Aktuellt

Hylkypuistonavaus_Porkkalanniemi
 

 

Minister Tiilikainen invigde vrakpark vid Porkala udd

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen invigde i måndags en vrakpark vid Porkala udd i Kyrkslätt. ”Det är fint att den del av historien och kulturarvet som sjunkit till havets botten uppmärksammas”, sade minister Tiilikainen. Vid invigningen talade ministern också om programmet för skydd av Östersjön och vattendragen. ”I vissa gamla vrak i Östersjön finns det olja eller andra farliga ämnen. När vraken blir äldre kan de börja läcka och orsaka miljörisker. Arbetet med att tömma riskobjekt på farliga ämnen bör inledas inom ramen för vattenskyddsprogrammet”, konstaterade minister Tiilikainen.

Aktuellt RSS

Förslag till budget för miljöministeriets förvaltningsområde 2019

17.9.2018
Regeringens förslag till statsbudget för miljöministeriets förvaltningsområde 2019 uppgår till sammanlagt 199,3 miljoner euro. I siffran ingår den tilläggsfinansiering på 15 miljoner euro för effektivisering av skyddet av Östersjön och vattendragen 2019 som regeringen enades om vid budgetförhandlingarna. För det program som syftar till att förbättra Östersjöns och vattendragens tillstånd föreslås finansiering till ett belopp av sammanlagt 45 miljoner euro 2019–2021.

Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020

17.9.2018
De höghus eller radhus som uppförs i Finland 2018-2020 kommer allt oftare att byggas i trä. Detta framgår av en undersökning som Rakennustutkimus RTS genomförde i juni och där man kartlade kommunernas syn på användningen av trä i byggandet.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO