Aktuellt

Nyheter

Tillstånd för Nord Stream 2 tillgängligt 29.3.2018
Tyskland har tillställt Finland det tillståndsbeslut för naturgasledningsprojektet Nord Stream 2 som beviljats av den tyska gruvmyndigheten. Tyskland meddelade beslutet den 31 januari 2018.
Läs mer
Styrgrupp ska utveckla förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter 15.3.2018
Miljöministeriet har inlett ett projekt för att utveckla förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter. Projektet backas upp av en brett sammansatt styrgrupp som inledde sitt arbete den 14 mars 2018.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Södra Savolax 23.4.2018
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Södra Savolax. Alla de områden som ska inrättas ägs av staten. Områdena har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål, och de omfattas till största delen av olika skyddsprogram och nätverket Natura 2000.
Läs mer
Minister Tiilikainen på energi- och miljöturné i Tyskland och Indien 16.4.2018
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen reser till Tyskland och Indien den 18–20 april för att främja samarbetet inom områdena för förnybar energi och miljövänliga lösningar.
Läs mer
Ospolat är bäst -logo.jpg
Avloppsvattenveckan börjar: Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag 16.4.2018
Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vattendrag. På annat håll ska avloppsvattensystemen fås i skick senast samtidigt som en större reparation görs i fastigheten. Under avloppsvattenveckan den 16–22 april uppmuntras fastighetsägarna att kontrollera om iståndsättningen av avloppsvattensystem gäller dem och enligt vilken tidtabell i så fall.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13