Skyfflande av snödrivor för saimenvikaren
På bilden skyfflar regiondirektör Matti Määttä från Forststyrelsens naturtjänster, skyddschef Jari Luukkonen från WWF samt jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen snödrivor för saimenvikarna i början av vintern 2016. © Bild: Jouni Koskela, Forststyrelsen

Saimenvikarstammen fortsätter att växa – skyddsåtgärderna ger resultat

Forststyrelsen uppskattar att saimenvikarstammen för vintern 2016 bestod av 360 vikare. I år föddes 86 kutar, vilket är fler än någonsin tidigare under de 30 år som situationen har följts upp. "Ett speciellt tack går till folket på Forststyrelsen och NTM-centralerna, otaliga frivilliga samt samarbetsparter, från fiskare till miljöorganisationer och lokala invånare", säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.
Läs mera

Aktuellt RSS

Självriskräntan för räntestödslån halveras för att öka produktionen av bostäder med skälig hyra

22.9.2016
Statsrådet har idag fattat beslut om en temporär ändring av en förordningen som gäller räntestöd för hyresbostadslån. Låntagarens självriskandel för räntan sjunker från 3,4 procent till 1,7 procent för de långa räntestödslån som beviljas för byggande, anskaffning och ombyggnad av hyresbostäder. Ändringen gäller de räntestödslån som godkänns före utgången av 2019.

Minister Tiilikainen: EU bör snabbt ratificera Parisavtalet

22.9.2016
EU-ordförandelandet Slovakien har sammankallat miljörådet till extra möte i Bryssel den 30 september för att påskynda EU:s gemensamma ratificering av det klimatavtal som ingicks i Paris. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen anser att en försnabbad tidtabell är motiverad.
Allt aktuellt

Ministeriet i instagram @yministerio


En bättre miljö för kommande generationer

God miljöstatus, skäliga boendekostnader, cirkulär ekonomi, grön tillväxt... Hur vill du att Finland ska se ut år 2022? Hoppa på cykeln och bekanta dig med miljöministeriets nya strategi! Läs mera.

Sociala medier