Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

Ajankohtaista RSS

Alueidenkäytön aivoriihellä hyvä vastaanotto

9.1.2018
Miten ensi vuosikymmenellä suunnitellaan toimivaa Suomea? Miltä näyttää kaupunkien ja maaseudun tulevaisuus, entä miten luodaan hyvää elinympäristöä ja tuetaan erilaisten alueiden elinvoimaisuutta? Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu on ympäristöministeriössä käynnissä. Uudistuksen ensi vaiheessa vahvistetaan tietopohjaa, jotta tuleva päätöksenteko voisi pohjautua monipuoliseen, ajantasaiseen ja luotettavaan tietoon.
Kaikki ajankohtaiset

Ympäristöministeriö on käynnistänyt maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelun.

Kokonaisuudistuksen ensimmäisessä vaiheessa vahvistetaan tietopohjaa. Tavoitteena on, että nykyisellä hallituskaudella muodostetaan selkeä näkemys uudistuksen periaatteista. Uudistettu lainsäädäntö olisi valmis ensi vuosikymmenen alkupuolella.

Maankäyttö- ja rakennuslaki kattaa alueiden ja rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja käytön. Lakiuudistuksen ensivaiheessa alueidenkäytön suunnittelua ja rakentamista selvitetään omina osahankkeinaan.

Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän uudistaminen

Toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia, jotka vaikuttavat alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään. Tulevaisuudessa toimintaympäristöön vaikuttavat muutokset ja ilmiöt vahvistuvat. Näitä ovat muun muassa digitalisaatio, ilmastopolitiikka ja energiakysymykset, aluerakenteen erilaistuminen ja väestömuutokset, kaupunkiseutujen kasvu ja kaupungistuminen, liikkumisen murros sekä muutokset hallintorakenteissa.

Alueidenkäytöltä edellytetään nykyisin valmiuksia vastata nopeasti erilaisiin tarpeisiin. Toisaalta myös vaatimukset elinympäristön laadulle ja herkkyys siinä tapahtuville muutoksille ovat kasvaneet.

Valmistelu tehdään yhdessä

Valmistelua tehdään kiinteässä yhteistyössä sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Valmistelun aikana järjestetään muun muassa sidosryhmätilaisuuksia, kyselyitä ja työpajoja.

Vahvempi tietopohja

Lakiuudistuksen valmistelua varten tarvitaan vankka tietopohja, jota tuetaan useilla eri hankkeilla.

Meneillään

Valmistuneita

Taustaa

Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan 1.1.2000. Lakiin on sen voimassaolon aikana tehty lukuisia muutoksia. Muutettuja, lisättyjä tai kumottuja pykäliä on kaksi kolmasosaa lain runsaasta 200 pykälästä.

Koko lain voimassaoloajan on myös tehty selvityksiä lain toimivuudesta ja sen soveltamisesta:

Lisätietoja

Alueidenkäyttö:

Ympäristöneuvos Antti Irjala, p. 0295 250 102, etunimi.sukunimi@ym.fi
Rakennusneuvos Matti Vatilo, p. 0295 250 311, etunimi.sukunimi@ym.fi

Rakentaminen:

Rakennusneuvos Teppo Lehtinen, p. 0295 250 157, etunimi.sukunimi@ym.fi
Lainsäädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi, p. 0295 250 177, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 10.3.2017 klo 11.41, päivitetty 18.1.2018 klo 13.04