Aktuellt

metso_metsä_pyhtää
METSO-skogsområdet i Pyttis. © Bild: Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöministeriet

METSO-handlingsplanen nådde merparten av skyddsmålen för fjolåret

Genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, skyddades år 2017 sammanlagt över 5 000 hektar skog, antingen genom permanenta eller tidsbegränsade avtal. Dessutom utfördes naturvårdande skötsel i METSO-livsmiljöer på ett område som motsvarar 111 hektar. METSO-arbetet, som inleddes för 10 år sedan, har nu uppnått ca 60 procent av de skyddsmål som ställts för 2025. Läs mera

Aktuellt RSS

Skyddsbeslut i västra Lappland verkställs: naturskyddsområden inrättas på statsägd mark

14.2.2018
Miljöministeriet och Forststyrelsen ordnar i februari offentliga tillställningar med önskan om att få ta del av berörda gruppers och allmänhetens synpunkter på beredningen av författningarna.
Kärkihankelogo

Utkast till lag om ett enda serviceställe för miljötillstånd sänds på remiss

6.2.2018
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden. Lagutkastet baserar sig på en modell som utgår från ett enda serviceställe. Det innebär att den kund som ansöker om tillstånd står i kontakt med olika myndigheter via en enda kontaktpunkt. Kunden kan då på en och samma gång ansöka om alla de tillstånd som behövs för ett visst projekt. Målet med reformen är att göra tillståndsförfarandet flexiblare och snabbare.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO