Aktuellt

Nyheter

Sveriges tillstånd för Nord Stream 2 tillgängligt 18.6.2018
Sverige har tillställt Finland det tillståndsbeslut för naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 som beviljats av den svenska regeringen.
Läs mer
Rapport: Det krävs striktare krav i Finland för att målen för insamling av avfall ska nås 14.6.2018
I ett projekt som miljöministeriet initierat framkom att nationella förpliktelser om separat insamling, viktbaserade avfallsavgifter och en allt mer omfattande avfallssorteringsrådgivning kan vara fungerande sätt som bidrar till återvinning av kommunalt avfall.
Läs mer
Miljöministeriets framtidsöversikt och strategi för 2030 har publicerats 4.6.2018
Miljöministeriet har utarbetat en framtidsutsikt och sett över sin strategi så att den svarar på förändringarna i omvärlden, t.ex. klimatförändringen, urbaniseringen och ett hållbart nyttjande av naturresurserna.
Läs mer
Mera nyheter

Pressmeddelanden

Miljöministeriet har utfärdat förordningar om tekniska krav för PEX-rör och flexibla anslutningsrör 15.6.2018
Den 14 juni 2018 utfärdade miljöministeriet förordningar om väsentliga tekniska krav för PEX-rör och flexibla anslutningsrör som är avsedda för byggnaders vattensystem. Förordningarna träder i kraft den 1 september 2018.
Läs mer
Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs 13.6.2018
Statsrådet fattade i dag beslut om en ändring av en förordning som innebär en höjning av inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. I och med ändringen kan de äldre sökande och sökande med funktionsnedsättning som har små inkomster och som är i behov av understöd få statligt reparationsunderstöd.
Läs mer
Statsrådet fattade principbeslut om en strategi för bekämpning av miljöskador 13.6.2018
Statsrådet fattade i dag ett principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av miljöskador. Strategin ska bidra till beredskapen för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor och för bekämpningsinsatsernas effekter i miljön. Man bör välja bekämpningsmetoder som inte medför onödig skada i naturen, utan som bidrar till att naturen återställer sig efter skada.
Läs mer
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13