Aktuellt

3 personers hushåll producerar årligen.jpg

 

Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag

Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vattendrag. På annat håll ska avloppsvattensystemen fås i skick senast samtidigt som en större reparation görs i fastigheten. Under avloppsvattenveckan den 16–22 april uppmuntras fastighetsägarna att kontrollera om iståndsättningen av avloppsvattensystem gäller dem och enligt vilken tidtabell i så fall. Läs mera

Aktuellt RSS

En parlamentarisk uppföljningsgrupp och en arbetsgrupp har tillsatts med tanke på totalreformen av markanvändnings- och bygglagen

25.4.2018
Miljöministeriet har i dag tillsatt en parlamentarisk uppföljningsgrupp och en arbetsgrupp med tanke på beredningen av totalreformen av markanvändnings- och bygglagen. Ordförande för den parlamentariska uppföljningsgruppen är bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. I gruppen finns en medlem från varje parti som är representerat i riksdagen.

Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Södra Savolax

23.4.2018
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Södra Savolax. Alla de områden som ska inrättas ägs av staten. Områdena har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål, och de omfattas till största delen av olika skyddsprogram och nätverket Natura 2000.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO