Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Ajankohtaista RSS

Verkostoitumista ja tietoa jaossa

21.12.2016
Niin vesien tilan kohentaminen kuin ravinteiden kierrättäminenkin vaatii työtä ja resursseja ja ennen kaikkea tietoa mitä pitää tehdä. Uusimman maatalouden ympäristötiedon vaihtopäivillä 17.–18.1.2017 Naantalin kylpylässä on jaossa tietoa ja kokemuksia maataloussektorin kuulumisista. Lisäksi samalla on loistava tilaisuus esimerkiksi löytää yhteistyökumppaneita ja tutustua hankkeisiin ratkaisujen torilla.
Kaikki ajankohtaiset
Ravinteidenkierrätysohjelma
© Kuva: Miila Westin

Ravinteet – resurssi vai ongelma?

Ympäristöministeriön ohjelman ensimmäinen vaihe toteutettiin vuosina 2012–2015 ja pääministeri Sipilän hallitusohjelman Kiertotalouden läpimurto – vesistöt kuntoon -kärkihankkeen yhtenä toimenpiteenä on Raki-ohjelman toinen vaihe, ns. Raki2 2016–2019.

Myös Raki2:n tavoitteena on, että ravinteita - erityisesti fosforia ja typpeä - vuotaa merkittävästi nykyistä vähemmän ympäristöön ja edelleen Itämereen. Lantaa ja puhdistamolietettä, kuten muitakin ravinteita sisältäviä sivutuotteita, voidaan kierrättää tehokkaammin. Samalla turvataan kotimaisen ruoan tuotantoa tulevaisuudessa, joissa kilpailu niukkenevista fosforivaroista kiristyy ja lannoitteiden hinnat nousevat. Ravinteet nähdään tulevina vuosikymmeninä enemmän resurssina kuin ongelmana.

Suomen Itämerisitoumus

Suomen hallitus sitoutui Itämerihuippukokouksessa (2010) tehotoimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomesta luvattiin tehdä ravinteiden kierrätyksen esimerkkialue.

Saaristomeri on maatalouden ravinnekuormituksen vuoksi Itämeren suojelukomission ylläpitämällä listalla, jolle on koottu Itämeren pahimmat saastuttajat. Saaristomeren vesien tila on pääosin vain välttävä, minkä vuoksi juuri Saaristomerellä ja sen valuma-alueella pitää ryhtyä erityistoimiin.

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä laati 2011 raportin "Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa", jossa esitettiin toimia sekä ravinteiden kierrättämiseksi että Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi. Ravinnekierrätysohjelma on laadittu näiden toimien toteuttamiseksi.

Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa-muistiossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista on tarkoitus seurata. Ympäristöministeriö asetti vuonna 2012 seurantaryhmän, joka edistää ja seuraa kaiken aikaa toimien toteuttamista. Seurantaryhmän, jossa mukana YM:n, MMM:n, TEM:n, VM:n ja Tekesin edustajat, toimikausi jatkuu vuoteen 2018. Tämänhetkisen toimenpiteiden toteutumistilanteen voi tarkista oheisesta linkistä.

Ohjelma rahoittaa hankkeita

Ohjelmasta rahoitetaan hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä, vähentävät Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostavat Saaristomeren ja Selkämeren valuma-alueiden maatalouden vesiensuojelua. Myös kansalaisaktiivisuuteen perustuvat erilaiset yhteisölliset vesiensuojelu- ravinteiden kierrätyshankkeet voivat saada rahoitusta ohjelmasta.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Anni-Kaisa Karhunen, ympäristöministeriö, p. 02952 50376, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ympäristöneuvos Eeva-Liisa Poutanen, ympäristöministeriö, p. 02952 50237, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Neuvotteleva virkamies Barbara Appel, ympäristöministeriö, p. 02952 50334, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 18.3.2016 klo 9.19, päivitetty 10.11.2016 klo 9.44