Itämeri ja merensuojelu

Ajankohtaista RSS

Pikkuvalaiden suojelijat kokoontuvat Suomessa

26.8.2016
Suomessa järjestetään 30.8.–1.9. Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaiden suojelusopimuksen, ASCOBANS:in, 8. osapuolisopimus. Kokouksessa tarkastellaan sopimuksen täytäntöönpanoa neljän viime vuoden ajalta ja sovitaan seuraavien vuosien suojelutoimenpiteet. Päätösehdotuksien aiheina ovat muun muassa sivusaalisasiat, merienergia, ihmisen aiheuttama melu, PCB-aineet sekä vedenalaiset ammukset. Itämerellä ja Suomessa esiintyy ainoastaan yksi valaslaji: äärimmäisen uhanalainen Itämeren pyöriäinen.
Kaikki ajankohtaiset

Itämeri on ominaispiirteittensä vuoksi herkkä ja haavoittuva ekosysteemi, joka on altis kuormitukselle ja ihmisen aiheuttamille käyttöpaineille. Itämeren vakavin ongelma on liiallinen ravinnekuormitus ja sen aiheuttama rehevöityminen. Myös eräiden vaarallisten aineiden pitoisuudet ovat korkeita. Itämerta uhkaa lisäksi alati kasvava meriliikenne, joka aiheuttaa päästöjä ja lisää öljy- ja kemikaalionnettomuuden riskiä.

Itämeren suojelemiseksi on tehty pitkäjänteistä työtä, mutta meren hyvää tilaa ei ole vielä saavutettu missään Itämerellä. Itämeren tilan parantaminen edellyttää, sekä meren että sitä ympäröivän valuma-alueen käyttöä, hoitoa ja suojelua tarkastellaan kokonaisvaltaisesti.

Itämeren suojelun tärkeyttä ja kiireellisyyttä osoittaa se, että valtioneuvosto on hyväksynyt viime vuosina useita periaatepäätöksiä, joilla pyritään vähentämään ihmisen aiheuttamaa kuormitusta ja haittoja sekä parantamaan meren tilaa.

Rehevöityminen kuriin

Hallitusohjelmassa (2011) halutaan tehdä Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa. Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma (2012-2015) pyrkii vähentämään maatalouden kuormitusta.

Hallitusohjelmassa on päätetty tehostaa toimia Itämeren tilan parantamiseksi sekä kansallisesti että yhteistyössä muiden Itämeren valtioiden kanssa muun muassa toimeenpanemalla EU:n meristrategiadirektiiviä, Itämeren suojelukomission toimintaohjelmaa ja EU:n Itämeren alueen strategiaa.

Hallitusohjelmassa on myös päätetty uudistaa maatalouden ympäristötuki siten, että se edistää vesistöjen ja vesiluonnon monimuotoisuuden suojelua nykyistä paremmin. Hallitus on varautunut myös parantamaan öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmiutta muun muassa kalustoinvestoinneilla.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, p. +358 295 250 237, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.12.2014 klo 9.39, päivitetty 29.6.2016 klo 16.26