Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma

Ajankohtaista RSS

Ympäristöministeriö etsii hankkeita parantamaan vesien ja Itämeren tilaa

10.1.2018
Ympäristöministeriö etsii hankkeita, jotka edistävät ravinteiden kierrätystä sekä parantavat vesien ja Itämeren tilaa. Haun ensimmäinen vaihe on avoinna 9. helmikuuta saakka.
Kaikki ajankohtaiset
Hallituksen kärkihanke logo fi lila RGB
 

Hankehaku 10.1.- 9.2.2018

Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) kaksivaiheinen haku on avoinna 10.1.-9.2.2018 ideahakuvaiheena. Haku on yhteinen Vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmia toteuttavan kärkihankkeen kanssa. Ensimmäisen vaiheen ideahaku on auki kuukauden. Parhaat ideat valitaan mukaan jatkohakuun, johon valitut hakijat laativat varsinaisen hankehakemuksen.

Ideahakuun osallistutaan täyttämällä ympäristöministeriön laatima hakulomake. Huomioithan, että hakemuksen maksimipituus on kaksi sivua.

HUOM HUOM! Ravinteidenkierrätysohjelman hankkeet ovat kaikki tutkimus- ja kehittämistoimintaa eli niille ei voi hakea avustusta. Tämä ei tule selkeästi esille ohjeessamme.

Hakudokumentit:

Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) tavoitteena on vähentää rehevöitymistä ja edesauttaa Itämeren ja vesien hyvän tilan saavuttamista vuoteen 2020 mennessä, säästää mineraalifosforivaroja ravinteita kierrättämällä, edistää bio- ja kiertotaloutta sekä tehdä ravinnekierrätys yleisesti tunnetuksi ja hyväksytyksi. Ensisijaisesti pyydetään hankeideoita seuraaviin teemoihin:

1. Jätevesipohjaisten turvallisten kierrätyslannoitteiden kehittämisen ja käyttöönoton edistäminen

2. Sivuvirtojen hyötykäyttö ravinnekierrätyksessä

3. Ravinneneutraali kunta -konseptin levittäminen ja käyttöönotto uusilla alueilla

4. Innovatiiviset menetelmät ravinnekierrätyksen tiedotuksessa, neuvonnassa ja koulutuksessa

  • Ravinteidenkierrätysohjelma
© Kuva: Miila Westin

Ravinteet kiertoon, ei vesistöön

Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskeva ohjelma tehostaa ravinnekierrätystä, vähentää Itämeren ravinnekuormitusta sekä tehostaa maatalouden vesiensuojelua. Ohjelmaa koordinoi ympäristöministeriö. Ohjelma rahoittaa hankkeita, jotka ovat osa hallituksen ’Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön’ -kärkihanketta. Hankkeiden avulla vähennetään päästöjä vesistöihin, Itämereen ja maaperään.

Ravinteiden kierrätyksellä ongelmasta tehdään resurssi

Hankkeissa hyödynnetään yhdyskuntien, elintarviketuotannon sekä maatalouden biomassojen sisältämiä ravinteita muun muassa kierrätysravinteina.  Näin turvataan kotimaisen ruoan tuotantoa ja lisätään omavaraisuutta. Samalla säästetään lannoitteiden valmistuksessa tarvittavaa energiaa ja vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä.

Ravinnekierrätyksen ratkaisuja kehittämällä luodaan uutta liiketoimintaa ja pullonkauloja ja esteitä poistamalla edistetään kierrätyslannoitteiden käyttöä. Sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla on nyt kysyntää ravinteiden kierrätystä edistäville teknologioille. Ravinnekierrätystä tehdään tunnetuksi ja sitä kautta vaikutetaan kansalaisten kierrätystottumuksiin.

Viestintä- ja verkostoitumisseminaari hankkeille 25.-26.9.2017

Lähes 70 kärkihanketoimijaa tapasi Helsingin Rantapuistossa syyskuussa. Seminaarissa kerrottiin Kärkihankkeiden tilanteesta ja uusista rahoitusmahdollisuuksista sekä päivänpolttavasta jätevesien haitta-aineista. Pääpaino työpajassa oli kuitenkin hankeviestinnällä ja yhteistyön kehittämisellä. Päivien esitykset löytyvät nyt tästä.

 

Raki Foorumi 2017

Ravinteiden kierrätyksen ja Saaristomeren parantamisen ohjelman seurantaryhmä kutsui koolle Raki Foorumin, jossa oli mukana tärkeimmät alan sidosryhmät ja toimijat. Foorumissa kuultiin loistavia puheenvuoroja ja käytiin innokasta sekä rakentavaa keskustelua. Pohdittiin ja ideoitiin sitä, miten ravinnekierrätystä ja sen tuottamaa vesientilan parantumista viedään eteenpäin yhdellä äänellä nyt ja tulevaisuudessa. Foorumissa myös esiteltiin seurantaryhmän tilaama, YM:n ja MMM:n rahoittama ja Lynet tutkimuslaitosten toteuttama selvitys: ”Kohti ravinteiden kierrätyksen läpimurtoa - Nykytila ja suositukset ohjauskeinojen kehittämiseksi Suomessa”

Selvitys tulee olemaan pohjana seurantaryhmän laatimaan Ravinteiden kierrätyksen vision 2030 toimintaohjelmalle.

 

Raki Foorumin on tarkoitus kokoontua 1-2 kertaa vuodessa ja samalla pitää kaikki alan toimijat ajan tasalla kaikesta mitä ravinteiden kierrätyksen saralla tapahtuu. Samalla kootaan erilaisia näkemyksiä ja kokemuksia yhteen ja syvennetään yhteistyötä, josta löytyy ne tulevaisuuden askelmerkit.

 

Ohessa linkki selvitysjulkaisuun sekä ensimmäisen Foorumin esitykset.

Raki Foorumin esitykset:

Suomen Itämerisitoumus

Suomen hallitus sitoutui Itämerihuippukokouksessa (2010) tehotoimiin Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi Suomesta luvattiin tehdä ravinteiden kierrätyksen esimerkkialue.

Saaristomeri on maatalouden ravinnekuormituksen vuoksi Itämeren suojelukomission ylläpitämällä listalla, jolle on koottu Itämeren pahimmat saastuttajat. Saaristomeren vesien tila on pääosin vain välttävä, minkä vuoksi juuri Saaristomerellä ja sen valuma-alueella pitää ryhtyä erityistoimiin.

Maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön asettama työryhmä laati 2011 raportin "Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa", jossa esitettiin toimia sekä ravinteiden kierrättämiseksi että Saaristomeren hyvän tilan saavuttamiseksi. Ravinnekierrätysohjelma on laadittu näiden toimien toteuttamiseksi.

Suomesta ravinteiden kierrätyksen mallimaa-muistiossa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista on tarkoitus seurata. Ympäristöministeriö asetti vuonna 2012 seurantaryhmän, joka edistää ja seuraa kaiken aikaa toimien toteuttamista. Seurantaryhmän, jossa mukana YM:n, MMM:n, TEM:n, VM:n ja Tekesin edustajat, toimikausi jatkuu vuoteen 2018. Tämänhetkisen toimenpiteiden toteutumistilanteen voi tarkista oheisesta linkistä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Arja Nykänen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 053, etunimi.sukunimi@ym.fi
Ympäristöneuvos Tarja Haaranen, ympäristöministeriö,  p. 0295 250 282, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Julkaistu 10.1.2018 klo 9.02, päivitetty 26.1.2018 klo 14.50