Aktuellt

Nyheter

Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet 6.3.2017
Miljöministeriet begär utlåtanden om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet. Utlåtandena ska lämnas in senast den 31.3.2017 till ministeriets registratorskontor.
Läs mer
RAKI2-projektutlysning pågår 3.2. – 3.3.2017 8.2.2017
Återvinn näringsämnen och förbättra vattenstatusen!
Målet för regeringens spetsprojekt för kretsloppsekonomi, dvs. cirkulär ekonomi, är att nyttiggöra kretsloppseko-nomins potential även för att främja en god ekologisk status i Östersjön och förbättra återvinningen av näringsämnen. En av åtgärderna inom spetsprojektet är Raki-programmets andra fas, s.k. Raki2, som genomförs 2016–2019.
Läs mer
Tuulivoimaloita, Oulunsalo. Kuva Päivi Tahvanainen.jpg
Handledningen om planering av vindkraftsutbyggnad har uppdaterats 15.12.2016
Miljöministeriet har uppdaterat handledningen om planering av vindkraftsutbyggnad. En uppdatering gjordes, eftersom kunskapen om vindkraftsutbyggnadens konsekvenser har ökat och lagstiftningen om vindkraftsutbyggnad delvis har ändrats.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Kerrostalon pihalla
Äldre vill bo i vanliga flervåningshus nära service 17.5.2017
Merparten av de äldre vill i framtiden bo i flervåningshus i närheten av service. De önskar att boendet är problemfritt och tillgängligt och att de har en gemenskap och är omgivna av personer i alla åldrar, visar en ny utredning som genomförts inom ramen för Programmet för att förbättra äldres boende.
Läs mer
Bostads-, energi- och miljöminister Tiilikainen på exportfrämjande resa till Kina 12.5.2017
Minister Kimmo Tiilikainen besöker Kina på en exportfrämjande resa den 15–18 maj 2017. Med Tiilikainen till Peking följer en företagsdelegation med representanter för olika sektorer, huvudsakligen miljöteknik, byggande, bioekonomi och livsmedelsbranschen.
Läs mer
Den ökade invandringen märktes knappt alls på den offentliga hyresbostadsmarknaden 10.5.2017
Det ökade antalet asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd har knappt alls märkts på den offentliga hyresbostadsmarknaden, visar en färsk rapport som miljöministeriet gett ut. De personer som har beviljats uppehållstillstånd har efter att de lämnat förläggningen i första hand skaffat bostad på den fritt finansierade marknaden.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13