Aktuellt

Nyheter

Tuulivoimaloita, Oulunsalo. Kuva Päivi Tahvanainen.jpg
Handledningen om planering av vindkraftsutbyggnad har uppdaterats 15.12.2016
Miljöministeriet har uppdaterat handledningen om planering av vindkraftsutbyggnad. En uppdatering gjordes, eftersom kunskapen om vindkraftsutbyggnadens konsekvenser har ökat och lagstiftningen om vindkraftsutbyggnad delvis har ändrats.
Läs mer
Hangon uimaranta.pikkukuva.jpg
Kulturmiljödagarna: Nästa år beger vi oss ut i naturen tillsammans! 22.11.2016
Temat för de europeiska kulturmiljödagarna i Finland 2017 är Tillsammans i naturen. Kulturmiljödagarna ordnas varje höst i 50 länder runt om i Europa.
Läs mer
Kväveutsläpp från fartyg begränsas på Östersjön och Nordsjön 28.10.2016
Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s kommitté för skydd av den marina miljön har den 27 oktober 2016 antagit Östersjön och Nordsjön som specialområden i fråga om utsläpp av kväveoxider (NECA).
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Med räntestödslån kan 9 000 nya bostäder byggas och 4 500 bostäder renoveras 12.1.2017
Statsrådet har i dag fattat beslut om 2017 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyresbostäder till rimligt pris. I enlighet med riksdagens beslut fördelas fullmakter till ett belopp om sammanlagt 1 410 miljoner euro.
Läs mer
Kampanjen min naturgåva till hundraåringen inleds 11.1.2017
Med tanke på 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleds kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, där markägare uppmuntras att inrätta naturskyddsområden på sina marker. Staten går med i kampanjen med en motsvarande skyddsinsats. Skyddet genomförs på frivillig basis och utan ersättning genom att man inrättar ett privat naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. Kampanjen gäller alla privata markägare, även företag och stiftelser.
Läs mer
Ersättningarna för skador som fridlysta fåglar har orsakat på jordbruket växte – ansökningen för nya ersättningar öppnar 3.1.2017
NTM-centralerna betalade 2016 ut sammanlagt cirka 556 460 euro i bidrag för skador som fridlysta djur orsakat. Bidrag för skador som skett 2016 söks med en till NTM-centralerna före utgången av mars 2017.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 22.8.2013 kl. 11.11, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.00