Muovit ympäristöhaasteena

Suomi laatii muovitiekartan

Ympäristöministeriö on asettanut yhteistyöryhmän, joka mietti ratkaisuja muoveihin liittyviin haasteisiin. Yhteistyöryhmän tehtävä on määritellä ja priorisoida lyhyen ja pitkän aikavälin toimia, joilla Suomi voi

  • vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia haittoja,
  • tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä edistää parempaa tuotesuunnittelua
  • vauhdittaa uusia kiertotalouden innovaatioita ja investointeja sekä
  • vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Yhteistyöryhmä tulee kuulemaan sidosryhmiä työskentelynsä aikana.

Työryhmän toimikausi on 1.4.–14.9.2018.

Vastauksia yleisimpiin muoveja koskeviin kysymyksiin

Muovitiekartta-yhteistyöryhmän kokousvideot

Muovitiekarttaa laaditaan laaja-alaisessa vuorovaikutuksessa. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP, Muoviteollisuus ja Metsäteollisuus ry kertovat 13.6., mitä mahdollisuuksia muovitiekarttatyö antaa heidän toimialalleen ja mitä työryhmän saamia ideoita pitäisi jatkokehittää.

EU:n muovistrategia

Laatimalla tiekartan Suomi ennakoi myös EU:n muovistrategian tulevia toimia. Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2018 EU:n muovistrategian. Sen tavoite on vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia ongelmia: tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä tuotesuunnittelua, joka edistää muovituotteiden uudelleenkäyttöä, korjattavuutta ja kierrätystä. Samalla luodaan edellytyksiä uusille kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille.

Julkaistu 22.3.2018 klo 13.24, päivitetty 13.6.2018 klo 16.19