Aktuellt

Kuva tiedotteeseen Åtgärdsförslag
 

Minska, undvik, återvinn och ersätt – Finlands färdplan för plast

Den samarbetsgrupp som utarbetat en färdplan för plast för Finland har överlämnat slutresultatet till minister Tiilikainen. Färdplanen utgör ett första steg mot en ny, hållbar plastekonomi. Bland mer än hundra olika förslag har det valts ut en mängd centrala åtgärder som ska bidra till en lösning på de utmaningar som plast medför. Läs mera.

Aktuellt RSS

Vilken är den bästa insatsen för naturen 2017‒2018?

17.10.2018
Nu är det åter dags att utse den bästa finländska insatsen i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Hjälp att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och fungerande ekosystemtjänster i Finland åren 2017‒2018. Lämna in ditt förslag senast den 3 december!

Ett betydande skyddsområde inrättas vid Valkeajärvi i Ilomants

16.10.2018
Miljöministeriet, NTM-centralen i Norra Karelen och markägaren Tornator Oyj har avtalat om att inrätta ett betydande privat naturskyddsområde i planområdena för Lähdevaara, Valkeajärvi och Iso-Ahvenjärvi i Ilomants. Skyddsområdet kommer sammanlagt att omfatta ca 341 hektar.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO