Finland 100 och miljöministeriet

 
Nationalpark Hossa
© Bild: Sirke Seppänen / Metsähallitus

Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Det ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och skapa riktningen för Finlands framtida utveckling. Temat för Finlands 100-årsjubileum är Tillsammans. Finlands självständighet firas år 2017 med ett mångsidigt och brett program.

Miljöministeriets aktiviteter

Suomi 100 -tunnus

Inrättande av Finland 100 naturskyddsområdena

Med anledning av 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleds en kampanj under vilken markägare kan inrätta skyddsområden på egen mark. Områdena kan bestå av skog eller myrmark. Staten går med i kampanjen med en motsvarande skyddsinsats. Skyddet genomförs på frivillig basis och utan ersättning genom att markägaren inrättar ett privat naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. Kampanjen genomförs en enda gång, och det sker under 2017.

Europeiska kulturmiljödagarna 26.8.-10.9.2017

Syftet med kulturmiljödagarna att uppmärksamma vår unika kulturmiljö, se kulturmiljön som en resurs och en källa till välbefinnande, inse närmiljöns värden – den egna vardagsmiljön är en värdefull kulturmiljö som det lönar sig att uppmärksamma och värna. Miljöministeriet är samarbetspartner i evenemanget.

Offentliggörande av faktaboken Suomen meriluonto hösten 2017

  • Den nya faktaboken låter läsaren ta del av Östersjöns sällsamma undervattensvärld. Informationen har samlats in med hjälp av programmet för inventering av den marina undervattensmiljön.

Årsseminariet för ERA17, 27.10.2017, Ständerhuset, Helsingfors

  • Målet med åtgärdsprogrammet ERA17 är att Finland ska vara en föregångare när det gäller energismarta lösningar.
  • Webbplatsen för ERA17-programmet

Föregående aktiviteter

European Heritage Congress, 10.-14.5.2017, Åbo

  • Europa Nostra Finland ordnade ett fem dagar långt kultursarvevenemang i samarbete med Europa Nostra. Europa Nostra är en europeisk frivilligorganisation som har som uppgift att värna det europeiska kulturarvet. Europa Nostra är också en paraplyorganisation för lokala och nationella kulturarvsföreningar. Miljöministeriet var samarbetspartner i evenemanget.
  • European Heritage Congress 2017 hemsida (på svenska)

World Circular Economy Forum, 5–6.6.2017, Helsingfors

  • Miljöministeriet var samarbetspartner i evenemanget, som Sitra stod värd för. I samband med forumet ordnades EEA:s (European Environmental Agency) besök i Finland (EEA country visit)
  • World Circular Economy Forum (Sitra)

Nationalparken för 100-årsjubileet för Finlands självständighet 2017 inrättades i Suomussalmi, Kuusamo och Taivalkoski

Hossa nationalpark invigs i juni 24.5.2017
Finlands 40:e nationalpark inrättas i Hossa som ett led i firandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet. I dag, den 24 maj, stadfäste republikens president Sauli Niinistö lagen om nationalparken. Riksdagen godkände lagförslaget tidigare i maj. Lagen träder i kraft den 17 juni, och samma dag hålls en invigningsfest.
Läs mer
Publicerad 19.9.2016 kl. 9.27, uppdaterad 30.6.2017 kl. 10.45