Aktuellt

ulkoluokkapäivä_juliste

En evenemangsdag för barn ute i det fria den 17 maj 2018

Torsdagen den 17 maj uppmärksammas i år både den finländska skogsutflyktsdagen för barn och den internationella kampanjdagen Outdoor Classroom Day, som inspirerar till utomhuspedagogik. Under denna evenemangsdag uppmanas alla gå ut med barnen i den vårliga naturen. Miljöministeriet är med och stöder kampanjen. Läs mera

Aktuellt RSS

En marknadsplats för avfall under beredning

18.5.2018
Miljöministeriet håller på att bereda en riksomfattande elektronisk marknadsplats. Marknadsplatsen avses bli en mötesplats där yrkesaktörer kan erbjuda och söka avfall och biprodukter från produktionen samt tillhörande tjänster.

Nya områden föreslås till förteckningen över nationellt värdefulla landskapsområden

18.5.2018
Vid miljöministeriet pågår en uppdatering av förteckningen över nationellt värdefulla landskapsområden. När ministeriet ordnade samråd och begärde utlåtanden fick man mer än 400 utlåtanden och ställningstaganden och ett sammandrag av dessa har nu sammanställts. I utlåtandena och ställningstagandena presenteras totalt 27 förslag till nya områden.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO