Aktuellt

Fremsteg i Bonn med utarbetandet av en regelbok för klimatavtalet från Paris

FN:s klimatmöte i Bonn i Tyskland avslutades tidigt lördag morgon. Vid mötet förde parterna förhandlingar om detaljerna i verkställandet av Parisavtalet. Förhandlingsfrågorna avancerade i olika grad: Samförstånd nåddes om elementen för de bedömningar som enligt Parisavtalet ska göras vart femte år, medan rapporteringen och uppföljningen av utsläpp och utsläppsminskningar visade sig vara besvärliga frågor . Läs mer.

Aktuellt RSS

Utvecklingsprogram lyfte fram äldres boendebehov

24.11.2017
Enligt prognoserna kommer Finland att år 2030 ha cirka 1,5 miljoner invånare som är äldre än 65 år. Detta syns också som förändrade boendebehov. Ett av de viktigaste målen för programmet för att förbättra äldres boende, som nu avslutas, har varit att svara på äldres nuvarande och framtida boendebehov.

Finland med och bildar kolfri allians vid klimatmötet i Bonn

16.11.2017
Tiilikainen: Förslag till lagstiftning som förbjuder stenkol som energikälla ges nästa år
Allt aktuellt

Ministeriet i Twitter @yministerio

Ministeriet i instagram @yministerio