Aktuellt

Nyheter

Statsunderstöd för ordnande av vård för skadade vilda djur 10.12.2018
Miljöministeriet utlyser statsunderstöd för 2019 för ordnande av vård för skadade vilda djur. Ansökningstiden inleds den 10 december 2018, och ansökan ska lämnas in till miljöministeriet senast den 10 januari 2019.
Läs mer
Utlysningen av prövningsbaserade statsunderstöd 2019 inom miljöministeriets förvaltningsområde öppnar 24.10.2018
Ansökningstiden för statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2019 har börjat. Understöd kan sökas från den 24 oktober 2018 till den 30 november 2018. I fråga om vissa understöd kan ansökningstiden vara en annan – information om detta finns i så fall i anvisningen för stödet i fråga.
Läs mer
Begäran om utlåtande om de miljökonsekvenser som naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 beräknas ha för Finland när det gäller det nordvästra sträckningsalternativet för den del av ledningen som anläggs i danskt vatten 19.10.2018
Miljöministeriet ber myndigheter, invånare och sammanslutningar om utlåtanden och åsikter om de miljökonsekvenser som det nordvästra sträckningsalternativet i Danmark beräknas ha för Finland.
Läs mer
Mera nyheter

Pressmeddelanden

Klimatförhandlingarna i Katowice förs nu på ministernivå – minister Tiilikainen har blivit kallad att facilitera förhandlingarna om anpassningen 11.12.2018
De förhandlingar om reglerna för klimatavtalet från Paris som förs under FN:s klimatmöte i Katowice i Polen fortsätter, nu med förstärkning av ländernas ministrar. Ordförandelandet Polen har kallat vissa ministrar att facilitera förhandlingarna om de svåraste frågorna kring Parisavtalets regelbok. Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen leder tillsammans med Gambias minister Lamin Dibba de förhandlingar som gäller anpassningen till klimatförändringen.
Läs mer
Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts 5.12.2018
Statsrådet har i dag fattat ett beslut om komplettering av nätverket Natura 2000 och uppdatering av de uppgifter om Naturaområdena som har en naturvetenskaplig karaktär. Nätverket utvidgas med områden som är värdefulla med tanke på den marina undervattensmiljön. Samtidigt kommer saimenvikaren att inkluderas i grunderna för skyddet av Naturaområdet i Puruvesi.
Läs mer
MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt 29.11.2018
Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv riktning i fråga om såväl bostadsproduktion och planläggning som trafikprojekt.
Läs mer
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13