Aktuellt

Nyheter

Dags att uppmärksamma gemensamma platser och miljöer 7.9.2016
De europeiska kulturmiljödagarnas huvudevenemang ordnas den 9–11 september 2016. Temat för det sameuropeiska evenemanget är i år Gemensamma platser och miljöer. Under veckoslutet ordnas tiotals olika evenemang. Utöver detta uppmuntras alla finländare att äta tillsammans i kulturmiljön.
Läs mer
Mängden miljögifter i Lappland är liten – klimatförändringen och nya kemikalier utgör en risk 24.8.2016
Enligt en färsk forskningsrapport är naturen i finska Lappland ren trots att det finns små mängder miljögifter i luften, vattnet och organismerna där. Särskilda orosmoment för det arktiska området är långväga ämnen och eventuell ökad övrig kemikaliebelastning.
Läs mer
Miljöministeriets Instagramkonto lever upp 15.8.2016
Denna vecka kommer Janni Laakso att ta över miljöministeriets Instagramkonto och dela med sig av sina egna bilder under en veckas tid. Laakso är vinnaren i fototävlingen #munympäristö 2015. Instagramgäster är ett nytt tillägg till miljöministeriets kommunikation.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Självriskräntan för räntestödslån halveras för att öka produktionen av bostäder med skälig hyra 22.9.2016
Statsrådet har idag fattat beslut om en temporär ändring av en förordningen som gäller räntestöd för hyresbostadslån. Låntagarens självriskandel för räntan sjunker från 3,4 procent till 1,7 procent för de långa räntestödslån som beviljas för byggande, anskaffning och ombyggnad av hyresbostäder. Ändringen gäller de räntestödslån som godkänns före utgången av 2019.
Läs mer
Minister Tiilikainen: EU bör snabbt ratificera Parisavtalet 22.9.2016
EU-ordförandelandet Slovakien har sammankallat miljörådet till extra möte i Bryssel den 30 september för att påskynda EU:s gemensamma ratificering av det klimatavtal som ingicks i Paris. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen anser att en försnabbad tidtabell är motiverad.
Läs mer
Saimenvikarstammen fortsätter att växa – skyddsåtgärderna ger resultat 19.9.2016
Forststyrelsen uppskattar att saimenvikarstammen för vintern 2016 bestod av 360 vikare. I år föddes 86 kutar, vilket är fler än någonsin tidigare under de 30 år som situationen har följts upp. De viktigaste faktorerna för detta är utvidgningarna 2010 och 2011 av vårens begränsningsområde för nätfisket samt det frivilliga arbetet med att bygga snödrivor för vikarna. I synnerhet det ökade antalet ungar de senaste två åren tyder på att skyddsbesluten och skyddsåtgärderna har varit lyckade.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 22.8.2013 kl. 11.11, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.00