Aktuellt

hiilijalanjälkitesti

Nyårslöften för 2019 – bekämpa klimatförändringen?

På statsrådets kanslis nya tjänst för allmänheten, Sitoumus 2050, kan var och en utarbeta en personlig plan och förbinda sig att halvera sin klimatpåverkan. Tjänsten Sitoumus 2050 räknar ut användarens koldioxidavtryck, det vill säga klimatpåverkan, och föreslår skräddarsydda gärningar i vardagen. Tjänsten omfattar 100 olika gärningar genom vilka var och en kan minska sin klimatpåverkan ett steg i taget. Läs mer

Aktuellt RSS

Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader

14.1.2019
Miljöministeriets färska handledning innehåller konkreta anvisningar om hur energieffektiviteten kan förbättras i skyddade byggnader och i andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Kommentera luftvårdsprogrammet och påverka den framtida luftkvaliteten

11.1.2019
Det är möjligt att kommentera ett utkast till det nationella luftvårdsprogrammet under den remissbehandling som pågår fram till den 25 januari 2019. Luftvårdsprogrammet sträcker sig till 2030, och målet med programmet är att minska antalet förtida dödsfall som härrör från luftföroreningar och att förbättra människornas livsmiljö.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO