2017

Aktuellt:

Från och med den 1.10.2017 hittas miljöministeriets begäranden om utlåtanden och dokument relaterade till dem på webbplatsen utlåtande.fi.

De internationella klimatförhandlingarna fortsätter i Bonn 8.5.2017
Förhandlingarna under FN:s klimatkonvention fortsätter i Bonn i Tyskland den 8–18 maj 2017. Tjänstemannamötets fokus ligger på att påskynda verkställandet av Parisavtalet.
Läs mer
Berätta din åsikt om den klimatpolitiska planen på medellång sikt 8.5.2017
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till klimatpolitisk plan på medellång sikt. Den klimatpolitiska planen, som nu har utarbetats för första gången, baserar sig på klimatlagen som trädde i kraft 2015. Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 31 maj 2017.
Läs mer
Begäran om utlåtande om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet 6.3.2017
Miljöministeriet begär utlåtanden om regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändring av Montrealprotokollet. Utlåtandena ska lämnas in senast den 31.3.2017 till ministeriets registratorskontor.
Läs mer
Lagförslag om bostadsrättsbostäder sänds på remiss 23.2.2017
Miljöministeriet begär utlåtanden om ett utkast till lag om bostadsrättsbostäder. I enlighet med regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering ska bostadsrättssystemet reformeras som en självständig besittningsform när det gäller finansiering, val av boende och ansökningsprocess. Målet med reformen är att ta fram en tredje besittningsform som baserar sig på bostadsrätt.
Läs mer
Publicerad 27.9.2017 kl. 13.16, uppdaterad 27.9.2017 kl. 13.19