Aktuellt

töölön funkkiskasarmi
© Bild: Riku Lumiaro, miljöförvaltningens bildbank

Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjätte gången

Det är åter dags att utse Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet efterlyser projekt som på ett lyckat sätt har vårdat, skyddat eller planerat landskap. Projekten kan hänföra sig till natur- eller kulturlandskap på landsbygden, i städer, på landet eller i vattenområden. Förslag på kandidater kan lämnas fram till den 7 september 2018. Läs mera

Aktuellt RSS

METSO-handlingsplanen nådde merparten av skyddsmålen för fjolåret

21.2.2018
Genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, skyddades år 2017 sammanlagt över 5 000 hektar skog, antingen genom permanenta eller tidsbegränsade avtal. METSO-arbetet, som inleddes för 10 år sedan, har nu uppnått ca 60 procent av de skyddsmål som ställts för 2025.

Skyddsbeslut i västra Lappland verkställs: naturskyddsområden inrättas på statsägd mark

14.2.2018
Miljöministeriet och Forststyrelsen ordnar i februari offentliga tillställningar med önskan om att få ta del av berörda gruppers och allmänhetens synpunkter på beredningen av författningarna.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO