7.8.2015 klo 10.18