Aktuellt

Nyheter

saimaannorppa
Strategin för skydd av saimenvikaren har uppdaterats 1.11.2017
Miljöministeriet har antagit en uppdaterad strategi för skydd av saimenvikaren 2017–2022. Den uppdaterade strategin och åtgärdsplanen baserar sig på de förslag som en brett sammansatt arbetsgrupp för skydd av saimenvikaren har lagt fram i syfte att effektivisera skyddet av saimenvikaren.
Läs mer
Utlysningen av prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde öppnar 31.10.2017
Ansökningstiden för statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde 2018 har börjat. Understöd kan sökas från den 18 oktober 2017 till den 30 november 2017.
Läs mer
Internationella panelen för hållbart nyttjande av naturresurser sammanträder i Helsingfors den 6–9 juni 5.6.2017
Den här veckan kommer toppnamn inom hållbart nyttjande av naturresurser och miljöpåverkan att samlas i Finland då den internationella panelen för hållbart nyttjande av naturresurser (International Resource Panel, IRP), som lyder under FN:s miljöprogram UNEP, håller möte i Helsingfors den 6–9 juni. Panelens 20:e möte är särskilt viktigt ur strategisk synvinkel: under mötet behandlas bl.a. uppdateringen av panelens strategi och arbetsprogram för de fyra kommande åren samt arbetet med att slutföra
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Minister Tiilikainen vice ordförande för FN:s miljöförsamlings direktion 7.12.2017
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har utsetts till vice ordförande för direktionen för FN:s miljöförsamling (UNEA). Direktionen har tio medlemmar och svarar särskilt för politiska frågor på hög nivå, t.ex. temat för miljöförsamlingens möten. ”Direktionen är i nyckelroll när det gäller att lyfta in miljöfrågor i den internationella politikens centrum. Jag kommer att arbeta aktivt för att stärka UNEA”, säger Tiilikainen.
Läs mer
MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt 1.12.2017
Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv riktning i fråga om såväl bostadsproduktion och planläggning som trafikprojekt.
Läs mer
Energiformsfaktorerna för byggnader har setts över 8.12.2017
Statsrådet har i dag utfärdat en förordning där energiformsfaktorerna för byggnader setts över. Förordningen utgör en del av den författningshelhet som handlar om nära-nollenergibyggnader.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13