Aktuellt

KAISU
 

Planen ”Vägen till en klimatsmart vardag” innehåller metoder för minskning av utsläppen fram till 2030

Regeringen godkände torsdagen den 14 september 2017 en klimatpolitisk plan på medellång sikt, ”Vägen till en klimatsmart vardag”, som ska gälla fram till 2030. Planen anger vilka metoder som behövs för att utsläppen av växthusgaser ska minska inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, dvs. trafik, jordbruk, uppvärmning och avfallshantering. Läs mera

Aktuellt RSS

Vilhartti Hanhilahti minister Tiilikainens nya specialmedarbetare med ansvar för energifrågor

26.9.2017
Magistern i samhällsvetenskaper Vilhartti Hanhilahti, 29, har utnämnts till ny specialmedarbetare till bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Reviderad förordning om energicertifikat sänds på remiss

26.9.2017
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till ny förordning om energicertifikat. Den tidigare förordningen uppdateras så att den motsvarar bestämmelserna om nära-nollenergibyggnader, som träder i kraft i början av nästa år. Utlåtanden kan lämnas till den 27 oktober 2017.
Allt aktuellt

Ministeriet i Twitter @yministerio

Ministeriet i instagram @yministerio