Aktuellt

Ministeri Tiilikainen
© Bild: Tapani Mikkola, Forststyrelsen

Minister Tiilikainen: ”Begränsningen av fluorkolväten är ett viktigt steg i bekämpningen av klimatförändringen”

I oktober i fjol ingicks ett internationellt avtal om begränsning av förbrukningen av fluorkolväten (HFC) som orsakar klimatuppvärmning. Beslutet att begränsa förbrukningen av fluorkolväten var en förhandlingsframgång och ett viktigt steg med tanke på bekämpningen av klimatförändringen. Finland har förbundit sig till avtalet, och regeringen kommer att överlämna en proposition till riksdagen om godkännande av avtalet redan under vårsessionen”, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Läs mer

Aktuellt RSS

Minister Tiilikainen presenterar Finlands åtgärder inom cirkulär ekonomi vid FN-konferens om grön ekonomi i Berlin

27.3.2017
Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen representerar Finland vid FN:s ministerkonferens om grön ekonomi i Berlin den 28 mars.

Regeringens proposition om tredimensionell fastighetsbildning på remiss

17.3.2017
Utkastet till regeringsproposition om att möjliggöra tredimensionell (3D) fastighetsbildning har sänts på remiss. Den traditionella tvådimensionella (2D) fastigheten kvarstår ändå som huvudregel även i fortsättningen. Remisstiden går ut den 12.5.2017.
Allt aktuellt

Ministeriet i Twitter @yministerio

Ministeriet i instagram @yministerio