Minister Tiilikainen på energi- och miljöturné i Tyskland och Indien

Pressmeddelande 16.4.2018 kl. 15.40

Arbets- och näringsministeriet och miljöministeriet informerar

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen reser till Tyskland och Indien den 18–20 april för att främja samarbetet inom områdena för förnybar energi och miljövänliga lösningar.

I början av resan deltar ministern på inbjudan av Tysklands regering i evenemanget Energy Transition Dialogue i Berlin den 18 april. Evenemanget har som mål att globalt påskynda övergången mot mer hållbara energisystem. Tiilikainen talar bland annat vid en ministerpaneldiskussion om möjligheterna med förnybar energi och om samarbetet mellan utvecklade länder och tillväxtländer.

I Berlin träffar minister Tiilikainen också miljöminister Svenja Schulze från Tysklands nya regering samt ekonomi- och energiminister Peter Altmaier. Teman för diskussionerna är bland annat EU:s klimat- och energipolitik, påskyndandet av en cirkulär ekonomi, europeisk ackumulatorteknik och skyddet av Östersjön.

”I fråga om energi- och miljöpolitik hör Tyskland till de ambitiösa länderna och är en central aktör i EU. Detta är ett bra tillfälle att främja viktiga teman med nyckelministrarna i Tysklands nybildade regering”, säger minister Tiilikainen.

Från Berlin reser minister Tiilikainen på ett tvådagars besök till Delhi och delstaten Uttar Pradesh i Indien. I mötena med den indiska förvaltningen och företagen deltar tillsammans med ministern tio centrala finländska företag verksamma i Indien inom energi- och teknikbranschen, såsom Fortum, Valmet och Wärtsilä.

I programmet ingår bland annat möten med Indiens energiminister Raj Kumar Singh och med miljö-, skogs-, klimat-, vetenskaps- och teknikminister Harsh Vardhan. På agendan står också ett besök till ett lokalt kraftverk och ett jordbruk. Därtill ska minister Tiilikainen öppna en ny finländsk handelskammare i Delhi – Finland Chamber of Commerce in India (FINCHAM).

Senast besökte minister Tiilikainen Indien tillsammans med en finländsk företagsdelegation i oktober i fjol.

”Indiens ekonomi växer med fart. Tillväxten bör vara hållbar också med tanke på miljön och klimatet. Indien har ambitiösa planer till exempel när det gäller att diversifiera energiproduktionen och Finland har kompetens som stöder detta. Jag litar på att besöket ytterligare stärker våra exportmöjligheter till exempel för lösningar som gäller cirkulär ekonomi, bioekonomi och utsläppssnål energi”, säger ministern.

Ytterligare information:

Ville Niemi, överinspektör, arbets- och näringsministeriet, +358 29 506 4105, fornamn.efternamn@tem.fi (Energy Transition Dialogue i Berlin 18.4).

Mari Hakkarainen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, +358 29 50 62144, fornamn.efternamn@tem.fi (besöket i Indien 19–20.4),

Ismo Tiainen, direktör för förvaltning och internationella ärenden, miljöministeriet, tfn +358 295 250 294, fornamn.efternamn@ym.fi

Mikko Pötsönen, ambassadråd, Finlands ambassad i New Delhi, tfn +91 11 4149 7500, fornamn.efternamn@formin.fi

Jussi Palmén, kommunikationsexpert, miljöministeriet, tfn +358 29 525 0219, fornamn.efternamn@ym.fi (begäran om intervjuer med ministern)