Aktuellt

Nyheter

Miljöministeriet efterlyser projekt som kan effektivisera vattenskyddet 20.2.2019
Miljöministeriet utlyser understöd för vattenskydd. Understöd beviljas för arbete som främjar vatten- och havsvården eller återvinningen av näringsämnen och som stöder målen för det program för effektiviserat vattenskydd som inleds i år. Siktet är inställt på insatser som kan vidareutveckla sådant arbete som fått en god start och omsätta goda metoder i praktiken. När det gäller återvinning av näringsämnen ligger fokus bl.a. på urban odling.
Läs mer
Miljöministeriet delar ut en halv miljon euro till klimatprojekt i kommunerna 19.2.2019
Miljöministeriet utlyser finansiering för sådana projekt i kommuner och regioner som syftar till att minska växthusgasutsläppen från uppvärmning av byggnader, användning av arbetsmaskiner, avfallshantering, användning av F-gaser, trafik och transport samt jordbruk. Omkring en halv miljon euro har reserverats för projekten. Utlysningen av understöd ingår i projekthelheten Kommunernas klimatlösningar, som pågår 2018–2020 och som ska påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna.
Läs mer
Handledning: Energieffektiviteten kan förbättras också i kulturhistoriskt värdefulla byggnader 14.1.2019
Miljöministeriets färska handledning innehåller konkreta anvisningar om hur energieffektiviteten kan förbättras i skyddade byggnader och i andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
Läs mer
Mera nyheter

Pressmeddelanden

Intensifierade insatser för återvinning av avfall och cirkulär ekonomi – miljöministeriet reviderar avfallslagstiftningen 18.2.2019
Miljöministeriet börjar se över avfallslagstiftningen. Avsikten är att uppnå de ambitiösa målen för återvinning av kommunalt avfall och se till att Finland blir ett av de främsta länderna i EU inom återvinning. För avfallsproducenter innebär detta fler möjligheter – och skyldigheter – när det gäller separat insamling av avfall.
Läs mer
Naturskyddsområden på 11 600 hektar inrättas på statens mark i Södra Savolax 14.2.2019
Statsrådet och miljöministeriet utfärdade i dag förordningar genom vilka sammanlagt 119 naturskyddsområden inrättas på statens mark på olika håll i landskapet Södra Savolax. Samtliga områden ägs av staten och har redan tidigare anvisats för naturskydd.
Läs mer
Hur bromsar lagarna upp digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen? – Miljöministeriet samlade in information via Lagkliniken 8.2.2019
Det unika försökprojektet Lagkliniken inom projektet KIRA-digi har bidragit till information om lagar och bestämmelser som fördröjer digitaliseringsutvecklingen inom fastighets- och byggbranschen. Digitaliseringen av branschen fördröjs mest av reglering som hänför sig till bl.a. informationshantering och öppna data, gränssnitt för dataöverföring, dataskydd, upphandlingslagen och myndigheternas verksamhet. Miljöministeriet kommer att beakta resultaten t.ex. i beredningen av reformen av markanvänd
Läs mer
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13