Oulangan kansallispuisto
© Bild: Markus Sirkka, Miljöförvaltningens bildbank

Finlands bästa insats för naturen 2015–2016

Vi efterlyser åter den bästa naturinsatsen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och ekosystemtjänsternas funktion. Lämna in ditt förslag senast den 8 december! Läs mer.

Aktuellt RSS

Mer effektivitet och flexibilitet i investeringsunderstöden för grupper med särskilda behov

27.10.2016
Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen om bland annat investeringsunderstöd som beviljas av statens medel för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov. Propositionen stöder äldre personers möjlighet att bo hemma, gör understödssystemet tydligare och förbättrar rättskyddet för personer med särskilda behov.
Lammaspaimenviikot

Det riksomfattande Gröna Året nådde sin kulmen – Forststyrelsens fåraherdeveckor Finlands bästa landskapsprojekt

27.10.2016
Avslutningsseminariet för Gröna Året 2016 (Valtakunnallinen Vihervuosi) hölls den 27 oktober i Ständerhuset i Helsingfors. Temat för Gröna Året var Hållbart finländskt landskap, och under årets lopp har det runtom i landet arrangerats över 400 evenemang för en trivsammare närmiljö.
Allt aktuellt

Ministeriet i instagram @yministerio


En bättre miljö för kommande generationer

God miljöstatus, skäliga boendekostnader, cirkulär ekonomi, grön tillväxt... Hur vill du att Finland ska se ut år 2022? Hoppa på cykeln och bekanta dig med miljöministeriets nya strategi! Läs mera.

Sociala medier