Aktuellt

Nyheter

METSO-metsää. Ilkka Meriluoto.jpg
Handlingsplanen för skogarnas biologiska mångfald METSO förnyade de naturvårdsbiologiska urvalskriterierna – vi ska bli bättre på att identifiera värdefulla skogsmiljöer 26.4.2016
Nya naturvårdsbiologiska urvalskriterier för perioden 2016–2025 har offentliggjorts inom ramen för METSO, handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i Södra Finland. Urvalskriterierna riktar sig till de professionella aktörer inom skogs- och miljöområdet som bland de objekt som skogsägarna bjuder ut väljer ut objekt som ska få permanent eller tidsbegränsat skydd, eller som hjälper skogsägarna med att bjuda ut sådana objekt.
Läs mer
Behörigheten att bevilja undantag har i sin helhet överförts till kommunerna 25.4.2016
I dag den 1 april har en ändring av markanvändnings- och bygglagen trätt i kraft, som innebär att kommunerna hädanefter kommer att fatta alla undantagsbeslut som gäller byggande. Tidigare fattade närings-, trafik och miljöcentralerna en del av exempelvis de undantagsbeslut som gäller strandbyggande.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Minister Tiilikainen: EU-kommissionens förslag till genomförande av klimatavtalet från Paris ett tufft mål för Finland 21.7.2016
EU-kommissionen lade i dag fram de sista förslagen till hur klimatavtalet från Paris ska genomföras i Europeiska unionen. Ett förslag till utsläppshandel för industrin och energiproduktionen lämnades redan tidigare.
Läs mer
FN:s årtionde för näring inleds – nordiska näringsrekommendationer lyfts fram 19.7.2016
I FN:s högkvarter i New York pågår för närvarande ett politiskt högnivåforum om hållbar utveckling. Finland representeras vid forumet av jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Ministern talar också i dag den 19 juli vid ett sidoevenemang där FN:s årtionde för näring lanseras.
Läs mer
Minister Tiilikainen presenterar den finska modellen för hållbar utveckling i FN 15.7.2016
Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen presenterar den finska modellen för hållbar utveckling i högnivåforumet som hålls i FN:s högkvarter i New York nästa vecka. Hösten 2015 kom man i FN överens om globala mål för hållbar utveckling, och om handlingsprogrammet Agenda 2030. Nu rapporterar Finland på eget initiativ bland de första länderna om sina planer för att genomföra programmet.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 22.8.2013 kl. 11.11, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.00