KIRA-digi -kärkihanke
© Foto: Terho Pelkonen/ Miljöförvaltningens bildbank

Ett spetsprojekt digitaliserar fastighets- och byggbranschen 

Ett projekt som ska sätta fart på digitaliseringen av fastighets- och byggbranschen kommer att förnya branschen på många sätt under de kommande åren. I fortsättningen ska exempelvis den offentliga informationen om byggande och planläggning tillgängliggöras som öppna data, interoperabla system och enhetliga verksamhetssätt ska göra processerna smidigare och ett antal försöksprojekt ska skapa ny affärsverksamhet. Läs mer.

Aktuellt RSS

Samförstånd inom EU om minskning av luftföroreningar

1.7.2016
EU:s medlemsländer och Europaparlamentet nådde den 30 juni samförstånd i Bryssel om utsläppstakdirektivet, dvs. om en minskning av utsläpp till luften.

Bevillningsfullmakt på 80 mn euro anvisas för kortvariga räntestödslån för hyreshus

29.6.2016
Statsrådet har i dag ändrat dispositionsplanen för 2016 för fullmakter att godkänna lån för statsunderstödda bostäder, som ursprungligen fastställdes i januari. Enligt årets andra tilläggsbudget anvisas 80 mn euro i bevillningsfullmakt för kortvariga räntestödslån för hyreshus. Med denna fullmakt beräknas 500 bostäder kunna börja byggas 2016.
Allt aktuellt


En bättre miljö för kommande generationer

God miljöstatus, skäliga boendekostnader, cirkulär ekonomi, grön tillväxt... Hur vill du att Finland ska se ut år 2022? Hoppa på cykeln och bekanta dig med miljöministeriets nya strategi! Läs mera.

Sociala medier

 

Ministeriet i instagram @yministerio