Aktuellt

kokeilunpaikka3
 

Finansiering till försöksprojekt som tar fram klimatlösningar i vardagen

Miljöministeriet efterlyser försök som kan ta fram lösningar som minskar medborgarnas klimatavtryck. På vilket sätt kan vi minska utsläppen från vardagstransporter, såsom resor till och från arbetsplatsen, skolan och hobbyer? Eller hur kan de lösningar för energieffektiva hem som redan finns bättre tas till vara i hemmen? Nu erbjuds finansiering till ett belopp om 5 000 euro per försöksprojekt. Sök senast den 6 mars! Läs mer

Aktuellt RSS

Intensifierade insatser för återvinning av avfall och cirkulär ekonomi – miljöministeriet reviderar avfallslagstiftningen

14.2.2019
Miljöministeriet börjar se över avfallslagstiftningen. Avsikten är att uppnå de ambitiösa målen för återvinning av kommunalt avfall och se till att Finland blir ett av de främsta länderna i EU inom återvinning. För avfallsproducenter innebär detta fler möjligheter – och skyldigheter – när det gäller separat insamling av avfall.

Naturskyddsområden på 11 600 hektar inrättas på statens mark i Södra Savolax

14.2.2019
Statsrådet och miljöministeriet utfärdade i dag förordningar genom vilka sammanlagt 119 naturskyddsområden inrättas på statens mark på olika håll i landskapet Södra Savolax. Samtliga områden ägs av staten och har redan tidigare anvisats för naturskydd.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO