Aktuellt

Julma_Ölkky_Metsähallitus_Mari_Limnell
Julma-Ölkky är en storslagen sprickdalssjö. © Foto: Mari Limnell / Forststyrelsen

Hossa nationalpark invigs i juni

Finlands 40:e nationalpark inrättas i Hossa som ett led i firandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet. I dag, den 24 maj, stadfäste republikens president Sauli Niinistö lagen om nationalparken. Riksdagen godkände lagförslaget tidigare i maj. Lagen träder i kraft den 17 juni, och samma dag hålls en invigningsfest. Läs mera

Aktuellt RSS

Hossa nationalpark invigs i juni

24.5.2017
Finlands 40:e nationalpark inrättas i Hossa som ett led i firandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet. I dag, den 24 maj, stadfäste republikens president Sauli Niinistö lagen om nationalparken. Riksdagen godkände lagförslaget tidigare i maj. Lagen träder i kraft den 17 juni, och samma dag hålls en invigningsfest.

De kemikalierisker som har samband med cirkulär ekonomi bör noteras

12.5.2017
Det behövs mer information om befolkningens och miljöns exponering för skadliga kemikalier. I arbetet med att främja cirkulär ekonomi bör man beakta de risker som har samband med skadliga ämnen i material. Det krävs internationella åtgärder för att exempelvis minska mängden plastavfall i haven. Bland annat dessa aspekter lyftes fram när en revidering av det nationella programmet för farliga kemikalier offentliggjordes den 12 maj.
Allt aktuellt

Ministeriet i Twitter @yministerio

Ministeriet i instagram @yministerio