Aktuellt

mustikka_556
I naturen kan man fritt njuta av bär så länge som man inte vistas i andras gårdar. © Aarno Torvinen/MIljöförvaltningens bildbank

Bärsäsongen startar nu – repetera din allemansrätt

Med allemansrätt avses möjligheten för var och en som vistas i Finland att nyttja naturen, oavsett vem som är områdets ägare eller innehavare. Du behöver inget tillstånd av markägaren för att utnyttja din allemansrätt och det är heller ingenting du behöver betala för. Men när du gör det får du naturligtvis inte skada eller störa någon.  Läs mera

Aktuellt RSS

Frivilligt rekommendationsavtal minskade näringsbelastningen från reningsverken

28.6.2017
Avloppsreningsverken lyckades minska utsläppen av fosfor och kväve som orsakar övergödning med 27 resp. 10 procent åren 2012–2015. Reningsverken uppfyllde relativt bra målen enligt det rekommendationsavtal som miljöministeriet, Finlands Kommunförbund och Finlands Vattenverksförening har ingått. De mål som gäller fosfor rentav överskreds.

Användningen av energicertifikat ska inkludera även skyddsrum på uppmaning av EU

28.6.2017
Statsrådet godkände idag förslagen till ändring av lagen om energicertifikat för byggnader och lagen om informationssystemet för byggnaders energicertifikat. Den mest betydande ändringen är att energicertifikat ska krävas för vissa skyddsrum.
Allt aktuellt

Ministeriet i Twitter @yministerio

Ministeriet i instagram @yministerio

Blogg och nyhetsbrev

Ynnä Muuta -blogi

Euroopan ympäristökeskus kävi kylässä

Pokan blogi

Kettu ja minä

banneri, Pokan blogi

Kohti nollapäästöjä

Terveiset Bonnin ilmastoneuvotteluista

Luonnon kirjo 1/2017

Kunnostus hyödyttää kosteikkolintuja

Klimaatti 

Korjaa energiapihiksi

Banneri_klimaatti.jpg