Aktuellt

Nyheter

Prövningsbaserade statsunderstöd för 2017 kan sökas 17.10.2016
Ansökningstiden för prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde för 2017 började den 17 oktober 2016 och går ut den 30 november.
Läs mer
Dags att uppmärksamma gemensamma platser och miljöer 7.9.2016
De europeiska kulturmiljödagarnas huvudevenemang ordnas den 9–11 september 2016. Temat för det sameuropeiska evenemanget är i år Gemensamma platser och miljöer. Under veckoslutet ordnas tiotals olika evenemang. Utöver detta uppmuntras alla finländare att äta tillsammans i kulturmiljön.
Läs mer
Mängden miljögifter i Lappland är liten – klimatförändringen och nya kemikalier utgör en risk 24.8.2016
Enligt en färsk forskningsrapport är naturen i finska Lappland ren trots att det finns små mängder miljögifter i luften, vattnet och organismerna där. Särskilda orosmoment för det arktiska området är långväga ämnen och eventuell ökad övrig kemikaliebelastning.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader 20.10.2016
Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen. Ändringen gäller de krav som ställs på nya byggnaders energiprestanda. Målet är att minska byggnadernas energiförbrukning och öka andelen förnybar energi i byggnaderna.
Läs mer
Finlands bästa insats för naturen 2015–2016 17.10.2016
Vi efterlyser åter den bästa naturinsatsen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och ekosystemtjänsternas funktion. Lämna in ditt förslag senast den 8 december!
Läs mer
Regeringens proposition om ikraftsättande av Parisavtalet lämnas till riksdagen 13.10.2016
Regeringen har idag lämnat en proposition till riksdagen om godkännande av Parisavtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.
Klimatavtalet som ingicks i Paris i december förra året förpliktar avtalsländerna att söka efter metoder som begränsar den globala uppvärmningen till högst två grader Celsius jämfört med den förindustriella tiden.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 22.8.2013 kl. 11.11, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.00