Aktuellt

Nyheter

Internationella panelen för hållbart nyttjande av naturresurser sammanträder i Helsingfors den 6–9 juni 5.6.2017
Den här veckan kommer toppnamn inom hållbart nyttjande av naturresurser och miljöpåverkan att samlas i Finland då den internationella panelen för hållbart nyttjande av naturresurser (International Resource Panel, IRP), som lyder under FN:s miljöprogram UNEP, håller möte i Helsingfors den 6–9 juni. Panelens 20:e möte är särskilt viktigt ur strategisk synvinkel: under mötet behandlas bl.a. uppdateringen av panelens strategi och arbetsprogram för de fyra kommande åren samt arbetet med att slutföra
Läs mer
Miljöministeriets e-postadresser har ändrats till domänen @ym.fi 31.5.2017
Miljöministeriets e-postadresser har ändrats till domänen @ym.fi från den tidigare @ymparisto.fi. Tidigare kunde adresserna även avslutas med miljo.fi eller environment.fi, men nu gäller endast den nya formen ym.fi. Meddelandena till den gamla adressen skickas inte längre vidare, utan meddelande bör skickas till en fornamn.efternman@ym.fi adress så att de hittar fram.
Läs mer
Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet 6.3.2017
Miljöministeriet begär utlåtanden om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet. Utlåtandena ska lämnas in senast den 31.3.2017 till ministeriets registratorskontor.
Läs mer

Mera nyheter

Pressmeddelanden

Minister Tiilikainen deltar i firandet av den finska naturens dag den 26 augusti 22.8.2017
Årets fjärde Naturens dag firas lördagen den 26 augusti med tiotals evenemang på olika håll i landet. Samtidigt blir Finland troligen det första landet i hela världen som officiellt flaggar för naturen. Under ledning av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen tar miljöministeriet del av olika evenemang i Nyland.
Läs mer
Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2018 10.8.2017
I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2018 uppgår anslagen till sammanlagt cirka 179,5 miljoner euro, vilket är 7 miljoner euro mindre än i den ordinarie budgeten för 2017.
Läs mer
I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – matens andel av miljöbelastningen stor 1.8.2017
I dag, onsdagen den 2 augusti, har människorna förbrukat de förnybara naturresurser som jorden producerat i år. En av de största orsakerna till överkonsumtionen är matproduktionen och de växthusgasutsläpp som trafiken och boendet orsakar.
Läs mer

Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 28.3.2017 kl. 10.13