Aktuellt

Nyheter

Internationella panelen för hållbart nyttjande av naturresurser sammanträder i Helsingfors den 6–9 juni 5.6.2017
Den här veckan kommer toppnamn inom hållbart nyttjande av naturresurser och miljöpåverkan att samlas i Finland då den internationella panelen för hållbart nyttjande av naturresurser (International Resource Panel, IRP), som lyder under FN:s miljöprogram UNEP, håller möte i Helsingfors den 6–9 juni. Panelens 20:e möte är särskilt viktigt ur strategisk synvinkel: under mötet behandlas bl.a. uppdateringen av panelens strategi och arbetsprogram för de fyra kommande åren samt arbetet med att slutföra
Läs mer
Miljöministeriets e-postadresser har ändrats till domänen @ym.fi 31.5.2017
Miljöministeriets e-postadresser har ändrats till domänen @ym.fi från den tidigare @ymparisto.fi. Tidigare kunde adresserna även avslutas med miljo.fi eller environment.fi, men nu gäller endast den nya formen ym.fi. Meddelandena till den gamla adressen skickas inte längre vidare, utan meddelande bör skickas till en fornamn.efternman@ym.fi adress så att de hittar fram.
Läs mer
Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet 6.3.2017
Miljöministeriet begär utlåtanden om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet. Utlåtandena ska lämnas in senast den 31.3.2017 till ministeriets registratorskontor.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Miljöministrarna vill nå enighet om EU:s LULUCF-förordning 12.10.2017
Fredagen den 13 oktober sammanträder EU:s miljöministrar i Luxemburg för att inom ramen för klimatpaketet för 2030 förhandla om ansvarsfördelningen inom de sektorer som inte omfattas av utsläppshandeln och om den s.k. LULUCF-förordningen.
Läs mer
Utredaren Antti Rantakokko: Mångsidig stadspolitik för att stöda regionstädernas livskraft 12.10.2017
Finansministeriet, arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet tillsatte i maj en utredare som skulle utreda regionstädernas ekonomiska livskraft och hur regionstäderna kunde få del av tillväxten på ett bättre sätt än i dagsläget.
Läs mer
Anvisningar om den nationella tillämpningen av BAT-slutsatserna för stora förbränningsanläggningar har getts ut 9.10.2017
Den 17 augusti 2017 offentliggjordes slutsatser om bästa tillgängliga teknik (BAT-slutsatser) för stora förbränningsanläggningar. Med tanke på den nationella tillämpningen av slutsatserna har det nu getts ut anvisningar till stöd för såväl energibolag som tillstånds- och tillsynsmyndigheter.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13