Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

Ajankohtaista RSS

Puukerrostalo_Mikko_Vähäniitty

Kommentoi maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista tukevaa keskustelupaperia

12.4.2018
Ympäristöministeriö pyytää kommentteja keskustelupaperista, johon on koottu ideoita ja näkemyksiä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän ja rakentamisen ohjauksen kehittämisestä. Keskustelupaperi on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen tueksi.
Kaikki ajankohtaiset

Sivun suoraosoite: ym.fi/mrluudistus

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on alkamassa. Uudistus tullaan valmistelemaan parlamentaarisesti.

Tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa. Uudistuksessa otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tulevaisuuden näkymät, aluehallinnon muutokset ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Näköpiirissä olevia laajoja ilmiöitä ovat muun muassa ilmasto- ja energiakysymykset, aluerakenteen erilaistuminen, kaupungistuminen, liikkumisen murros, elinkaari- ja vähähiilisyysnäkökohdat, digitalisaatio sekä hallinnon muutokset.

Kevät
© Mikael Ahlfors/ympäristöministeriön kuvapankki

Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi monet muut lait vaikuttavat alueidenkäyttöön ja rakentamiseen. Uudistuksessa kirkastetaan eri säädösten roolia. Euroopan unionin lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi rakentamisen ohjaukseen muun muassa energiatehokkuuden osalta. Lainsäädännön kehittämiselle luovat puitteita myös kansainväliset sopimukset, joihin liittyy merkittäviä alueidenkäytöllisiä ulottuvuuksia. Näistä tuorein on Pariisin ilmastosopimus.

Tietopohjaa valmisteltu yhteistyössä

Ympäristöministeriössä on vahvistettu uudistuksen tietopohjaa monin tavoin yhteistyössä sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Selvitysten ja hankkeiden lisäksi on järjestetty monia sidosryhmätilaisuuksia, kyselyjä ja työpajoja.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi on laadittu keskustelupaperi. Sen tavoitteena on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun ideoita ja näkemyksiä suunnittelujärjestelmän ja rakentamisen ohjauksen kehittämisen tueksi. Keskustelupaperia on työstetty osallistavasti mm. useiden verkkoaivoriihien avulla.

Työn alla

Valmiit

Maankäyttö- ja rakennuslaki kattaa alueiden ja rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja käytön. Laki tuli voimaan 1.1.2000, ja sen voimassaolon aikana siihen on tehty lukuisia muutoksia. Muutettuja, lisättyjä tai kumottuja pykäliä on peräti kaksi kolmasosaa lain runsaasta 200 pykälästä.

Lain voimassaolon aikana on tehty monia selvityksiä lain toimivuudesta ja soveltamisesta:

Lisätietoja

Alueidenkäyttö:

Ympäristöneuvos Antti Irjala, p. 0295 250 102, etunimi.sukunimi@ym.fi
Rakennusneuvos Matti Vatilo, p. 0295 250 311, etunimi.sukunimi@ym.fi

Rakentaminen:

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, p. 0295 250 157, etunimi.sukunimi@ym.fi
Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi, p. 0295 250 177, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 10.3.2017 klo 11.41, päivitetty 17.4.2018 klo 16.35