Aktuellt

Nyheter

Internationella panelen för hållbart nyttjande av naturresurser sammanträder i Helsingfors den 6–9 juni 5.6.2017
Den här veckan kommer toppnamn inom hållbart nyttjande av naturresurser och miljöpåverkan att samlas i Finland då den internationella panelen för hållbart nyttjande av naturresurser (International Resource Panel, IRP), som lyder under FN:s miljöprogram UNEP, håller möte i Helsingfors den 6–9 juni. Panelens 20:e möte är särskilt viktigt ur strategisk synvinkel: under mötet behandlas bl.a. uppdateringen av panelens strategi och arbetsprogram för de fyra kommande åren samt arbetet med att slutföra
Läs mer
Miljöministeriets e-postadresser har ändrats till domänen @ym.fi 31.5.2017
Miljöministeriets e-postadresser har ändrats till domänen @ym.fi från den tidigare @ymparisto.fi. Tidigare kunde adresserna även avslutas med miljo.fi eller environment.fi, men nu gäller endast den nya formen ym.fi. Meddelandena till den gamla adressen skickas inte längre vidare, utan meddelande bör skickas till en fornamn.efternman@ym.fi adress så att de hittar fram.
Läs mer
Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet 6.3.2017
Miljöministeriet begär utlåtanden om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet. Utlåtandena ska lämnas in senast den 31.3.2017 till ministeriets registratorskontor.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Tumlarkampanjen inleds – medborgares observationer spelar viktig roll 21.6.2017
Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön, och tumlarbeståndet i centrala Östersjön beräknas för närvarande bestå av endast omkring 500 individer. Observationer samlas in med hjälp av en kampanj som riktar sig till allmänheten och genom akustisk övervakning.
Läs mer
Vid miljöministermötet diskuteras verkställandet av EU:s klimatpaket och läget när det gäller Parisavtalet 16.6.2017
EU:s miljöministrar sammanträder i Luxemburg måndagen den 19 juni. Ministrarna diskuterar två lagstiftningsförslag som gäller den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln: ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna när det gäller klimatmålen för 2030 och skogs- och markanvändningssektorns roll i klimatramen. Det aktuella läget när det gäller Parisavtalet, och i synnerhet Förenta staternas utträde ur avtalet, kommer också att behandlas.
Läs mer
Finländska företag och kommuner sparar årligen hundratals miljoner i energikostnader 15.6.2017
De energisparåtgärder som företagen och kommunerna i Finland vidtog åren 2008–2016 effektiviserade energiförbrukningen med nästan 16 terawattimmar i slutet av 2016. Detta överskrider den årliga förbrukningen av värmeenergi i bostadshöghusen i hela Finland. De tjugo framgångsrika åren med energieffektivitetsavtal och inledningen av en ny avtalsperiod firades på Finlandiahuset i dag. Samtidigt belönades aktörer som har utmärkt sig i energieffektivitetsarbetet.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13