Aktuellt

Nyheter

RAKI2-projektutlysning pågår 3.2. – 3.3.2017 8.2.2017
Återvinn näringsämnen och förbättra vattenstatusen!
Målet för regeringens spetsprojekt för kretsloppsekonomi, dvs. cirkulär ekonomi, är att nyttiggöra kretsloppseko-nomins potential även för att främja en god ekologisk status i Östersjön och förbättra återvinningen av näringsämnen. En av åtgärderna inom spetsprojektet är Raki-programmets andra fas, s.k. Raki2, som genomförs 2016–2019.
Läs mer
Tuulivoimaloita, Oulunsalo. Kuva Päivi Tahvanainen.jpg
Handledningen om planering av vindkraftsutbyggnad har uppdaterats 15.12.2016
Miljöministeriet har uppdaterat handledningen om planering av vindkraftsutbyggnad. En uppdatering gjordes, eftersom kunskapen om vindkraftsutbyggnadens konsekvenser har ökat och lagstiftningen om vindkraftsutbyggnad delvis har ändrats.
Läs mer
Hangon uimaranta.pikkukuva.jpg
Kulturmiljödagarna: Nästa år beger vi oss ut i naturen tillsammans! 22.11.2016
Temat för de europeiska kulturmiljödagarna i Finland 2017 är Tillsammans i naturen. Kulturmiljödagarna ordnas varje höst i 50 länder runt om i Europa.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Lättnader införs när det gäller miljötillstånd – förteckningen över anläggningar ska ändras 15.2.2017
Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljövårdslagen. Enligt propositionen ska miljötillståndsförfarandet lättas upp genom en gallring i de verksamheter i den nationella förteckningen över anläggningar som förutsätts ha miljötillstånd. Propositionen har samband med den stegvisa revidering av miljövårdslagen som ska lätta på byråkratin och regleringen i anslutning till miljötillstånd.
Läs mer
Statsminister Sipilä och minister Tiilikainen: Ungdomarna kan påskynda den hållbara utvecklingen 17.2.2017
Onsdagen den 15 februari framförde regeringen till riksdagen sin plan för genomförandet av FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda230. Regeringen ska genomföra programmet i samarbete med intressentgrupperna och vill särskilt öka ungdomarnas aktivitet inom verksamheten för hållbar utveckling.
Läs mer
lammaspaimenet
Det finländska konceptet Fåraherdeveckorna tävlar om priset för det bästa landskapsprojektet i Europa 14.2.2017
Forststyrelsens naturtjänsters koncept Fåraherdeveckorna som prisbelöntes som Finlands bästa landskapsprojekt 2016 tävlar i vår om Europarådets landskapspris.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 22.8.2013 kl. 11.11, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.00