Aktuellt

Nyheter

Miljöministeriet efterlyser projekt som kan förbättra vattendragens och Östersjöns tillstånd 5.1.2018
Miljöministeriet efterlyser projekt som främjar återvinningen av näringsämnen och som förbättrar vattendragens och Östersjöns tillstånd. Ansökningsomgångens första fas inleds den 9 februari.
Läs mer
saimaannorppa
Strategin för skydd av saimenvikaren har uppdaterats 1.11.2017
Miljöministeriet har antagit en uppdaterad strategi för skydd av saimenvikaren 2017–2022. Den uppdaterade strategin och åtgärdsplanen baserar sig på de förslag som en brett sammansatt arbetsgrupp för skydd av saimenvikaren har lagt fram i syfte att effektivisera skyddet av saimenvikaren.
Läs mer
Utlysningen av prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde öppnar 31.10.2017
Ansökningstiden för statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2018 har börjat. Understöd kan sökas från den 18 oktober 2017 till den 30 november 2017.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Rapport: ny försäkring underlättade bostadssituationen för dem som har det sämst ställt 23.2.2018
Miljöministeriet och LähiTapiola Pirkanmaa samt ägare till hyresbostäder och serviceproducenter har i ett pilotprojekt strävat efter att med hjälp av ett nytt försäkringsförsök göra det lättare för dem som har det sämst ställt att hitta bostad.
Läs mer
METSO-handlingsplanen nådde merparten av skyddsmålen för fjolåret 21.2.2018
Genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, skyddades år 2017 sammanlagt över 5 000 hektar skog, antingen genom permanenta eller tidsbegränsade avtal. METSO-arbetet, som inleddes för 10 år sedan, har nu uppnått ca 60 procent av de skyddsmål som ställts för 2025.
Läs mer
Skyddsbeslut i västra Lappland verkställs: naturskyddsområden inrättas på statsägd mark 14.2.2018
Miljöministeriet och Forststyrelsen ordnar i februari offentliga tillställningar med önskan om att få ta del av berörda gruppers och allmänhetens synpunkter på beredningen av författningarna.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13