Kimmo Tiilikainen
Foto: Pentti Hokkanen/Miljöförvaltningens bildbank

Minister Tiilikainen: EU-kommissionens förslag till genomförande av klimatavtalet från Paris ett tufft mål för Finland

EU-kommissionen lade 20.7. fram de sista förslagen till hur klimatavtalet från Paris ska genomföras i Europeiska unionen. Det nu offentliggjorda förslaget om medlemsstaternas åtaganden för utsläppsminskning kompletterar klimatåtgärderna inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln. Förslaget gäller således transporter, uppvärmning, avfallshantering och jordbruk. Kommissionen lade dessutom fram ett förslag till beräkning av utsläpp och kolsänkor inom markanvändnings- och skogssektorn.Läs mer

Aktuellt RSS

FN:s årtionde för näring inleds – nordiska näringsrekommendationer lyfts fram

19.7.2016
I FN:s högkvarter i New York pågår för närvarande ett politiskt högnivåforum om hållbar utveckling. Finland representeras vid forumet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Ministern talar också i dag den 19 juli vid ett sidoevenemang där FN:s årtionde för näring lanseras.

Unescos världsarvskommitté samlas i Istanbul den 10–20 juli

11.7.2016
Unescos världsarvskommitté samlas för sin 40:e session i Istanbul i Turkiet den 10–20 juli. Finland är medlem av kommittén 2014–2017. Kommittén utser nya kultur- och naturarvsobjekt för världsarvslistan samt blandade objekt som har både kultur- och naturvärde. Kommittén diskuterar också världsarvsobjektens skyddsstatus och finansieringen av världsarvsverksamheten. Det totala antalet världsarv före sessionen är 1 031.
Allt aktuellt


En bättre miljö för kommande generationer

God miljöstatus, skäliga boendekostnader, cirkulär ekonomi, grön tillväxt... Hur vill du att Finland ska se ut år 2022? Hoppa på cykeln och bekanta dig med miljöministeriets nya strategi! Läs mera.

Sociala medier

 

Ministeriet i instagram @yministerio