Aktuellt

Nyheter

Hangon uimaranta.pikkukuva.jpg
Kulturmiljödagarna: Nästa år beger vi oss ut i naturen tillsammans! 22.11.2016
Temat för de europeiska kulturmiljödagarna i Finland 2017 är Tillsammans i naturen. Kulturmiljödagarna ordnas varje höst i 50 länder runt om i Europa.
Läs mer
Kväveutsläpp från fartyg begränsas på Östersjön och Nordsjön 28.10.2016
Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön har den 27 oktober 2016 antagit Östersjön och Nordsjön som specialområden i fråga om utsläpp av kväveoxider (NECA).
Läs mer
Prövningsbaserade statsunderstöd för 2017 kan sökas 17.10.2016
Ansökningstiden för prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde för 2017 började den 17 oktober 2016 och går ut den 30 november.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Partskonferensen om biologisk mångfald i Mexiko inleds med en högnivådel 2.12.2016
Den 13:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald (COP 13) inleds i Cancún i Mexiko. Den två veckor långa konferensen föregås av en högnivådel den 2–3 december, i vilken jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar.
Läs mer
Lagstiftningen om planläggning och byggande förenklas betydligt 24.11.2016
Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen. Det föreslås flera ändringar i lagen som underlättar planläggning och behandling av byggnadstillstånd. De viktigaste förändringarna gäller bestämmelser om stora detaljhandelsenheter, byggande i glesbygdsområden, detaljplanering samt NMT-centralernas roll. ”Det handlar om en viktig och väntad reform som innebär många förenklingar”, säger minister Kimmo Tiilikainen.
Läs mer
Jussi Salmi utnämnd till informations- och kommunikationsdirektör för miljöministeriet 24.11.2016
Statsrådet utnämnde idag Jussi Salmi till informations- och kommunikationsdirektör för miljöministeriet för en period på fem år från och med den 1 december 2016.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 22.8.2013 kl. 11.11, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.00