Aktuellt

Sommarens fototävling #suojelentätä lyfter fram vardagens kulturmiljöer

Miljöministeriet inleder kampanjen #suojelentätä som uppmanar oss att iaktta de kulturmiljöer som finns i vår närhet i vardagen och att se på miljöerna med nya ögon. Kampanjen pågår under sommaren. Läs mer.

Aktuellt RSS

Sveriges tillstånd för Nord Stream 2 tillgängligt

18.6.2018
Sverige har tillställt Finland det tillståndsbeslut för naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 som beviljats av den svenska regeringen.

Miljöministeriet har utfärdat förordningar om tekniska krav för PEX-rör och flexibla anslutningsrör

15.6.2018
Den 14 juni 2018 utfärdade miljöministeriet förordningar om väsentliga tekniska krav för PEX-rör och flexibla anslutningsrör som är avsedda för byggnaders vattensystem. Förordningarna träder i kraft den 1 september 2018.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO