Aktuellt

Retkeilijöitä nuotiolla Nuuksiossa
© Tapio Heikkilä, miljöförvaltningens bildbank

Tillsammans i naturen under Europeiska kulturmiljödagarna

Temat för de europeiska kulturmiljödagarna i Finland 2017 är Tillsammans i naturen. Temaåret öppnades den 8 Oktober med ett evenemang i miljöministeriet. Under invigningen överräckades dessutom priset till vinnaren av tävlingen Kulturmiljöskaparna, förskolegruppen Nestorit i Tammerfors, och ett nytt tävlingsuppdrag offentliggjorde. Läs mer

Aktuellt RSS

Minister Tiilikainen: Finland ska bli ett kolneutralt samhälle senast 2045

21.2.2017
Finland har alla möjligheter att bli ett föregångarland när det gäller klimat- och energipolitik, bedömer jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Genom att utnyttja såväl befintliga som nya lösningar kan man också öka investeringarna och sysselsättningen.

Lättnader införs när det gäller miljötillstånd – förteckningen över anläggningar ska ändras

16.2.2017
Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljövårdslagen. Enligt propositionen ska miljötillståndsförfarandet lättas upp genom en gallring i de verksamheter i den nationella förteckningen över anläggningar som förutsätts ha miljötillstånd. Propositionen har samband med den stegvisa revidering av miljövårdslagen som ska lätta på byråkratin och regleringen i anslutning till miljötillstånd.
Allt aktuellt

Ministeriet i Twitter @yministerio

Ministeriet i instagram @yministerio